Poniżej zestawiliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Państwa pytania. Jeżeli mają Państwo jeszcze pytania, których nie ma w naszym zestawieniu, chętnie udzielimy na nie odrębnej odpowiedzi. Prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy.

Pytania dotyczące naszych produktów

Czego muszę przestrzegać podczas ustawiania / używania drabiny lub rusztowania?

 • Informacje dotyczące ustawiania i używania drabin znajdują się w informacjach dla użytkowników drabin.
 • Informacje dotyczące ustawiania i używania rusztowań znajdują się w specjalnej instrukcji montażu i stosowania rusztowań lub na właściwej stronie dotyczącej produktu.

Przed rozpoczęciem użytkowania drabiny

 • Należy sprawdzić czy nie ma przeszkód zdrowotnych do korzystania przez Państwa z drabiny? Określone warunki zdrowotne, przyjmowanie leków, nadużywanie alkoholu lub narkotyków mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa podczas używania drabiny.
 • Podczas transportu drabin na bagażnikach dachowych lub w samochodzie ciężarowym należy je zabezpieczyć mocując w odpowiedni sposób w celu zapobieżenia szkodom.
 • Należy sprawdzić drabinę po jej dostarczeniu i przed pierwszym użyciem, aby ustalić stan i działanie wszystkich części.
 • Przeprowadzić wizualną kontrolę drabiny pod względem uszkodzeń oraz bezpiecznego użytkowania przed rozpoczęciem każdego dnia pracy, w którym drabina będzie używana.
 • Użytkownicy prowadzący działalność gospodarczą muszą przeprowadzać okresowe kontrole drabiny.
 • Upewnić się, że drabina jest właściwa dla danego zastosowania.
 • Nie wolno używać uszkodzonej drabiny.
 • Należy usunąć z drabiny wszystkie zanieczyszczenia, np. mokrą farbę, brud, olej lub śnieg.
 • Przed użyciem drabiny podczas pracy należy ocenić ryzyko z uwzględnieniem krajowych przepisów prawnych.

Ustawianie drabiny w odpowiedniej pozycji

 • Drabinę należy ustawić w prawidłowej pozycji, np. pod odpowiednim kątem w przypadku drabin przystawnych (kąt nachylenia od 65 do 75 °); szczeble lub stopnie muszą znajdować się w pozycji poziomej, drabin stojące muszą być całkowicie otwarte.
 • Elementy blokujące, jeżeli są, muszą zostać przed użyciem zaryglowane.
 • Drabina musi stać na równym, poziomym i stabilnym podłożu.
 • Drabina przystawna musi być oparta o równą i stabilną powierzchnię lub musi być przed użyciem zabezpieczona, np. poprzez zamocowanie lub zastosowanie odpowiedniego urządzenia zabezpieczającego stabilność (szpice, uchwyt dydtansowy).
 • Nigdy nie wolno zmieniać pozycji drabiny stojąc na niej.
 • Przy ustawianiu drabiny w danej pozycji, należy uwzględnić ryzyko kolizji, np. z pieszymi, pojazdami lub drzwiami. Jeżeli jest to możliwe, drzwi (ale nie drzwi ewakuacyjne) i okna w danym obszarze pracy należy zaryglować.
 • Należy ustalić wszelkie zagrożenia istniejące w obszarze pracy, a wynikające z obecności urządzeń elektrycznych, np. linie napowietrzne wysokiego napięcia lub inne odsłonięte urządzenia elektryczne.
 • Drabinę należy ustawiać na stopkach, a nie na szczeblach, względnie stopniach.
 • Drabiny nie wolno ustawiać na śliskich powierzchniach (np. na lodzie, wypolerowanych powierzchniach lub silnie zabrudzonych stabilnych powierzchniach), jeżeli nie zostaną podjęte dodatkowe działania uniemożliwiając uślizg drabiny lub zabrudzone miejsca nie zostaną wyczyszczone.

Użytkowanie drabiny

 • Nie wolno przekroczyć maks. obciążenia użytkowego drabiny.
 • Nie wychylać się zbyt daleko ; użytkownik powinien utrzymywać sprzączkę pasa (środek) pomiędzy podłużnicami, a obydwoma stopami stać na tym samym stopniu/szczeblu.
 • Bez dodatkowego zabezpieczenia, np. przez zamocowanie lub zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia stabilności, nie wolno schodzić z  drabiny przystawnej z dużej wysokości.
 • Nie wolno wykorzystywać drabin stojących do wchodzenia na inną powierzchnię.
 • Nie stawać na trzech najwyższych stopniach drabiny.
 • Najwyższych dwóch stopni/szczebli drabiny stojącej bez platformy i uchwytu do przytrzymania ręką/wsparcia kolana, nie wolno wykorzystywać jako powierzchni do stania.
 • Najwyższych czterech stopni/szczebli drabiny stojącej z nałożoną drabiną przesuwną nie wolno wykorzystywać do stania.
 • Drabinę można wykorzystywać wyłącznie do wykonywania krótkotrwałych, łatwych prac.
 • W celu wykonania prac pod napięciem elektrycznym, których nie można uniknąć, nie należy korzystać z drabin przewodzących prąd elektryczny.
 • Nie wykorzystywać drabiny na zewnątrz w niesprzyjających warunkach pogodowych, np. podczas silnego wiatru, oblodzenia.... .
 • Zastosować środki ostrożności, które uniemożliwią dzieciom zabawę na drabinie.
 • Jeżeli jest to możliwe, w obszarze pracy zaryglować drzwi (ale nie drzwi ewakuacyjne) oraz okna.
 • Zawsze wchodzić na drabinę i schodzić z drabiny twarzą skierowaną do drabiny.
 • Podczas wchodzenia i schodzenia mocno trzymać się drabiny.
 • Nie wykorzystywać drabiny jako pomostu.
 • Podczas wchodzenia na drabinę nosić odpowiednie obuwie.
 • Unikać nadmiernych bocznych obciążeń, np. podczas wiercenia w murze i betonie.
 • Bez regularnych przerw nie przebywać zbyt długo na drabinie (zmęczenie stanowi zagrożenie).
 • W celu dostępu do większych wysokości drabinę przystawną należy wysunąć co najmniej 1 m powyżej punktu oparcia.
 • Przedmioty przenoszone podczas wchodzenia na drabinę nie powinny być ciężkie i powinny być łatwe w obsłudze.
 • Unikać wykonywania prac, które powodują boczne obciążenie w przypadku drabin stojących, np. wiercenie z boku w materiałach stałych (np. w murze lub betonie).
 • Podczas wykonywania prac na drabinie trzymać się jedną ręką lub, jeżeli nie jest to możliwe, zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa.

Jaką drabinę stosować na zewnątrz, a jaką wewnątrz - czy istnieją odpowiednie przepisy?

Zasadniczo wszystkie drabiny firmy KRAUSE można stosować wewnątrz i na zewnątrz. ZAWSZE należy uważać na to, aby drabiny były ustawione na stabilnym i nieśliskim podłożu. Szczególnie ważne jest, aby drabina stała na równej powierzchni, wskutek czego nacisk na wszystkie podłużnice rozkładany jest równomiernie. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku drabin z małymi podłużnicami, ponieważ mogą one ugrzęznąć w miękkim podłożu (np. trawnik, łąka, etc.) i złamać się. Aby zapewnić bezpieczeństwo na takich podłożach zaleca się stosowanie opcjonalnego wyposażenia, tj. stabilizatora w celu uzyskania większej powierzchni przylegania lub szpice do drabin w celu ustabilizowania na miękkim podłożu.

Jaką wysokość można maksymalnie osiągnąć przy zastosowaniu drabiny lub rusztowania?

Maksymalna wysokość na drabinie wynosi ok. 11 m (drabina rozsuwana linką 2x24 szczeble). Praca na tych wysokościach zawsze wymaga dokonania oceny zagrożenia odnośnie zaplanowanych czynności, które mają być wykonane na drabinie.

W przypadku korzystania z drabiny w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zaleca się, aby osoba stojąca na drabinie nie była wyżej niż 7 m nad powierzchnią, na której stoi drabina.

Maksymalna wysokość na rusztowaniu jezdnym w przypadku korzystania z rusztowania w budynku wynosi 12 m, a poza budynkiem 8 m. W przypadku drabin nie wolno wchodzić na najwyższe szczeble/stopnie, chyba, że są tak skonstruowane, że gwarantują bezpieczne przebywanie na nich (np. podest zabezpieczający z uchwytem).

Maksymalna wysokość wejścia na drabiny stojące bez uchwytów lub poręczy, to trzeci stopień/szczebel od góry!

Ile wynosi maksymalne obciążenie drabiny lub rusztowania?

Nie wolno przekroczyć maksymalnego ciężaru użytkowego odpowiedniego dla danego rodzaju drabiny. Zgodnie z przepisami EN 131 drabinę można obciążyć maks. do 150 kg. Wszystkie drabiny firmy KRAUSE zostały zbadane pod kątem normy DIN EN 131 i tym samym mogą być obciążone obciążeniem wynoszącym przynajmniej 150 kg.

Maksymalne obciążenie niewielkich rusztowań (np. Minirusztowanie CORDA) wynosi również 150 kg. Systemy rusztowań ClimTec, ProTec i STABILO spełniają wymagania dla 3 grupy rusztowań, co odpowiada obciążeniu 200kg/m². Wielkość podana w m² wynika z rozmiaru pomostu i należy ją pomnożyć przez 200. Wynik odpowiada całkowitemu obciążeniu rusztowania. Przykład: Stabilo seria 100 – powierzchnia pomostu: 0,63 m x 2,50 m = 1,575 m² x 200 kg = 315 kg/m².

Ile stopni ma moja drabina?

W zależności od typu drabiny dolicza się najwyższy stopień - platformę. A więc drabina stojąca, ze stopniami, po których wchodzi się z jednej strony która ma cztery stopnie to trzy stopnie oraz platformę. Platformę można również wykorzystywać w pełnym zakresie. Ostrożność zaleca się w przypadku drabin stojących bez pałąką/uchwytu. Tutaj nie wolno używać dwóch ostatnich stopni/szczebli.

Którą drabinę można stawiać na schodach i spocznikach?

W celu zniwelowania różnicy w wysokości stopni schodów i spoczników zaleca się stosowanie drabiny teleskopowej przegubowej, drabiny przegubowej Combi lub drabiny trzyelementowej do stosowania na schodach. Opcjonalnie można wyposażyć nasze inne drabiny również w element wyposażenia systemu Combi do regulowania poziomu. W tym celu należy wybrać przedłużenie podłużnicy KRAUSE, nr art. 122292 lub regulacji poziomu do stabilizatora KRAUSE, nr art. 122285.

Ile ciężarków balastowych jest potrzebnych do pojedynczych rusztowań?

Ilość ciężarków balastowych zależy od danej wysokości rusztowania, długości rusztowania oraz miejsca stosowania (wewnątrz lub na zewnątrz). Ze względu na obciążenie wiatrem na zewnątrz z reguły potrzebnych jest więcej ciężarków balastowych. Ilość wymaganych ciężarków balastowych jest zawarta w tabelach z wartościami balastu w danej instrukcji obsługi (instrukcja montażu i stosowania). Instrukcję obsługi danego rusztowania można pobrać na stronie produktu w zakładce „rusztowania jezdne” (niebieski plik PDF).

Zapytania dotyczące ceny

Czy drabinę lub rusztowanie można nabyć w zakładzie firmy KRAUSE?

Tak. Ponadto wszystkie produkty firmy KRAUSE można nabyć w sklepach

 • z produktami budowlanymi i specjalistycznymi
 • w sprzedaży internetowej
 • w sprzedaży wysyłkowej i w hurtowniach

W razie pytań jesteśmy do dyspozycji za pomocą naszego formularza kontaktowego.

Części zamienne, naprawa i reklamacje

Gdzie mogę nabyć części zamienne do mojej drabiny / mojego rusztowania firmy KRAUSE?

Części zamienne i części osprzętu otrzymacie Państwo po podaniu numeru produktu w sklepach

 • z produktami budowlanymi i specjalistycznymi
 • ze sprzedażą internetową
 • ze sprzedażą wysyłkową i w hurtowniach
 • bezpośrednio u nas

W razie pytań jesteśmy do dyspozycji za pomocą naszego formularza kontaktowego.

Do których produktów pasują akcesoria systemu Combi?

Akcesoria systemu Combi pasują do wszystkich trzech serii produktów: CORDA, MONTO i STABILO.

Do kogo mogę się zwrócić w przypadku ewentualnych pytań o naprawę?

Wraz z dowodem zakupu należy zwrócić się do sprzedawcy, u którego zakupiono produkt firmy KRAUSE.

Do kogo mogę się zwrócić w przypadku reklamacji?

Wraz z dowodem zakupu należy zwrócić się do sprzedawcy, u którego zakupiono produkt firmy KRAUSE.

Wymogi dotyczące montażu / instrukcji obsługi

Gdzie otrzymam instrukcje montażu rusztowań firmy KRAUSE?

Do każdego dostarczonego produktu firmy KRAUSE dołączona jest instrukcja montażu lub obsługi. Jeżeli instrukcja się zagubi, wówczas prosimy się zwrócić za pomocą naszego formularza kontaktowego.

Certyfikaty sprzedawców/miejsca zakupu

Gdzie mogę kupić produkty KRAUSE?

Wszystkie produkty firmy KRAUSE można nabyć w sklepach

 • budowlanych i specjalistycznych
 • sprzedaży internetowej
 • sprzedaży wysyłkowej i w hurtowniach
 • bezpośrednio u nas

W razie pytań jesteśmy do dyspozycji za pomocą naszego formularza kontaktowego.

Pytanie dotyczące wydłużenia rusztowań

Kupiłem rusztowanie firmy KRAUSE - jakie części będą potrzebne w celu wydłużenia rusztowania?

Nie można wydłużać niżej wymienionych rusztowań firmy KRAUSE:

 • rusztowanie drabinowe
 • rusztowanie małe
 • rusztowanie składane
 • rusztowanie montażowe
 • rusztowanie przegubowe
 • rusztowanie platformowe

Rusztowania serii ClimTec można wydłużać maks. do 7 metrów. Rusztowania serii ProTec i STABILO można wydłużać do 14,30 m.

Informacje dotyczące różnych wariantów konstrukcji oraz dodatkowych elementów znajdują się pod następującym linkiem: http://www.krause-systems.pl/produkty/rusztowania-jezdne.html

Pytania i normy techniczne

Czy te produkty zalecane są również do celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej?

Zasadniczo wszystkie drabiny firmy KRAUSE spełniają założenia normy EN 131, a tym samym są dopuszczone do stosowania w celach prywatnych i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Do celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zalecamy naszą serię STABILO. Seria spełnia największe wymagania użytkowników prowadzących działalność gospodarczą i przemysłowych (intensywne użytkowanie produktów).

W przypadku korzystania z drabiny w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zaleca się, aby osoba stojąca na drabinie nie była wyżej niż 7 m nad powierzchnią, na której stoi drabina.

Potrzebuję certyfikat/deklarację zgodności - co mam zrobić?

Deklaracje zgodności na nasze produkty znajdziecie Państwo pod następującym adresem; http://www.krause-systems.pl/serwis/deklaracje-zgodnosci.html

Jakie są warunki gwarancji dla produktów firmy KRAUSE?

Na wszystkie serie naszych produktów, udzielamy dwuletniej gwarancji.

Aktualne okresy gwarancji i ogólne warunki dostaw znajdują się tutaj:

http://www.krause-systems.pl/przedsiebiorstwo/ogolne-warunki-dostaw.html

Pytania i normy techniczne

Czy te produkty zalecane są również do celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej?

Zasadniczo wszystkie drabiny firmy KRAUSE spełniają założenia normy EN 131, a tym samym są dopuszczone do stosowania w celach prywatnych i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Do celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zalecamy naszą serię STABILO. Seria spełnia największe wymagania użytkowników prowadzących działalność gospodarczą i przemysłowych (intensywne użytkowanie produktów).

W przypadku korzystania z drabiny w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zaleca się, aby osoba stojąca na drabinie nie była wyżej niż 7 m nad powierzchnią, na której stoi drabina.

Potrzebuję certyfikat/deklarację zgodności - co mam zrobić?

Deklaracje zgodności na nasze produkty znajdziecie Państwo pod następującym adresem; http://www.krause-systems.pl/serwis/deklaracje-zgodnosci.html

Jakie są warunki gwarancji dla produktów firmy KRAUSE?

Na wszystkie serie naszych produktów, udzielamy dwuletniej gwarancji.

Aktualne okresy gwarancji i ogólne warunki dostaw znajdują się tutaj:

http://www.krause-systems.pl/przedsiebiorstwo/ogolne-warunki-dostaw.html