Najczęściej zadawane pytania

Poniżej zestawiliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Państwa pytania. Jeżeli mają Państwo dodatkowe, których nie ma w naszym zestawieniu, chętnie udzielimy na nie odrębnej odpowiedzi. Prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy.

Pytania dotyczące naszych produktów

 • Informacje dotyczące ustawiania i używania drabin znajdują się w informacjach dla użytkowników drabin.
 • Informacje dotyczące ustawiania i używania rusztowań znajdują się w specjalnej instrukcji montażu i stosowania rusztowań lub na właściwej stronie dotyczącej produktu.

Przed rozpoczęciem użytkowania drabiny

 • Należy sprawdzić czy nie ma przeszkód zdrowotnych do korzystania przez Państwa z drabiny? Określone warunki zdrowotne, przyjmowanie leków, nadużywanie alkoholu lub narkotyków mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa podczas używania drabiny.
 • Podczas transportu drabin na bagażnikach dachowych lub w samochodzie ciężarowym należy je zabezpieczyć mocując w odpowiedni sposób w celu zapobieżenia szkodom.
 • Należy sprawdzić drabinę po jej dostarczeniu i przed pierwszym użyciem, aby ustalić stan i działanie wszystkich części.
 • Przeprowadzić wizualną kontrolę drabiny pod względem uszkodzeń oraz bezpiecznego użytkowania przed rozpoczęciem każdego dnia pracy, w którym drabina będzie używana.
 • Użytkownicy prowadzący działalność gospodarczą muszą przeprowadzać okresowe kontrole drabiny.
 • Upewnić się, że drabina jest właściwa dla danego zastosowania.
 • Nie wolno używać uszkodzonej drabiny.
 • Należy usunąć z drabiny wszystkie zanieczyszczenia, np. mokrą farbę, brud, olej lub śnieg.
 • Przed użyciem drabiny podczas pracy należy ocenić ryzyko z uwzględnieniem krajowych przepisów prawnych.

Ustawianie drabiny w odpowiedniej pozycji

 • Drabinę należy ustawić w prawidłowej pozycji, np. pod odpowiednim kątem w przypadku drabin przystawnych (kąt nachylenia od 65 do 75 °); szczeble lub stopnie muszą znajdować się w pozycji poziomej, drabiny stojące muszą być całkowicie otwarte.
 • Elementy blokujące, jeżeli są, muszą zostać przed użyciem zaryglowane.
 • Drabina musi stać na równym, poziomym i stabilnym podłożu.
 • Drabina przystawna musi być oparta o równą i stabilną powierzchnię lub musi być przed użyciem zabezpieczona, np. poprzez zamocowanie lub zastosowanie odpowiedniego urządzenia zabezpieczającego stabilność (szpice, uchwyt dystansowy).
 • Nigdy nie wolno zmieniać pozycji drabiny stojąc na niej.
 • Przy ustawianiu drabiny w danej pozycji, należy uwzględnić ryzyko kolizji, np. z pieszymi, pojazdami lub drzwiami. Jeżeli jest to możliwe, drzwi (ale nie drzwi ewakuacyjne) i okna w danym obszarze pracy należy zaryglować.
 • Należy ustalić wszelkie zagrożenia istniejące w obszarze pracy, a wynikające z obecności urządzeń elektrycznych, np. linie napowietrzne wysokiego napięcia lub inne odsłonięte urządzenia elektryczne.
 • Drabinę należy ustawiać na stopkach, a nie na szczeblach, względnie stopniach.
 • Drabiny nie wolno ustawiać na śliskich powierzchniach (np. na lodzie, wypolerowanych powierzchniach lub silnie zabrudzonych stabilnych powierzchniach), jeżeli nie zostaną podjęte dodatkowe działania uniemożliwiając uślizg drabiny lub zabrudzone miejsca nie zostaną wyczyszczone.

Użytkowanie drabiny

 • Nie wolno przekroczyć maks. obciążenia użytkowego drabiny.
 • Nie wychylać się zbyt daleko ; użytkownik powinien utrzymywać sprzączkę pasa (środek) pomiędzy podłużnicami, a obydwoma stopami stać na tym samym stopniu/szczeblu.
 • Bez dodatkowego zabezpieczenia, np. przez zamocowanie lub zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia stabilności, nie wolno schodzić z  drabiny przystawnej z dużej wysokości.
 • Nie wolno wykorzystywać drabin stojących do wchodzenia na inną powierzchnię.
 • Nie stawać na trzech najwyższych stopniach drabiny.
 • Najwyższych dwóch stopni/szczebli drabiny stojącej bez platformy i uchwytu do przytrzymania ręką/wsparcia kolana, nie wolno wykorzystywać jako powierzchni do stania.
 • Najwyższych czterech stopni/szczebli drabiny stojącej z nałożoną drabiną przesuwną nie wolno wykorzystywać do stania.
 • Drabinę można wykorzystywać wyłącznie do wykonywania krótkotrwałych, łatwych prac.
 • W celu wykonania prac pod napięciem elektrycznym, których nie można uniknąć, nie należy korzystać z drabin przewodzących prąd elektryczny.
 • Nie wykorzystywać drabiny na zewnątrz w niesprzyjających warunkach pogodowych, np. podczas silnego wiatru, oblodzenia.
 • Zastosować środki ostrożności, które uniemożliwią dzieciom zabawę na drabinie.
 • Jeżeli jest to możliwe, w obszarze pracy zaryglować drzwi (ale nie drzwi ewakuacyjne) oraz okna.
 • Zawsze wchodzić na drabinę i schodzić z drabiny twarzą skierowaną do drabiny.
 • Podczas wchodzenia i schodzenia mocno trzymać się drabiny.
 • Nie wykorzystywać drabiny jako pomostu.
 •  Podczas wchodzenia na drabinę nosić odpowiednie obuwie.  Unikać nadmiernych bocznych obciążeń, np. podczas wiercenia w murze i betonie.
 •  Bez regularnych przerw nie przebywać zbyt długo na drabinie (zmęczenie stanowi zagrożenie).
 •  W celu dostępu do większych wysokości drabinę przystawną należy wysunąć co najmniej 1 m powyżej punktu oparcia.
 •  Przedmioty przenoszone podczas wchodzenia na drabinę nie powinny być ciężkie i powinny być łatwe w obsłudze.
 •  Unikać wykonywania prac, które powodują boczne obciążenie w przypadku drabin stojących, np. wiercenie z boku w materiałach stałych (np. w murze lub betonie).
 • Podczas wykonywania prac na drabinie trzymać się jedną ręką lub, jeżeli nie jest to możliwe, zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa.

Zasadniczo wszystkie drabiny firmy KRAUSE można stosować wewnątrz i na zewnątrz. ZAWSZE należy uważać na to, aby drabiny były ustawione na stabilnym i nieśliskim podłożu. Szczególnie ważne jest, aby drabina stała na równej powierzchni, wskutek czego nacisk na wszystkie podłużnice rozkładany jest równomiernie. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku drabin z małymi podłużnicami, ponieważ mogą one ugrzęznąć w miękkim podłożu (np. trawnik, łąka, etc.) i złamać się. Aby zapewnić bezpieczeństwo na takich podłożach zaleca się stosowanie opcjonalnego wyposażenia, tj. stabilizatora w celu uzyskania większej powierzchni przylegania lub szpiców do drabin w celu ustabilizowania na miękkim podłożu.

Maksymalna wysokość na drabinie wynosi ok. 11 m (drabina rozsuwana linką 2x24 szczeble). Praca na tych wysokościach zawsze wymaga dokonania oceny zagrożenia odnośnie zaplanowanych czynności, które mają być wykonane na drabinie.

W przypadku korzystania z drabiny w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zaleca się, aby osoba stojąca na drabinie nie była wyżej niż 7 m nad powierzchnią, na której stoi drabina.

Maksymalna wysokość na rusztowaniu jezdnym w przypadku korzystania z niego w budynku wynosi 12 m, a poza budynkiem 8 m. W przypadku drabin nie wolno wchodzić na najwyższe szczeble/stopnie, chyba, że są tak skonstruowane, że gwarantują bezpieczne przebywanie na nich (np. podest zabezpieczający z uchwytem).

Maksymalna wysokość wejścia na drabiny stojące bez uchwytów lub poręczy, to trzeci stopień/szczebel od góry!

Nie wolno przekroczyć maksymalnego ciężaru użytkowego odpowiedniego dla danego rodzaju drabiny. Zgodnie z przepisami EN 131 drabinę można obciążyć maks. do 150 kg. Wszystkie drabiny firmy KRAUSE zostały zbadane pod kątem normy DIN EN 131 i tym samym mogą być obciążone ciężarem do 150 kg.

Maksymalne obciążenie niewielkich rusztowań (np. Minirusztowanie CORDA) wynosi również 150 kg. Systemy rusztowań ClimTec, ProTec i STABILO spełniają wymagania dla 3 grupy rusztowań, co odpowiada obciążeniu 200 kg/m². Wielkość podana w m² wynika z rozmiaru pomostu i należy ją pomnożyć przez 200. Wynik odpowiada całkowitemu obciążeniu rusztowania. Przykład: Stabilo seria 100 – powierzchnia pomostu: 0,63 m x 2,50 m = 1,575 m² x 200 kg = 315 kg/m².

 

W zależności od typu drabiny, do liczby stopni dolicza się także ten najwyższy - platformę. Dotyczy to drabin wolnostojących z wejściem z jednej strony. I tak – drabina czterostopniowa ma trzy stopnie oraz platformę, którą można użytkować w pełnym zakresie. Ostrożność zaleca się w przypadku wykorzystania drabin stojących bez pałąka/uchwytu. Tutaj nie wolno używać dwóch ostatnich górnych stopni/szczebli.

W celu zniwelowania różnicy w wysokości stopni schodów i spoczników, zaleca się stosowanie przegubowej drabiny teleskopowej, drabiny przegubowej Combi lub drabiny trzyelementowej do stosowania na schodach. Opcjonalnie, inne modele drabin można także wyposażyć w wybrany element wyposażenia systemu Combi, do regulacji poziomu. W tym celu należy wybrać przedłużenie podłużnicy KRAUSE, nr art. 122292 lub regulację poziomu do stabilizatora KRAUSE, nr art. 122285.

Ilość ciężarków balastowych zależy od wysokości rusztowania oraz miejsca jego zastosowania (wewnątrz lub na zewnątrz). Ze względu na obciążenie wiatrem, z reguły na zewnątrz potrzebnych jest więcej ciężarków balastowych. Ich ilość podana jest w tabelach z wartościami balastu w instrukcji obsługi danego modelu (instrukcja montażu i stosowania). Instrukcję obsługi danego rusztowania można pobrać na stronie produktu w zakładce „rusztowania jezdne”.

Zapytania dotyczące ceny

Tak. Ponadto wszystkie produkty firmy KRAUSE można kupić w sklepach:

 • z produktami budowlanymi i specjalistycznymi
 • w sprzedaży internetowej
 • w sprzedaży wysyłkowej i w hurtowniach

W razie pytań jesteśmy do dyspozycji za pomocą naszego formularza kontaktowego.

Części zamienne, naprawa i reklamacje

Części zamienne i części osprzętu zakupicie Państwo, podając numeru produktu, w sklepach:

 • z produktami budowlanymi i specjalistycznymi
 • ze sprzedażą internetową
 • ze sprzedażą wysyłkową i w hurtowniach
 • bezpośrednio u nas

W razie pytań jesteśmy do dyspozycji za pomocą naszego formularza kontaktowego.

Akcesoria systemu Combi pasują do wszystkich trzech serii produktów: CORDA, MONTO i STABILO.

Wraz z dowodem zakupu należy zwrócić się do sprzedawcy, u którego zakupiono produkt firmy KRAUSE.

Wraz z dowodem zakupu należy zwrócić się do sprzedawcy, u którego zakupiono produkt firmy KRAUSE.

Wymagania dotyczące instrukcji obsługi i użytkowania

Do każdego dostarczonego produktu firmy KRAUSE dołączona jest instrukcja montażu lub obsługi. Jeżeli instrukcja się zagubi, wówczas prosimy zwrócić się bezpośrednio do nas za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie.

Certyfikaty sprzedawców/miejsca zakupu

Wszystkie produkty firmy KRAUSE można nabyć w sklepach

 • budowlanych i specjalistycznych
 • sprzedaży internetowej
 • sprzedaży wysyłkowej i w hurtowniach
 • bezpośrednio u nas

W razie pytań jesteśmy do dyspozycji za pomocą naszego formularza kontaktowego.

Pytanie dotyczące wydłużenia rusztowań

Nie można zwiększać wysokości następujących rusztowań firmy KRAUSE:

 • rusztowanie drabinowe
 • rusztowanie małe
 • rusztowanie składane
 • rusztowanie montażowe
 • rusztowanie przegubowe
 • rusztowanie platformowe

Wysokość rusztowań z serii ClimTec można zwiększać maksymalnie do 7 metrów, a rusztowań z serii ProTec i STABILO do 14,30 m.

Informacje dotyczące różnych wariantów konstrukcji oraz elementów dodatkowych znajdują się pod następującym linkiem: http://www.krause-systems.pl/produkty/rusztowania-jezdne.html

Pytania i normy techniczne

Zasadniczo wszystkie drabiny firmy KRAUSE spełniają założenia normy EN 131, a tym samym są dopuszczone do stosowania w celach zarówno prywatnych, jak i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Do wykorzystania w celach profesjonalnych rekomendujemy naszą serię STABILO Professional. Spełnia ona najwyższe wymagania użytkowników prowadzących działalność gospodarczą oraz przemysłową (intensywne użytkowanie produktów).

W przypadku wykorzystania drabin do celów zawodowych, zaleca się, aby osoba stojąca na drabinie nie znajdowała się wyżej niż 7 m nad powierzchnią, na której stoi drabina.

Na wszystkie serie naszych produktów, udzielamy dwuletniej gwarancji. Aktualne okresy gwarancji i ogólne warunki dostaw znajdują się tutaj:

http://www.krause-systems.pl/przedsiebiorstwo/ogolne-warunki-dostaw.html​​​​​​​

Nowe normy dla drabin EN 131

DIN EN 131 - Drabiny. To sześcioczęściowa norma, która zajmuje się następującymi zagadnieniami: nazewnictwo, rodzaje konstrukcji, wymiary konstrukcyjne, wymagania, kontrola, oznaczanie drabin, wskazówki bezpieczeństwa, informacja dla użytkowników, drabiny przegubowe i podesty magazynowe przejezdne.

 • DIN EN 131-1: Nazewnictwo, rodzaje konstrukcji, wymiary konstrukcyjne
 • DIN EN 131-2: Wymagania, kontrola, oznaczanie
 • DIN EN 131-3: Informacja dla użytkowników
 • DIN EN 131-4: Drabiny jedno- i wieloprzegubowe
 • DIN EN 131-6: Drabiny teleskopowe
 • DIN EN 131-7: Podesty magazynowe przejezdne

 Celem normy jest zagwarantowanie jednolitych standardów jakości i bezpieczeństwa w całej Europie.

Zmiany w części normatywnej DIN EN 131-1 odnoszą się do drabin przystawnych o długości 3000 mm lub większej. Zmianom podlegają także wszystkie drabiny wieloczęściowe, w których wyjmowany element, mogący służyć jako drabia przystawna, ma długość powyżej 3000 mm. Zgodnie z nową normą drabiny te muszą być  wyposażone w stabilizator o  określonej długości.


Wymagania dotyczące kontroli wszystkich drabin są uregulowane w części normatywnej DIN EN 131-2. Niektóre testy zostały tutaj zmienione lub dodane. W przyszłości testy produktów będą podzielone na dwie grupy – drabiny profesjonalne oraz drabiny do użytku domowego. Dalsze informacje na temat obowiązkowych badań można znaleźć w pliku o nazwie ”Najczęściej zadawane  pytania EN 131-2 - Nowe badania. Jak testować?”.

Zmiany zostały naniesione przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) na wniosek organizacji ochrony konsumentów. Kolejni uczestnicy to instytuty badawcze, stowarzyszenia zawodowe i producenci. Zwiększenie wymaganej szerokości stabilizatora ma na celu podniesienie stabilności urządzenia, a co za tym idzie ograniczenie liczby wypadków i zwiększenie bezpieczeństwa pracy.


Co 5 lat istniejące normy są poddawane przeglądowi przez komitety normalizacyjne na podstawie aktualnego stanu techniki. Jeżeli  ulega on zmianie, wówczas norma zostaje odpowiednio dostosowana i zmieniona.

Organy normalizacyjne składają się z delegacji różnych państw członkowskich Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN Comité Européen de Normalisation). Państwa te konsultując się decydują o zmianach w poszczególnych standardach. Podejmowane decyzje obejmują członków agencji rządowych, stowarzyszeń handlowych, producentów i innych zainteresowanych stron. Członkami CEN są krajowe organy normalizacyjne Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Republiki Czeskiej, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Islandii, Irlandii, Włoch, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Malty, Niderlandów, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Turcji, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Zjednoczonego Królestwa i Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii.

Normy na ogół wchodzą w życie wraz z ich pierwszą publikacją. Z reguły najpierw pojawia się wersja angielska, a następnie wersja niemiecka i francuska. Wszystkie normy są początkowo publikowane w tych trzech językach.


Część normatywna DIN EN 131-1 obowiązuje od maja 2016 r., a DIN EN 131-2 od lipca 2017 r. Aby umożliwić producentom dostosowanie produktów do nowych wymagań, istnieją okresy przejściowe, w których obowiązują zarówno stara, jak i nowa wersja normy. W przypadku norm DIN EN 131-1 i EN 131-2 okres przejściowy zakończył się 31 grudnia 2017 r., dlatego też od 01 stycznia 2018 r. obowiązuje już tyko nowa wersja normy. 

Norma DIN EN 131 określa specyfikacje techniczne i zastosowania drabin przenośnych na poziomie europejskim. Drabiny do użytku profesjonalnego, takie jak drabiny dachowe, drabiny do czyszczenia okien itp. są regulowane w odrębnych normach. Norma EN 131-4 ma zastosowanie do drabin jedno- lub wieloprzegubowych, norma EN 131-6 do drabin teleskopowych oraz norma EN 131-7 do drabin pomostowych. Normy EN 131-1 i EN 131-2 nie mają zastosowania w odniesieniu do stopni. Te są regulowane odrębną normą EN 14183.

Normy te dotyczą wszystkich producentów, którzy wprowadzają na europejski rynek drabiny systemowe. Normy charakteryzują aktualny stan techniki - ustawodawstwo poszczególnych krajów europejskiego obszaru gospodarczego wymaga wprowadzania na rynek wyłącznie bezpiecznych produktów, a normy stanowią podstawę dla tych wymagań. Zatem producenci, chcąc spełnić wymagania dotyczące bezpieczeństwa, muszą przestrzegać wprowadzanych norm.

Użytkownicy zobowiązani są przeprowadzić ocenę ryzyka dla swoich drabin. W przypadku braku stabilizatora lub gdy ten zastosowany nie spełnia wymagań, należy zadbać o odpowiednie doposażenie drabiny.

Od 01.03.2017 r. dostarczamy do sprzedaży profesjonalne drabiny STABILO wykonane w zgodzie z nową normą a od 01.12.2017 r. już wszystkie produkowane przez nas drabiny odpowiadają nowym standardom. Chętnie udzielamy szerokiego wsparcia podczas oceny ryzyka drabin, które posiadacie Państwo w swojej ewidencji. Proszę zwrócić uwagę na ten znak przy zakupie nowych drabin:
 


Taka naklejka znajduję się bezpośrednio na produkcie.

Nie ma przepisów, które mówią, jak postępować z takimi drabinami. Dla działalności gospodarczych w Europie obowiązują jednak odpowiednie przepisy eksploatacyjne. Zostały  ustanowione w Niemczech w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa pracy: „Minimalne wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zapewnionych przez pracodawcę, oraz używania sprzętu roboczego przez pracowników w miejscu pracy". Ważnym elementem tego rozporządzenia jest obowiązek zapewnienia, że sprzęt roboczy jest zgodny z aktualnymi wymaganiami i na tej podstawie należy przeprowadzać ocenę ryzyka oraz regularne testy sprzętu roboczego.

Niezależnie od regularnych kontroli drabiny, doradzamy firmom sprawdzenie istniejących konstrukcji pod względem bezpieczeństwa oraz przeprowadzenie oceny ryzyka.

Prawidłowa  instrukcja dotycząca oceny ryzyka opisana jest w „Przepisach Technicznych dotyczących bezpieczeństwa eksploatacji (TRBS) 2121, część 2". Tylko sam użytkownik może ocenić i zdecydować, czy drabina może być ponownie użyta. Ma on również za zadanie udokumentowanie takiej oceny.  

Zgodnie z §4 Ustawy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy, zagrożenia muszą być zawsze eliminowane lub łagodzone bezpośrednio u źródła za pomocą technicznych środków ochronnych. Jeśli działanie takie nie przyniesie efektu, należy podjąć dodatkowe środki organizacyjne i personalne (osobiste) w kolejności: „Zasada T-O-P”.
T = Rozwiązanie Techniczne, w odpowiednim przypadku, np. montaż stabilizatora.
O = Rozwiązanie Organizacyjne, np. poinstruowanie pracowników o zwiększonym ryzyku.
P = Rozwiązanie Personalne (osobiste), np. zastosowanie środków ochrony osobistej.


Rozwiązanie Techniczne jest jednym z najważniejszych i stosowanym w pierwszej kolejności. Jeśli jest to niemożliwe, stosuje się kolejno rozwiązania Organizacyjne oraz Personalne.

Specyfikacje te nie ulegają zmianie. Tak jak to było do tej pory, przedsiębiorstwa mają za zadanie regularnie przeprowadzać i dokumentować badania kontrolne drabin pod kątem oferowanego bezpieczeństwa. Zasadniczo powinno się to odbywać co najmniej raz w roku. W przypadku większych obciążeń lub intensywnego użytkowania produktu, badanie takie należy wykonywać częściej. Drabiny użytkowe powinny odpowiadać aktualnym wymogom technicznym oraz prawnym. Wyklucza się użytkowanie uszkodzonych drabin. 

Sporą część drabin KRAUSE, można dostosować do aktualnych wymagań normatywnych za pomocą odpowiednich akcesoriów i rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo. Firma  KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG przedstawia Państwu obszerne portfolio produktów. Klasyfikacja drabiny na tę do „użytku domowego” lub „użytku profesjonalnego" może być przeprowadzona w późniejszym okresie, ponieważ każdy nasz produkt jest testowany i certyfikowany na podstawie najnowszych wytycznych.

Na naszej stronie, udostępniamy Państwu nieodpłatnie wszystkie informacje związane z nową normą: https://www.krause-systems.pl/nowa_norma.html

Po wejściu w życie nowej normy DIN EN 131 była dopuszczona sprzedaż drabin wyprodukowanych jeszcze zgodnie ze starą normą. Ponieważ zmiana normy opierała się na regularnej kontroli produktu, a nie na zwiększonym ryzyku dla użytkowników, prawodawca zakłada również, że produkt nie jest automatycznie niebezpieczny zgodnie ze starą normą i dlatego może być nadal w sprzedaży. Producenci musieli spełnić wymagania nowej normy od 01.01.2018 r. i od tej daty mogli produkować drabiny tylko zgodnie z nową normą.

Drabiny KRAUSE spełniają wymagania prawne i wszystkie odpowiadają klasie „Professional”;. Dzięki nowemu standardowi oraz wielu  przeprowadzonych testów, technologia produktowa firmy KRAUSE jest jeszcze bardziej wytrzymała i trwała niż dotychczas. Prowadzi to do zminimalizowania wypadków przy pracy a co za tym idzie ograniczenie liczby absencji pracowników.


Dzięki opracowanemu przez firmę KRAUSE specjalnego stabilizatora – tzw. TRIGONU, wszystkie drabiny STABILO i MONTO mogą być nadal użytkowane z pełną funkcjonalnością. Nie ma konieczności ograniczania użytku czy też  demontażu części użytkowych drabiny. Nie należy również lekceważyć ergonomicznego punktu widzenia, gdyż szczególnie w przypadku drabin 3-elementowych ciężar transportowy można znacznie zmniejszyć, poprzez możliwość demontażu drabiny wewnętrznej. Co jest dla wielu odbiorców istotnym aspektem przy zakupie.

Zmiany w części normatywnej EN 131-2 weszły w życie z dniem 01. 01. 2018 r. i dotyczą głównie badań wytrzymałościowych. Wykonane badania miały na celu podział produktów na drabiny szczeblowe oraz stopniowe. Te pierwsze mają zastosowanie w obszarze Professional a te drugie z kolei przeznaczone są odbiorcom do użytku domowego.

 

 •  Zastosowanie profesjonalne: drabiny stosowane w sektorze Professional oraz prywatnym.
 •  Zastosowanie domowe: drabiny stosowane tylko w sektorze prywatnym.

Test wytrzymałościowy

Stopień/szczebel obciążony jest mimośrodowo (50 mm od wewnętrznej strony szczebla) w pozycji użytkowej siłą: 2.700 N (ok. 275 kg) dla klasy Profesjonalnych użytkowników oraz 2.250 N (ca. 229 kg) do klasy Prywatnych użytkowników.

Obciążenie kontrolne umiejscowione jest w odległości 50 mm od wewnętrznej krawędzi podłużnicy. Kąt ustawienia wynosi 65° tak, aby siła obciążenia kontrolnego miała największą skuteczność.

Kiedy test zostanie zaliczony?

W momencie kiedy drabina nie została uszkodzona i wszystkie jej funkcje zostaną zachowane.

 

 

Test skręcania drabiny wolnostojącej

Stopa drabiny jest mocowana za pomocą zacisku. Podest lub górny stopień drabiny jest obciążony F1 = 736 N (ok. 75 kg). Drabina jest następnie ciągnięta na boki w odległości 0,5 m od osi środkowej przy obciążeniu F2 = 137 N (ok. 14 kg).

Kiedy test  zostanie zaliczony?

Jeżeli stopa drabiny podczas obciążenia  przesunie się maksymalnie o 25 mm w stosunku do poprzedniej pozycji.

 

Test skręcania drabiny przystawnej

Pierwszy krok to naprężenie centralne drabiny z siłą F1=491 i obciążeniem (ok. 50 kg), a po 30 sekundach jej odciążenie. Uzyskana wartość to wartość początkowa.   

Następnie centralne obciążenie (ok. 65 kg) jednej belki z siłą  F2=638 N oraz pomiar deformacji obu belek do określonej wartości początkowej.

Kiedy test zostanie zaliczony?

Jeżeli różnica między odkształceniem dwóch belek jest mniejsza ≤ 0,07 niż szerokość drabiny.

 

Badanie wytrzymałości drabin pionowych

Celem stymulowania nierówności, podstawa o wysokości 20 mm umieszczona jest pod prawą tylną belką. Następnie następuje naprzemienne obciążenie z siłą 1.500 N (ok. 153 kg) najwyższego  szczebla drabiny (F1) ze stopniem na środku drabiny (F2).

- Powtórzenia dla „użytku prywatnego”: 10 000 cykli.
- Powtórzenia dla „użytku odbiorców Professional”: 50 000 cykli.

Kiedy test zostanie zaliczony?

W przypadku kiedy nie występują żadne uszkodzenia na nośnych częściach drabiny. Badanie to służy jako wstęp do badania na rozpieranie (nie jest pokazane na rysunku).

 

Trzecia część normy, DIN EN 131-3, reguluje wymagania dotyczące informacji dla użytkownika oraz instrukcji obsługi i użytkowania.

Po wejściu w życie normy do oznaczenia drabiny zostały dołączone dodatkowe piktogramy bezpieczeństwa. Zależą one oczywiście od typu drabiny (np. drabiny wysuwane, drabiny wielofunkcyjne, drabiny pionowe itp.)


Oprócz nowych piktogramów do drabiny została także dołączona instrukcja obsługi i  użytkowania odpowiadająca danemu typowi drabiny. Jest ona tłumaczona na wszystkie języki krajów do których dedykowana jest drabina.  

Rusztowania jezdne – pytania i odpowiedzi (FAQ)

Jak sama nazwa wskazuje, ruchome podesty robocze zwane także rusztowaniami jezdnymi, to konstrukcje, których miejsce wykorzystania może być łatwo zmieniane w trakcie pracy (dzięki rolkom jezdnym), bez konieczności ich demontażu. W przeciwieństwie do rusztowań elewacyjnych, które mocowane są wyłącznie na stałe do ściany zewnętrznej budynku.

Wysokość rusztowania jezdnego jest dokładnie określona w instrukcji obsługi i jest uzależniona zarówno od miejsca jego wykorzystania, jak i od dołączonych akcesoriów zabezpieczających. Ze względu na ograniczenie wysokości robocze, rusztowania jezdne dedykowane są szczególnie do prac budowlanych oraz konserwacyjnych domów jednorodzinnych oraz obiektów przemysłowych o umiarkowanej wysokości.

W praktyce rusztowanie jezdne może być również montowane i użytkowane bez kółek, jeśli w trakcie pracy nie trzeba zmieniać jego położenia. Standardowe określenie techniczne „ruchomy podest roboczy” jest oficjalną definicją sprzętu roboczego, który potocznie nazywamy rusztowaniami jezdnymi. Inne popularne określenia to rusztowanie przejezdne, rusztowanie mobilne, rusztowanie na kółkach i ruchome (jezdne) wieże robocze.

Przepisy mówią, że podczas wykorzystania rusztowania jezdnego na zewnątrz, nie wolno przekraczać wysokości roboczej 10 m (górny podest + 2 m). W pomieszczeniach zamkniętych rusztowania jezdne KRAUSE mogą osiągać wysokość roboczą do 14,50 m.

Wysokość robocza rusztowania jezdnego to maksymalna wysokość, którą można osiągnąć rękami stojąc na najwyższym pomościcie. Różnica między wysokością roboczą a wysokością stania wynosi zawsze 2 m.

Wysokość stania + 2 m = wysokość robocza.

Do każdego rusztowania jezdnego KRAUSE dołączona jest odpowiednia instrukcja montażu i użytkowania, która dostępna jest również online jako plik do pobrania dla danej serii produktów. Instrukcja montażu i użytkowania wyjaśnia krok po kroku, jak złożyć rusztowanie jezdne. Instrukcje dostarczają również informacji na temat balastu wymaganego dla różnych konfiguracji konstrukcji. W związku z nowelizacją normy PN-EN 1004 obowiązującej dla rusztowań jezdnych/ruchomych podestów roboczych, nastąpiły również zasadnicze zmiany w zakresie montażu i demontażu tych konstrukcji. Jedna z tych zmian mówi, że poręcze i stężenia muszą być montowane zawsze z pomostu poniżej (w przypadku pierwszego pomostu montaż odbywa się z podłoża). Alternatywnie, barierki i stężenia mogą być również montowane przez otwartą klapę w pomoście. Ze względów bezpieczeństwa oraz wygody montażu rusztowań firma KRAUSE zrezygnowała jednak z tej metody.

Zobacz również:  kompleksowa usługa montażowa KRAUSE.

Wszystkie rusztowania jezdne KRAUSE nadają się zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Kółka wielu modeli z regulacją wysokości umożliwiają użytkowanie na nierównym podłożu. Od określonej wysokości roboczej rusztowania, bezpieczeństwo użytkowników zwiększają stabilizatory oraz balasty. Należy zauważyć, że w przypadku montażu rusztowania na zewnątrz obowiązują inne specyfikacje balastowania niż wewnątrz pomieszczeń, ze względu na zwiększone obciążenie wiatrem. Stosowne informacje znajdują się w instrukcji montażu i użytkowania.

Składane rusztowania KRAUSE serii STABILO, MONTO ProTec XS, ProTec XS 1000, RollTec oraz rusztowanie składane CORDA to konstrukcje, które posiadają dwa podstawowe elementy bazowe: ramę, którą szybko można rozłożyć oraz podest, który na niej wieszamy. Po zakończeniu pracy i złożeniu ramy, konstrukcję można łatwo transportować i przechowywać, a przy ponownym użyciu równie szybko rozłożyć.

Pomost rusztowania to pozioma powierzchnia, na której stoi użytkownik podczas pracy. Pomosty wykorzystywane są także podczas montażu i demontażu konstrukcji. W przypadku rusztowań KRAUSE pomost wykonany jest z wodoodpornej, antypoślizgowej płyty z sitodruku, pokrytej żywicą fenolową. Użytkownik wchodzi na pomost rusztowania i schodzi z niego przez wbudowaną samozamykającą się klapę. W przypadku rusztowań o podwójnej powierzchni roboczej, tylko jeden z pomostów wyposażony jest w klapę.

Ze względu na zmiany w specyfikacjach konstrukcyjnych normy PN-EN 1004, pomosty mogą być teraz zawieszone w maksymalnej odległości 2,25 m. W związku z tym (wcześniej możliwa była odległość do 4 m) wymagana jest teraz większa liczba pomostów i poręczy. Ponadto KRAUSE, w celu poprawy bezpieczeństwa oraz komfortu montażu rusztowań, zmniejsza wymaganą przez normę maksymalną odległość między pomostami do 2 m. Najniższy pomost rusztowania może być zamontowany na maksymalnej wysokości 3,40 m.

Zawleczki służą do zabezpieczenia ram pionowych rusztowania przed niezamierzonym podniesieniem. Zabezpieczają luźno połączone połączenia rurowe lub ramy pionowe. Ocynkowane zawleczki wkładane są w otwory dwóch elementów – jeden nad drugim, i automatycznie opadają do pozycji, w której nie mogą się już samodzielnie poluzować.

Burty podłużne i poprzeczne służą jako ochrona boczna i są mocowane w każdym pomoście za wyjątkiem pierwszego. Mają one za zadanie zapobiec przypadkowemu ześlizgnięciu się stopy z pomostu rusztowania. Elementy te zabezpieczają także przed wypadnięciem drobnych części lub narzędzi, które spadając z wysoka mogłyby stanowić zagrożenie dla osób postronnych.

Podpory zapewniają bezpieczne wsparcie i stabilność rusztowania jezdnego i są przymocowane do ram pionowych. W zależności od miejsca wykorzystania rusztowania oraz jego wysokości, należy zamocować dwie lub cztery podpory. Zastosowanie podpór umożliwia montaż wyższych konstrukcji i korzystnie wpływa na stabilność rusztowania jezdnego. Szczegóły dotyczące balastowania można pobrać z tabeli zamieszczonej w instrukcji montażu i użytkowania.

W przypadku aluminiowych rusztowań jezdnych KRAUSE do balastowania rusztowania stosuje się ciężarki balastowe o masie 10 kg. Są one mocowane do stabilizatora lub specjalnych uchwytów balastowych. W zależności od wysokości konstrukcji i miejsca użytkowania, na czterech punktach narożnych rusztowania należy zamocować różną liczbę ciężarków balastowych. Dokładną liczbę można znaleźć w tabeli balastów w instrukcji montażu i użytkowania.

GuardMatic-System to poręcz wyprzedzająca, którą montuje się do ram pionowych z niższego podestu lub bezpośrednio z podłoża (w przypadku pierwszego podestu). Jest połączeniem stężenia poziomego, ukośnego oraz listwy kolanowej, i tworzy jedną, łatwą w montażu całość. Została ona przez nas opracowana na potrzeby zmian w normie dotyczącej jezdnych rusztowań roboczych PN-EN 1004 wprowadzonych w 2021 roku. Bez tej poręczy montaż i demontaż rusztowań jezdnych wiązałby się bowiem ze zwiększonym ryzykiem upadku z wysokości. Użytkownik wchodzący na pomost przez uchylną klapę, jest zawsze chroniony przez znajdującą się już na nim poręcz. Konstrukcja poręczy GuardMatic to mniejsza liczba elementów rusztowania, co także ułatwia jego demontaż i transport. 6-punktowe mocowanie systemu GuardMatic do ramy pionowej ułatwia montaż i demontaż oraz zapewnia maksymalną stabilność podczas prac na wysokości. Po jej zakończeniu, poręcz może być w łatwy sposób zdemontowana oraz złożona do transportu.

Poznaj:  poręcze GuardMatic dla systemu STABILO.

Rusztowanie jezdne dużej szerokości to rusztowanie, w którym zamiast jednej platformy jako powierzchni roboczej, w ramie pionowej zawieszane są dwa pomosty. W tym wariancie rusztowania, na każdym poziomie stosuje się jeden pomost z uchylną klapą oraz drugi bez klapy. Dzięki podwójnej powierzchni roboczej, a tym samym większej nośności, z takich rusztowań może na tym samym poziomie korzystać więcej niż jedna osoba. Ponadto szeroka konstrukcja nośna umożliwia korzystanie ze schodów przy wchodzeniu na poziomy rusztowania jezdnego.

Wchodzenie na jezdne rusztowanie aluminiowe odbywa się poprzez ramę pionową od wewnętrznej strony rusztowania. Wyprofilowane szczeble pozwalają na wejście tak jak po drabinie, a na sam pomost użytkownik wchodzi przez zamontowaną w nim uchylną klapę. W przypadku małych rusztowań w których pomost zawieszony jest poniżej 1 metra, można na niego wejść bezpośrednio z podłoża.

Jak wejść na rusztowanie? Na rusztowania ze schodami wchodzi się po schodach. W tym przypadku stosuje się specjalny pomost z większą uchylną klapą. Zastosowanie schodów sprawia, że wchodzenie na aluminiowe rusztowanie jezdne jest jeszcze bardziej komfortowe i bezpieczne oraz ułatwia transport niezbędnych materiałów, ciężkich elementów i większych narzędzi.

Maksymalne obciążenie pomostów podawane jest w kg/m². Rusztowania jezdne dzielą się na różne grupy, w zależności od obszaru zastosowania. Dla rusztowań jezdnych istotne są tylko klasy obciążenia 2 i 3:

 • klasa obciążenia 2: czynności niewymagające składowania materiałów budowlanych,
 • klasa obciążenia 3: czynności wymagające składowania lekkich materiałów budowlanych.

Dla każdej z klas obciążeń obowiązuje maksymalne obciążenie w kg/m² dla pomostów. W zależności od wielkości pomostu można określić jego całkowite obciążenie. Ta informacja jest zawsze podana w instrukcji montażu i użytkowania danego rusztowania.

W zależności od wersji, rusztowania jezdne KRAUSE mogą być wyposażone w kółka jezdne, stabilizatory, zestawy stabilizujące i ciężarki balastowe. W przypadku niektórych naszych modeli, elementy te można nabyć jako wyposażenie dodatkowe. Ponadto rusztowania jezdne KRAUSE mogą zostać wyposażone w praktyczną półkę na narzędzia, którą zawiesza się na ramie.

Odkryj:  elementy systemowe rusztowań jezdnych.

Aktualności

Nowe filmy instruktażowe. Przedstawiamy krok po kroku montaż rusztowań jezdnych serii ProTec

Solidne rusztowania jezdne KRAUSE z serii ProTec od wielu lat oferują użytkownikom bezpieczne miejsca pracy na wysokości. W skład tej serii wchodzi…

Więcej informacji >>

Nowe teleskopowe drabiny na schody dla profesjonalistów od KRAUSE

Korzystanie z tradycyjnych drabin na schodach albo krętych klatkach schodowych to poważne ryzyko. Nie pomogą tu ani podkładane pod podłużnice cegły…

Więcej informacji >>

Drabiny KRAUSE na wiosennych targach Grupy PSB oraz Bricomarche

Za nami wiosenna edycja targów organizowanych przez Grupę PSB, a także wydarzenie organizowane przez sieć sklepów budowlanych Bricomarché. Dla nas,…

Więcej informacji >>

Zdobądź dofinansowanie ZUS na zakup podestów roboczych oraz rusztowań KRAUSE i popraw bezpieczeństwo pracy!

Już 26 lutego br. rusza kolejny konkurs organizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pracodawcy znów będą mogli otrzymać dofinansowanie na…

Więcej informacji >>

Nowe drabiny aluminiowe z serii STABILO o nośności do 225 kg

Większość dostępnych na rynku drabin ma nośność do 150 kg. I choć w bardzo wielu sytuacjach ten parametr jest wystarczający, to niekiedy potrzeba…

Więcej informacji >>

Wprowadzamy nową ofertę jezdnych podestów roboczych

Wymagające, wilgotne środowisko pracy, zadania wykonywane na zewnątrz w trudnych warunkach atmosferycznych podczas opadów deszczu lub śniegu? Jeśli…

Więcej informacji >>
Strefa Wiedzy

Na czym polega bezpieczny montaż lampy sufitowej i oświetlenia w domu?

Prawidłowa instalacja oświetlenia w domu to nie tylko kwestia estetyki i funkcjonalności, ale przede wszystkim bezpieczeństwa mieszkańców. Lampy nie…

Więcej informacji >>

Rusztowanie modułowe – co to znaczy?

Wiele lat temu tradycyjnie rusztowania były konstruowane z drewna lub metalu. Wymagały czasochłonnego montażu i demontażu przez doświadczonych…

Więcej informacji >>

Jak zamontować pompę ciepła? Wskazówki

Energooszczędność oraz działanie w zgodzie ze zrównoważonym budownictwem to mocne trendy w branży budowlanej. Jednym ze sposobów na wykorzystywanie…

Więcej informacji >>
Terminy Targów

Brak aktualnych wydarzeń.
Wkrótce poinformujemy Państwa o nadchodzących terminach.

Mają Państwo pytania? Chętnie doradzimy!