Polityka prywatności

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje pozwalają w prosty sposób dowiedzieć się, co się dzieje z Państwa danymi osobowymi po wejściu na naszą stronę internetową. Dane osobowe, to wszystkie informacje umożliwiające identyfikację Państwa osoby. Szczegółowe informacje są zawarte w zamieszczonej poniżej deklaracji dotyczącej ochrony danych osobowych.

Przekazane przez Państwa dane będziemy wykorzystywali w celu realizacji Państwa zamówień. W celu wykonania umowy, jeżeli jest to niezbędne w celu realizacji dostaw zamówionych towarów, będziemy przekazywać Państwa dane do działu spedycji, któremu udzieliliśmy zlecenia na realizację dostaw. W celu realizacji płatności, przekazujemy niezbędne w tym celu dane do banku, który otrzymał od nas zlecenie na realizację płatności. To samo tyczy się innej instytucji świadczącej usługi płatnicze, która otrzymała od nas zlecenie, względnie instytucji świadczącej usługi płatnicze wybranej przez Państwa w procesie składania zamówienia.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest operator strony internetowej. Dane kontaktowe operatora można znaleźć w zakładce "Dodatkowe informacje" na stronie internetowej.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?

Gromadzone przez nas dane to z jednej strony informacje, które sami nam Państwo nam przekazali., np. za pomocą formularza kontaktowego. Z drugiej zaś są to dane pobierane automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas wizyty na stronie internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina otwarcia strony). Dane te gromadzone są automatycznie w momencie wejścia na naszą stronę internetową.

W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych gromadzona jest w celu zapewnienia poprawnego wyświetlania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy Państwa zachowania na witrynie.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do własnych danych?

W każdej chwili mają Państwo prawo do uzyskania nieodpłatnej informacji na temat pochodzenia, odbiorcy i celu przechowywania danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo zażądać skorygowania, zablokowania lub usunięcia swoich danych. W tym celu oraz w innych sprawach dotyczących ochrony danych zawsze mogą się Państwo zwrócić do nas na adres podany w zakładce "Dodatkowe informacje". Poza tym, przysługuje Państwu prawo do złożenia zażalenia we właściwym organie nadzorczym.

Narzędzia do analizy danych i narzędzia podmiotów trzecich

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej Państwa zachowanie na stronie może być poddane analizie statystycznej. Odbywa się to przede wszystkim poprzez stosowanie plików cookies oraz tak zwanych programów do analizy. Analiza zachowania użytkownika zasadniczo dokonywana jest anonimowo; nie ma możliwości śledzenia zachowań użytkownika wstecz. Mogą Państwo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie tej analizy lub zapobiec analizie bez korzystania z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje zawiera poniższa deklaracja dotycząca ochrony danych osobowych.

Mogą Państwo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie analizy. O możliwościach wyrażenia sprzeciwu informujemy Państwa w deklaracji dotyczącej ochrony danych osobowych.

2. Informacje ogólne i obowiązkowe

Ochrona Danych

Operatorzy stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Traktujemy je poufnie oraz zgodnie z przepisami o ochronie danych i deklaracją dotyczącą ochrony danych osobowych.

Podczas Państwa wizyty na tej stronie internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane umożliwiające identyfikację Państwa osoby. Niniejsza deklaracja dotycząca ochrony danych osobowych wyjaśnia, które dane gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Deklaracja ta wyjaśnia również, w jakim celu gromadzimy dane.

Informujemy, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji drogą e-mailową) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Nie ma możliwości zapewnienia pełnej ochrony danych przed dostępem osób trzecich.

Informacja dotycząca jednostki odpowiedzialnej

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Am Kreuzweg 3
D-36304 Alsfeld

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która sama lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazw/nazwisk, adresów e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów związanych z przetwarzaniem danych możliwych jest wyłącznie po uzyskaniu Państwa wyraźnej zgody. W każdym momencie mogą Państwo cofnąć już udzieloną zgodę. W tym celu wystarczy wysłanie do nas e-maila z informacją w dowolnej formie. Cofnięcie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych do momentu odwołania zgody.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo zlecić doręczenie danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub realizując umowę, do siebie lub do osoby trzeciej w powszechnie stosowanym formacie, który można odczytać w komputerze. Jeżeli będą Państwo żądali bezpośredniego przekazania danych do innego odpowiedzialnego podmiotu, wówczas realizacja żądania nastąpi wyłącznie wtedy, jeżeli będzie to możliwe pod względem technicznym.

Kodowanie SSL ew. TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, jak na przykład zamówień lub zapytań, które przesyłają Państwo do nas jako operatora strony, niniejsza strona wykorzystuje kodowanie SSL ew. TLS. Połączenie kodowane można rozpoznać po tym, że pole adresowe przeglądarki zmienia zapis “http://” na “https://”, oraz po symbolu kłódki w polu przeglądarki.

Jeżeli kodowanie SSL ew. TLS jest aktywne, to dane, które Państwo do nas przesyłają, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Prawo do informacji, blokowania, usuwania

W ramach obowiązujących przepisów prawnych w każdym momencie mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz o celu przetwarzania danych, a także ew. prawo do korygowania, blokowania lub usuwania takich danych. W tym celu oraz w innych sprawach związanych z danymi osobowymi w dowolnym momencie mogą Państwo zwrócić się do nas na adres podany w zakładce "Dodatkowe informacje".

Brak zgody na przesyłanie informacji marketingowych

Niniejszym nie wyrażamy zgody na wykorzystywanie danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku zamieszczenia danych teleadresowych w celu przesyłania wyraźnie niezamówionych reklam i materiałów informacyjnych. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niepożądanego przesyłania informacji reklamowych, na przykład poprzez e-maile typu spam.

3. Pełnomocnik ds. ochrony danych

Ustawowo zalecany pełnomocnik ds. ochrony danych

Pełnomocnik ds. ochrony danych zostanie powołany w przewidzianym ustawowo czasie.

Wszelką korespondencję związaną z ochroną danych osobowych prosimy kierować na adres mailowy:

iod@krause-systems.pl

4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookies

Strony internetowe częściowo wykorzystują tzw. cookies (ciasteczka). Pliki cookies nie uszkadzają komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookies służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przystępna dla użytkownika, efektywniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookies to tzw. „pliki cookies sesji”. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu przez Państwa strony. Inne pliki cookies pozostają w urządzeniu końcowym, dopóki nie zostaną usunięte. Te pliki cookies umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas kolejnej wizyty.

Mogą Państwo dostosować ustawienia przeglądarki tak, by za każdym razem otrzymywać informację o stosowaniu plików cookies i akceptować je tylko w pojedynczych przypadkach, wykluczyć akceptację plików cookies w określonych przypadkach lub całkowicie, jak również aktywować automatyczne usuwanie plików cookies po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywowania plików cookies funkcjonalność witryny może ulec ograniczeniu.

Pliki cookies, które są konieczne do obsługi elektronicznego procesu komunikacji lub udostępnienia określonych, wykorzystywanych przez Państwa funkcji (np. funkcji koszyka na zakupy), gromadzone są zgodnie z art. 6 ust . 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w gromadzeniu plików cookies w celu zapewnienia sprawności technicznej witryny oraz optymalizacji swoich usług. W przypadku gromadzenia innych plików cookies (np. cookies do analizy Państwa zachowania na stronie), w deklaracji dotyczącej ochrony danych osobowych pliki cookies będą traktowane odrębnie.

Pliki logów serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach logów serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie do nas przesyła. Są to:

 

 

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, który dopuszcza przetwarzanie danych w celu wykonania lub zawarcia umowy.

Formularz kontaktowy

Jeżeli przesyłają nam Państwo zapytania w formularzu kontaktowym, wówczas Państwa dane z formularza zapytania, włącznie z podanymi danymi kontaktowymi, będą przez nas przechowywane w celu opracowania zapytania oraz na wypadek dodatkowych pytań. Nie będziemy udostępniać tych danych bez Państwa zgody.

Tym samym dane podane w formularzu kontaktowym przetwarzane są wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). W każdym momencie mogą Państwo cofnąć udzieloną zgodę. W tym celu wystarczy wysłanie do nas e-maila z informacją w dowolnej formie. Cofnięcie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych do momentu odwołania zgody.

Dane podane przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostają u nas, dopóki nie zażądają Państwo ich usunięcia, nie wycofają Państwo zgody na ich przechowywanie lub dopóki nie ustanie cel przechowywania danych (np. po opracowaniu zapytania). Nie narusza to bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych, przede wszystkim dotyczących okresów przechowywania danych.

Przetwarzanie danych (danych klientów i danych dotyczących umowy)

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie wtedy, jeżeli są konieczne w celu uzasadnienia, sprecyzowania treści lub zmiany stosunku prawnego (dostarczone dane). Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, który dopuszcza przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub czynności związanych z przygotowaniem umowy. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe w momencie odwiedzin na naszych stronach internetowych (używane dane) wyłącznie wtedy, jeżeli jest to konieczne w celu umożliwienia użytkownikowi korzystania z usługi lub jej rozliczenia.

Po zakończeniu zlecenia lub kontaktów handlowych usuniemy zgromadzone dane klientów. Ustawowe terminy przechowywania danych nie ulegają zmianie.

Przekazywanie danych w momencie zawarcia umowy na usługi i treści cyfrowe

Przekazujemy dane osobowe osobom trzecim wyłącznie wtedy, jeżeli jest to konieczne w ramach realizacji umowy, ewentualnie do banku, który otrzymał zlecenie na realizację płatności.

Dane nie są przekazywanie poza określony zakres, względnie są przekazywane wyłącznie wtedy, jeżeli wyraźnie wyrazili Państwo zgodę na ich przekazanie. Państwa dane nie są przekazywane osobom trzecim, np. w celach reklamowych, bez Państwa wyraźnej zgody.

Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, który dopuszcza przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub czynności związanych z przygotowaniem umowy.

typ przeglądarki i wersja przeglądarki

stosowany system operacyjny

adres URL przekierowania

nazwa hosta danego komputera

godzina zapytania serwera

adres IP

5. Media społecznościowe

Wtyczki portalu Facebook (przycisk "Lubię to" i "Udostępnij")

Na naszych stronach zintegrowane są wtyczki sieci społecznościowej Facebook, usługodawcą jest Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki Facebooka rozpoznacie Państwo po logo Facebooka lub przycisku "Lubię to" ("Podoba mi się") na naszej stronie. Przegląd wtyczek Facebook znajduje się tutaj: developers.facebook.com/docs/plugins/.

Odwiedzając nasze strony za pomocą wtyczki nastąpi bezpośrednie połączenie między Państwa przeglądarką a serwerem Facebooka. Dzięki temu Facebook otrzyma informacje, że ze swoim adresem IP odwiedziliście Państwo naszą stronę. Po kliknięciu przycisku "Lubię to" w przypadku zalogowania na koncie Facebooku możecie Państwo połączyć zawartość naszych stron na swoim profilu na Facebooku. W ten sposób Facebook może przyporządkować odwiedziny na naszych stronach do konta użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie pozyskujemy wiedzy o treści przesyłanych danych, jak również ich wykorzystaniu przez Facebook. Dalsze informacje znajdują się w oświadczeniu firmy Facebook dotyczącym ochrony danych na stronie: de-de.facebook.com/policy.php.

Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby Facebook mógł przyporządkowywać odwiedzin na naszych stronach do konta użytkownika na Facebooku, wówczas należy wylogować się z konta użytkownika na Facebooku.

Wtyczka do Twittera

Funkcje serwisu Twitter zostały zintegrowane z naszymi stronami. Funkcje te oferuje Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Korzystając z Twittera i funkcji "Re-Tweet" odwiedzone przez Państwa strony internetowe zostaną połączone z Państwa kontem na Twitterze i udostępnione innym użytkownikom. Przy tym dane zostaną również przesłane do serwisu Twitter. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie pozyskujemy wiedzy o treści przesyłanych danych, jak również ich wykorzystaniu przez Twittera. Dalsze informacje znajdują się w oświadczeniu firmy Twitter dotyczącym ochrony danych na stronie: twitter.com/privacy.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące ochrony danych w usłudze Twitter w ustawieniach konta na stronie: twitter.com/account/settings.

Wtyczka Google+

Nasze strony korzystają z funkcji Google+. Dostawcą tej usługi jest Google Ireland Limited (Registernumber: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Gromadzenie i przekazywanie informacji: Korzystając z przycisku Google+ możecie Państwo publikować informacje w skali globalnej. Za pomocą przycisku Google+ otrzymują Państwo oraz inni użytkownicy od Google oraz od naszych partnerów spersonalizowane treści. Google zapisuje zarówno informację, że danej treści przyznali Państwo „+1”, jak również informacje o stronie, którą Państwo zobaczyli Państwo klikając „+1”. Państwa „+1” mogą być prezentowane jako wskazówki wraz z nazwami profili i zdjęciami w serwisach Google, np. w wynikach wyszukiwania lub na Państwa profilu Google, lub w innych miejscach na stronach internetowych lub wyświetleniach w Internecie.

Google rejestruje informacje o Państwa aktywnościach „+1” w celu ulepszenia usług Google dla Państwa i innych użytkowników. Aby móc korzystać z przycisku Google+, wymagany jest widoczny globalnie, publiczny profil Google, który musi zawierać co najmniej nazwę wybraną dla profilu. Ta nazwa jest wykorzystywana we wszystkich serwisach Google. W niektórych przypadkach tę nazwę można zastąpić również inną nazwą, którą stosowali Państwo udostępniając treści ze swojego konta Google. Tożsamość Państwa profilu Google może być pokazywana użytkownikom, którzy znają Państwa adres e-mail lub dysponują innymi informacjami, które Państwa identyfikują.

Wykorzystywanie zgromadzonych informacji: Poza wyżej wyjaśnionymi celami stosowania udostępnione przez Państwa informacje są wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi w Google przepisami w zakresie ochrony danych. Google opublikuje ewentualnie podsumowane statystyki dotyczące aktywności „+1” użytkowników, względnie przekaże je użytkownikom oraz partnerom, jak np. wydawcom, podmiotom zamieszczającym ogłoszenia lub powiązanym stronom internetowym.

6. Narzędzia do analizy i reklama

Google Analytics

Ta strona korzysta z usługi analizy internetowej Google Analytics, dostarczanej przez Google Ireland Limited (Registernumber: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics korzysta z tzw. plików cookies. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez plik cookie dotyczące korzystania ze tej witryny zwykle przesyłane są na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Pliki cookie usługi Google Analytics przechowywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowania użytkownika w celu optymalizacji zarówno jego oferty internetowej, jak i reklamy.

Anonimizacja IP

Na tej stronie aktywna jest funkcja anonimizacji IP. Oznacza to, że przed transferem do USA Państwa adres IP zostanie skrócony przez Google na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej oraz w innych państwach będących sygnatariuszami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam zostanie skrócony. Na zlecenie operatora tej strony Google będzie wykorzystywać te informacje w celu dokonywania analiz użytkowania strony, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z wykorzystaniem strony i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony. Adres IP pozyskany z Państwa przeglądarki w ramach działania Google Analytics nie jest łączony przez Google z innymi danymi.

Wtyczka do przeglądarki

Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookies poprzez zastosowanie odpowiednich ustawień oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwości korzystania w pełni ze wszystkich funkcji tej witryny internetowej. Ponadto mogą Państwo zapobiec przekazywaniu pozyskanych przez pliki cookie danych dotyczących Państwa korzystania ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Brak zgody na gromadzenie danych

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu Państwa danych przez Google Analytics, klikając na poniższy link. Zostanie wówczas ustawiony opt-out cookie, który zapobiega gromadzeniu danych podczas przyszłych wizyt na stronie: wyłączenie usługi Google Analytics.

Więcej informacji dotyczących wykorzystywania danych użytkowników w Google Analytics znajdą Państwo w deklaracji dotyczącej ochrony danych osobowych firmy Google: support.google.com/analytics/answer/6004245.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

Zawarliśmy z Google umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych i podczas korzystania z Google Analytics w pełni przestrzegamy rygorystycznych wymagań niemieckich organów ds. ochrony danych osobowych.

Dane demograficzne w Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji Dane demograficzne” w Google Analytics. W ten sposób można przygotować raporty zawierające informacje dotyczące wieku, płci oraz zainteresowań odwiedzających stronę. Te dane pochodzą z reklamy Google powiązanej z zainteresowaniami oraz z danych użytkowników odwiedzających strony operatorów trzecich. Tych danych nie można przyporządkować do żadnej określonej osoby. W każdym momencie mogą Państwo dezaktywować tę funkcję poprzez ustawienia wyświetlania na swoim koncie Google lub całkowicie zablokować możliwość gromadzenia swoich danych przez Google Analytics w sposób, jaki przedstawiono to w punkcie „Brak zgody na gromadzenie danych”.

Matomo (wcześniej Piwik)

Niniejsza strona internetowa korzysta z usługi analizy internetowej Matomo na platformie open source. Matomo korzysta z tzw. plików cookies. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny. W tym celu informacje wygenerowane przez plik cookie, dotyczące korzystania z tych stron internetowych, gromadzone są na naszym serwerze. Przed zapisaniem adres IP jest anonimizowany.

Pliki cookie Matomo pozostają na Państwa urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia.

Pliki cookie Matomo przechowywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowania użytkownika w celu optymalizacji zarówno jego oferty internetowej, jak i reklamy.

W tym celu informacji wygenerowanych przez plik cookie, dotyczących korzystania z tych stron internetowych, nie przekazuje się osobom trzecim. Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookies poprzez zastosowanie odpowiednich ustawień oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie ma możliwości korzystania w pełni ze wszystkich funkcji tej witryny internetowej.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przechowywanie i wykorzystywanie danych, mogą Państwo dokonać dezaktywacji tutaj. W takim przypadku w Państwa przeglądarce zapisany zostanie plik cookie opt-out uniemożliwiający przechowywanie danych użytkowych na platformie Matomo. Usunięcie plików cookie spowoduje jednoczesne usunięcie pliku cookie opt-out na platformie Matomo. Przy kolejnej wizycie na naszej stronie należy ponowne aktywować plik cookie opt-out.

<iframe src="https://krause.piwikcloud.de/index.php?module=CoreAdminHome&action=optOut&language=de" width="940" height="200" frameborder="no"></iframe>

Google AdWords i Google Conversion Tracking

Niniejsza strona internetowa używa Google AdWords. AdWords jest to program reklamowy online należący do Google Ireland Limited (Registernumber: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. (“Google”).

W ramach Google AdWords używamy tzw. Conversion Tracking. Po kliknięciu na reklamę włączoną przez Google wygeneruje się plik cookie dla usługi Conversion Tracking. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa odkłada w komputerze użytkownika. Po upływie 30 dni pliki cookie tracą swoją ważność i nie służą do indywidualnej identyfikacji użytkowników. Jeżeli użytkownik odwiedza określone strony tego serwisu internetowego, a plik cookie jeszcze nie stracił swojej ważności, Google i my możemy zauważyć, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tę stronę.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Nie można śledzić plików cookie za pośrednictwem serwisów klientów AdWords. Informacje uzyskane za pomocą plików cookie Conversion służą do sporządzania statystyk Conversion dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na Conversion Tracking. Klienci otrzymują informacje o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na reklamę i zostali przekierowani na stronę zawierają znacznik Conversion Tracking. Nie otrzymają Państwo jednak żadnych informacji pozwalających na indywidualną identyfikację użytkowników. Jeśli nie chcą Państwo korzystać z usługi Tracking, możecie złożyć sprzeciw wyłączając po prostu plik cookie usługi Google Conversion Tracking w ustawieniach użytkownika swojej przeglądarki internetowej. W ten sposób nie zostaniecie Państwo włączeni do statystyk Conversion Tracking.

Pliki cookie Conversion przechowywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowania użytkownika w celu optymalizacji zarówno jego oferty internetowej, jak i reklamy.

Więcej informacji dotyczących Google AdWords i Google Conversion Tracking znajdziecie Państwo w instrukcjach firmy Google dotyczących ochrony danych: www.google.de/policies/privacy/.

Mogą Państwo dostosować ustawienia przeglądarki tak, by za każdym razem otrzymywać informację o stosowaniu plików cookies i akceptować je tylko w pojedynczych przypadkach, wykluczyć akceptację plików cookies w określonych przypadkach lub całkowicie, jak również aktywować automatyczne usuwanie plików cookies po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywowania plików cookies funkcjonalność witryny może ulec ograniczeniu.

7. Newsletter

Dane do newslettera

Jeżeli chcielibyście Państwo zamówić oferowany na stronie internetowej newsletter, potrzebujemy Waszego adresu e-mail i informacji, które pozwolą nam sprawdzić, czy jesteście właścicielami podanego adresu e-mail i czy zgadzacie się na odbiór newslettera. Dalsze dane nie będą gromadzone, względnie będą gromadzone dobrowolnie. Te dane wykorzystujemy wyłącznie w celu wysyłki wymaganych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Tym samym dane podane w formularzu zapisu do newslettera przetwarzane są wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Zgodę udzieloną na zapisywanie danych, adresu e-mail oraz ich wykorzystywanie w celu wysyłki newslettera mogą Państwo cofnąć w każdym momencie korzystając z linku w celu wyrejestrowania z newslettera. Cofnięcie zgody nie narusza legalności dotychczasowych procesów przetwarzania danych.

Dane wprowadzone przez Państwa w celu prenumerowania newslettera są przez nas zapisywane do momentu wyrejestrowania się z newslettera, natomiast po dokonaniu rezygnacji z prenumeraty newslettera zostaną usunięte. Nie tyczy się to danych, które zostały zapisane u nas w innych celach (np. adresy e-mail do strefy członkowskiej).

8. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki strony YouTube, której operatorem jest Google. Operatorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Odwiedzając nasze strony internetowe wyposażone we wtyczkę YouTube zostaje nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube otrzymuje wówczas informację, którą z naszych stron Państwo odwiedzili.

Jeżeli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, wówczas umożliwiają Państwo YouTube przyporządkowywanie preferencji dotyczących korzystania ze strony bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Można temu zapobiec wylogowując się z konta YouTube.

Korzystanie z YouTube następuje w interesie odpowiedniej prezentacji naszych ofert w Internecie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Więcej informacji dotyczących wykorzystywania danych użytkownika znajdą Państwo w deklaracji firmy YouTube dotyczącej ochrony danych: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Maps

Niniejsza strona korzysta za pośrednictwem API z usługi kartograficznej Google Maps. Dostawcą tej usługi jest Google Ireland Limited (Registernumber: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Do korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Zasadniczo informacje te przesyłane są do serwera Google w USA i tam są przechowywane. Operator strony nie ma wpływu na ten transfer danych.

Usługę Google Maps wykorzystujemy w celu atrakcyjnej prezentacji naszej oferty w Internecie oraz ułatwienia wyszukiwania miejsc podawanych przez nas na stronie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Więcej informacji dotyczących wykorzystywania danych użytkownika znajdą Państwo w deklaracji dotyczącej ochrony danych osobowych firmy Google: www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

9. Ochrona danych w przypadku ubiegania się o pracę oraz w procesie rekrutacji

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych gromadzi i przetwarza dane osobowe kandydatów do pracy na potrzeby procesu rekrutacji. Dane mogą być również przetwarzane drogą elektroniczną. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, jeżeli kandydat do pracy przesyła odpowiednie dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, np. e-mailem lub za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej, podmiotowi odpowiedzialnemu za przetwarzanie danych. Jeżeli podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych zawrze z kandydatem do pracy umowę o pracę, wówczas przekazane dane przechowywane będą w celu realizacji stosunku pracy z uwzględnieniem przepisów prawnych. Jeżeli podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych nie zawrze z kandydatem do pracy umowy o pracę, wówczas dokumenty aplikacyjne zostaną automatyczne usunięte po upływie dwóch miesięcy od ogłoszenia decyzji odmownej, jeżeli na przeszkodzie nie stoją inne uzasadnione interesy podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych.

10. Nasze działania w sieciach społecznościowych

Abyśmy mogli również komunikować się z Państwem w sieciach społecznościowych i informować Państwa o naszych usługach, jesteśmy tam reprezentowani za pomocą naszych własnych stron. Jeśli użytkownik odwiedza jedną z naszych stron w mediach społecznościowych, jesteśmy wspólnie z dostawcą danej platformy mediów społecznościowych odpowiedzialni za operacje przetwarzania wywołane w ten sposób, w rozumieniu art. 26 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych ( dalej RODO). 

Nie jesteśmy oryginalnym dostawcą tych stron, a jedynie korzystamy z nich w ramach możliwości oferowanych nam przez odpowiednich dostawców.

W związku z tym, jako środek ostrożności, chcielibyśmy zwrócić uwagę, że dane użytkownika mogą być również przetwarzane poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Korzystanie z nich może zatem wiązać się z ryzykiem w zakresie ochrony danych, ponieważ ochrona praw użytkownika, np. do informacji, usunięcia, sprzeciwu itp. może być trudniejsza, a przetwarzanie w sieciach społecznościowych często odbywa się bezpośrednio w celach reklamowych lub w celu analizy zachowań użytkowników przez dostawców, na co nie mamy wpływu. Jeśli profile użytkowania są tworzone przez dostawcę, często używane są pliki cookie lub zachowanie użytkownika jest przypisywane do jego własnego profilu w sieciach społecznościowych.

Opisane operacje przetwarzania danych osobowych są przeprowadzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO na podstawie naszego uzasadnionego interesu i uzasadnionego interesu odpowiedniego dostawcy, aby móc komunikować się z użytkownikiem w odpowiednim czasie lub informować go o naszych usługach. Jeśli musicie Państwo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych jako użytkownik u odpowiednich dostawców, podstawa prawna odnosi się do art. 6 ust. lit. a) RODO w połączeniu z art. 7 RODO

Ponieważ nie mamy dostępu do baz danych dostawców, chcielibyśmy zwrócić uwagę, że najlepiej jest korzystać ze swoich praw (np. do informacji, poprawiania, usuwania itp.) bezpośrednio u danego dostawcy. Poniżej zamieściliśmy dalsze informacje na temat przetwarzania danych użytkownika w sieciach społecznościowych przez odpowiedniego dostawcę sieci społecznościowej, z której korzystamy: 

10.1 Facebook

Podmiot (współ-) odpowiedzialny za przetwarzanie danych w Europie:

Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia

Polityka prywatności (Dyrektywa o ochronie danych):

https://www.facebook.com/about/privacy 

10.2 Instagram

Podmiot (współ-) odpowiedzialny za przetwarzanie danych w Niemczech:

Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia

Polityka prywatności (Dyrektywa o ochronie danych):

https://instagram.com/legal/privacy/ 

10.3 LinkedIn

Podmiot (współ-) odpowiedzialny za przetwarzanie danych w Europie:

LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irlandia

Polityka prywatności

https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=or-search&veh=www.google.com%7Cor-search 

10.5 YouTube

Podmiot (współ-) odpowiedzialny za przetwarzanie danych w Europie:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia

Polityka prywatności

https://policies.google.com/privacy 

11. Wtyczki mediów społecznościowych 

11.1 Wtyczka Facebook

Na tej stronie zintegrowaliśmy elementy firmy Facebook. Facebook to sieć społecznościowa.

Sieć społecznościowa to miejsce spotkań towarzyskich obsługiwane w Internecie, społeczność online, która zazwyczaj pozwala użytkownikom komunikować się i wchodzić w interakcje ze sobą w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub związanych z firmą. Facebook umożliwia między innymi użytkownikom sieci społecznościowej tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i nawiązywanie kontaktów za pośrednictwem zaproszeń do znajomych.

Spółką operacyjną Facebooka jest Meta, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Administratorem danych osobowych w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, mieszka poza USA lub Kanadą, jest Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, która jest przez nas obsługiwana i na której zintegrowano komponent Facebooka (wtyczkę Facebooka), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym użytkownika jest automatycznie monitowana przez odpowiedni komponent Facebooka o pobranie reprezentacji odpowiedniego komponentu Facebooka z Facebooka. Pełny przegląd wszystkich wtyczek Facebooka można znaleźć na stronie developers.facebook.com/docs/plugins/. W ramach tej procedury technicznej Facebook otrzymuje informacje o tym, która konkretna podstrona naszej witryny jest odwiedzana przez użytkownika.

Jeśli użytkownik jest jednocześnie zalogowany na Facebooku, Facebook rozpoznaje, którą konkretnie podstronę naszej witryny odwiedza za każdym razem, gdy odwiedza naszą witrynę i przez cały czas pobytu na naszej witrynie. Informacje te są gromadzone przez komponent Facebooka i przypisywane do odpowiedniego konta na Facebooku przez Facebook. Jeśli użytkownik kliknie jeden z przycisków Facebooka zintegrowanych na naszej stronie internetowej, na przykład przycisk "Lubię to", lub jeśli opublikuje komentarz, Facebook przypisze te informacje do osobistego konta użytkownika Facebooka i będzie przechowywać te dane osobowe.

Facebook zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Facebooka, że użytkownik odwiedził naszą stronę internetową, jeśli jest zalogowany na Facebooku w tym samym czasie, gdy wywołuje naszą stronę internetową; dzieje się tak niezależnie od tego, czy użytkownik kliknął komponent Facebooka, czy nie. Jeśli użytkownik nie chce, aby informacje te były przesyłane do Facebooka, może zapobiec ich przesyłaniu, wylogowując się z konta na Facebooku przed wejściem na naszą stronę internetową.

Polityka danych opublikowana przez Facebook, która jest dostępna pod adresem pl-pl.facebook.com/privacy/policy/, zawiera informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Facebook. Wyjaśnia również, jakie opcje ustawień oferuje Facebook w celu ochrony prywatności. Ponadto dostępne są różne aplikacje, które umożliwiają zablokowanie przesyłania danych do Facebooka. Takie aplikacje mogą być używane przez użytkownika do blokowania transmisji danych do Facebooka. 

11.2 Wtyczka LinkedIn

Na tej stronie internetowej zintegrowaliśmy komponenty LinkedIn Corporation. LinkedIn to internetowa sieć społecznościowa, która pozwala użytkownikom łączyć się z istniejącymi kontaktami biznesowymi i nawiązywać nowe kontakty biznesowe.

Spółką operacyjną LinkedIn jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Za kwestie ochrony danych poza USA odpowiada LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

Przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej, która jest wyposażona w komponent LinkedIn (wtyczkę LinkedIn), komponent ten powoduje, że używana przeglądarka pobiera odpowiednią reprezentację komponentu z LinkedIn. Więcej informacji na temat wtyczek LinkedIn można znaleźć na stronie developer.linkedin.com/plugins. W ramach tej procedury technicznej LinkedIn otrzymuje informacje o tym, którą konkretnie podstronę naszej witryny odwiedził użytkownik.

Jeśli użytkownik jest jednocześnie zalogowany na LinkedIn, LinkedIn rozpoznaje, którą konkretnie podstronę naszej witryny odwiedza za każdym razem, gdy wywołuje naszą witrynę i przez cały czas pobytu na naszej witrynie. Informacje te są gromadzone przez komponent LinkedIn i przypisywane do konta LinkedIn użytkownika przez LinkedIn. Jeśli użytkownik kliknie przycisk LinkedIn zintegrowany na naszej stronie internetowej, LinkedIn przypisze te informacje do osobistego konta użytkownika LinkedIn i zapisze te dane osobowe.

LinkedIn zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu LinkedIn, że użytkownik odwiedził naszą witrynę, jeśli jest zalogowany do LinkedIn w tym samym czasie, gdy wywołuje naszą witrynę; odbywa się to niezależnie od tego, czy użytkownik kliknął komponent LinkedIn, czy nie. Jeśli użytkownik nie chce, aby te informacje były przesyłane do LinkedIn, może zapobiec ich przesyłaniu, wylogowując się z konta LinkedIn przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny.

LinkedIn oferuje możliwość rezygnacji z subskrypcji wiadomości e-mail, wiadomości SMS i ukierunkowanych reklam, a także zarządzania ustawieniami reklam na stronie www.linkedin.com/psettings/guest-controls. LinkedIn korzysta również z usług partnerów, takich jak Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua i Lotame, którzy mogą ustawiać pliki cookie. Takie pliki cookie można odrzucić na stronie pl.linkedin.com/legal/cookie-policy. Obowiązująca polityka prywatności LinkedIn jest dostępna pod adresem pl.linkedin.com/legal/cookie-policy. Polityka plików cookie LinkedIn jest dostępna pod adresem

https://pl.linkedin.com/legal/cookie-policy

11.3 Wtyczka YouTube

Na tej stronie internetowej zintegrowaliśmy komponenty YouTube. YouTube to internetowy portal wideo, który umożliwia wydawcom wideo bezpłatne publikowanie klipów wideo, a innym użytkownikom ich bezpłatne oglądanie, ocenianie i komentowanie. YouTube umożliwia publikację wszelkiego rodzaju filmów, dlatego za pośrednictwem portalu internetowego można uzyskać dostęp do pełnych programów filmowych i telewizyjnych, ale także teledysków, zwiastunów lub filmów stworzonych przez samych użytkowników.

Spółką operacyjną YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do jednej z poszczególnych stron tej witryny obsługiwanej przez nas, na której zintegrowano komponent YouTube (wtyczkę YouTube), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym użytkownika jest automatycznie monitowana przez odpowiedni komponent YouTube o pobranie reprezentacji odpowiedniego komponentu YouTube z YouTube. Więcej informacji na temat YouTube można znaleźć na stronie www.youtube.com/yt/about/de/. W ramach tej procedury technicznej YouTube i Google otrzymują informacje o tym, która konkretna podstrona naszej witryny jest odwiedzana przez użytkownika.

Jeśli użytkownik jest jednocześnie zalogowany do YouTube, YouTube rozpoznaje, którą konkretnie podstronę naszej witryny odwiedza, gdy wywołuje podstronę zawierającą wtyczkę YouTube. Informacje te są gromadzone przez YouTube i Google i przypisywane do konta YouTube użytkownika.

YouTube i Google zawsze otrzymują informacje za pośrednictwem komponentu YouTube, że użytkownik odwiedził naszą stronę internetową, jeśli jest zalogowany do YouTube w tym samym czasie, gdy wywołuje naszą stronę internetową; dzieje się tak niezależnie od tego, czy użytkownik kliknie film YouTube, czy nie. Jeśli użytkownik nie chce, aby te informacje były przesyłane do YouTube i Google, może zapobiec ich przesyłaniu, wylogowując się z konta YouTube przed wejściem na naszą stronę internetową.

YouTube jest używany w celu wygodnego i łatwego korzystania z naszej strony internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Polityka prywatności opublikowana przez YouTube, dostępna pod adresem policies.google.com/privacy, zawiera informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez YouTube i Google. 

12. Analiza sieci 

           12.1 Adobe Analytics (Omniture) / Adobe Marketing Cloud

            Na tej stronie internetowej zintegrowaliśmy komponenty firmy Adobe. Spółką operacyjną tych usług jest Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republika Irlandii.              Adobe Analytics (Omniture) lub Adobe Marketing Cloud (Omniture) to narzędzie, które umożliwia bardziej efektywny marketing online, a także analizę sieci. Omniture jest częścią Adobe Marketing Cloud. Adobe            Marketing Cloud umożliwia analizowanie w czasie rzeczywistym przepływów odwiedzających w witrynach internetowych. Analizy w czasie rzeczywistym obejmują raporty z projektów i umożliwiają analizę ad-hoc odwiedzających witrynę. Interakcje z klientami są prezentowane w sposób, który daje nam lepszy przegląd aktywności online użytkowników tej witryny poprzez wyświetlanie danych w prostych i interaktywnych pulpitach nawigacyjnych i przekształcanie ich w raporty. Umożliwia nam to otrzymywanie informacji w czasie rzeczywistym, a tym samym szybsze identyfikowanie problemów.

Omniture ustawia plik cookie w systemie informatycznym użytkownika. Za pomocą ustawień serwera zapewniamy, że rekordy danych śledzenia przesyłane do centrum danych Adobe są anonimizowane przed geolokalizacją. Anonimizacja jest realizowana poprzez zastąpienie ostatniej części adresu IP. Wprowadziliśmy ustawienia po stronie serwera, które umożliwiają anonimizację adresu IP użytkownika niezależnie od siebie przed przetwarzaniem w celu geolokalizacji i pomiaru zasięgu. Adobe będzie wykorzystywać dane i informacje zebrane za pośrednictwem naszej witryny internetowej w naszym imieniu w celu analizowania zachowań użytkowników. Adobe będzie również wykorzystywać te dane do tworzenia raportów dotyczących aktywności użytkowników w imieniu Adobe oraz do świadczenia innych usług na rzecz Adobe w związku z korzystaniem z serwisu. Adres IP użytkownika nie będzie łączony przez Adobe z innymi danymi osobowymi.

Te operacje przetwarzania są przeprowadzane tylko wtedy, gdy udzielono wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Politykę prywatności Omniture można wyświetlić pod adresem: https://www.adobe.com/pl/privacy/policy.html

12.2 Google Analytics 4 (GA4)

Na naszych stronach internetowych korzystamy z Google Analytics 4 (GA4), usługi analityki internetowej świadczonej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google").

W tym kontekście tworzone są pseudonimizowane profile użytkowania i wykorzystywane są pliki cookie (patrz punkt "Pliki cookie"). Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej witryny mogą obejmować:

krótkotrwały zapis adresu IP bez trwałego przechowywania

dane dotyczące lokalizacji

typ/wersja przeglądarki

stosowany system operacyjny

adres URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzana strona)

godzina zapytania serwera

pseudonimizowane dane mogą być przesyłane przez Google na serwer w USA i tam przechowywane.

Informacje te są wykorzystywane do oceny korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu w celu badania rynku i projektowania tej strony internetowej pod kątem popytu. Informacje te mogą być również przekazywane stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane w naszym imieniu. W żadnym wypadku adres IP użytkownika nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Te operacje przetwarzania są przeprowadzane tylko wtedy, gdy udzielono wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Więcej informacji na temat ochrony danych podczas korzystania z GA4 można znaleźć na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/12017362?hl=pl 

12.3 Google Analytics Universal

Na naszych stronach internetowych korzystamy z Google Analytics, usługi analityki internetowej świadczonej przez Google Ireland Limited (https://www.google.de/intl/de/about/), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"). W tym kontekście tworzone są pseudonimizowane profile użytkowania i wykorzystywane są pliki cookie (patrz punkt "Pliki cookie"). Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej witryny przez użytkownika, takie jak:

typ/wersja przeglądarki,

używany system operacyjny,

adres URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzana strona),

nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP) i

czas żądania serwera,

są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Informacje te są wykorzystywane do oceny korzystania z witryny internetowej, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu w celu badania rynku i projektowania tych stron internetowych w celu zaspokojenia potrzeb użytkowników. Informacje te mogą być również przekazywane stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane w naszym imieniu. W żadnym wypadku adres IP użytkownika nie będzie łączony z innymi danymi Google. Adresy IP są anonimizowane, aby przypisanie nie było możliwe (maskowanie adresów IP).

Użytkownik może odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że jeśli to zrobi, może nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej witryny.

Te operacje przetwarzania są przeprowadzane tylko wtedy, gdy udzielono wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Użytkownik może również uniemożliwić gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez niego ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl).

Z polityką prywatności Google Analytics można zapoznać się pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

12.4 Google Analytics Remarketing

Na tej stronie internetowej zintegrowaliśmy usługi Google Remarketing. Spółką operacyjną usług Google Remarketing jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Google Remarketing to funkcja Google AdWords, która umożliwia firmie wyświetlanie reklam użytkownikom Internetu, którzy wcześniej odwiedzili witrynę firmy. Integracja Google Remarketing pozwala zatem firmie tworzyć reklamy związane z użytkownikiem, a w konsekwencji wyświetlać internautom reklamy dopasowane do ich zainteresowań.

Celem Google Remarketing jest wyświetlanie reklam dopasowanych do zainteresowań użytkowników. Remarketing Google umożliwia nam wyświetlanie reklam za pośrednictwem sieci reklamowej Google lub wyświetlanie ich na innych stronach internetowych, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników Internetu.

Google Remarketing ustawia plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Plik cookie umożliwia Google rozpoznawanie osób odwiedzających naszą witrynę internetową, gdy odwiedzają one następnie witryny internetowe, które również należą do sieci reklamowej Google. Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza stronę internetową, na której zintegrowano usługę Google Remarketing, jego przeglądarka internetowa automatycznie identyfikuje się z Google. W ramach tego procesu technicznego Google uzyskuje wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP lub zachowanie podczas surfowania, które Google wykorzystuje między innymi do wyświetlania reklam dostosowanych do zainteresowań.

Za pomocą plików cookie przechowywane są dane osobowe, na przykład odwiedzane przez użytkownika strony internetowe. Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową, dane osobowe, w tym adres IP, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może udostępniać te dane osobowe zebrane w procesie technicznym stronom trzecim.

Te operacje przetwarzania są przeprowadzane tylko wtedy, gdy udzielono wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Polityka prywatności Google Analytics Remarketing jest dostępna pod adresem: https://policies.google.com/privacy

13. Reklama 

13.1 Google Ads (AdWords) Remarketing/Retargeting

Na tej stronie internetowej zintegrowaliśmy reklamy Google. Spółką operacyjną usług Google Ads jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google").

W ten sposób reklamujemy tę witrynę w wynikach wyszukiwania Google, a także w witrynach innych firm. W tym celu Google umieszcza plik cookie w przeglądarce urządzenia końcowego użytkownika, który automatycznie umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach za pomocą pseudonimowego identyfikatora pliku cookie i na podstawie odwiedzanych stron.

Dodatkowe przetwarzanie danych będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi zgodę na łączenie przez Google historii przeglądania stron internetowych i aplikacji z jego kontem Google oraz na wykorzystywanie informacji z konta Google do personalizowania reklam wyświetlanych w Internecie. W takim przypadku, jeśli użytkownik jest zalogowany w Google podczas odwiedzania naszej strony internetowej, Google wykorzysta jego dane wraz z danymi Google Analytics w celu utworzenia i zdefiniowania list grup docelowych do remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu dane osobowe użytkownika będą tymczasowo łączone przez Google z danymi Google Analytics w celu utworzenia grup docelowych.

Te operacje przetwarzania są przeprowadzane tylko wtedy, gdy udzielono wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Politykę prywatności i dalsze informacje dotyczące Google Ads można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

14. Wtyczki i inne usługi 

14.1 Google Maps

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Maps (API). Spółką operacyjną Google Maps jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Google Ireland Limited jest częścią grupy firm Google z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Maps to usługa internetowa służąca do wyświetlania interaktywnych (lądowych) map w celu wizualnej prezentacji informacji geograficznych. Korzystając z tej usługi, można na przykład wyświetlić naszą lokalizację i ułatwić sobie ewentualną podróż.

Informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej (takie jak adres IP) są przesyłane na serwery Google w USA i tam przechowywane, gdy użytkownik wywołuje te podstrony, na których zintegrowana jest mapa Google Maps. Ponadto Mapy Google ponownie ładują czcionki internetowe Google. Dostawcą Google WebFonts jest również Google Ireland Limited. Po wejściu na stronę, która zawiera Google Maps, przeglądarka ładuje czcionki internetowe wymagane do wyświetlenia Google Maps do pamięci podręcznej przeglądarki. Również w tym celu używana przeglądarka nawiązuje połączenie z serwerami Google. Dzięki temu Google wie, że nasza strona internetowa została odwiedzona za pośrednictwem adresu IP użytkownika. Odbywa się to niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, za pośrednictwem którego użytkownik jest zalogowany, czy też nie istnieje żadne konto użytkownika. Jeśli użytkownik jest zalogowany w Google, jego dane zostaną bezpośrednio przypisane do jego konta. Jeśli użytkownik nie chce być powiązany ze swoim profilem Google, musi wylogować się ze swojego konta użytkownika Google. Google przechowuje Twoje dane (nawet dla użytkowników, którzy nie są zalogowani) jako profile użytkowania i ocenia je. Masz prawo sprzeciwić się tworzeniu tych profili użytkowników i musisz skontaktować się z Google, aby skorzystać z tego prawa.

Jeśli nie wyrażasz zgody na przesyłanie w przyszłości swoich danych do Google w kontekście korzystania z Google Maps, masz również możliwość całkowitej dezaktywacji usługi internetowej Google Maps poprzez wyłączenie aplikacji JavaScript w przeglądarce. Google Maps, a tym samym wyświetlanie map na tej stronie nie może być wtedy używane.

Te operacje przetwarzania są wykonywane tylko wtedy, gdy udzielono wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Warunki użytkowania Google można wyświetlić na stronie

policies.google.com/terms, a dodatkowe warunki użytkowania Map Google na stronie www.google.com/intl/pl_US/help/terms_maps/.

Politykę prywatności Google Maps można wyświetlić pod adresem: ("Google Privacy Policy"): https://policies.google.com/privacy

14.2 Google Tag Manager

Na tej stronie korzystamy z usługi Google Tag Manager. Spółką operacyjną Google Tag Manager jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Google Ireland Limited jest częścią grupy firm Google z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Dzięki temu narzędziu "tagi stron internetowych" (tj. słowa kluczowe zintegrowane z elementami HTML) mogą być wdrażane i zarządzane za pomocą interfejsu. Korzystając z Google Tag Manager, możemy automatycznie śledzić, który przycisk, link lub spersonalizowany obraz został aktywnie kliknięty przez użytkownika, a następnie możemy rejestrować, które treści naszej witryny są dla niego szczególnie interesujące.

Narzędzie uruchamia również inne tagi, które z kolei mogą gromadzić dane. Google Tag Manager nie ma dostępu do tych danych. Jeśli dezaktywowałeś na poziomie domeny lub pliku cookie, pozostanie to w mocy dla wszystkich tagów śledzenia zaimplementowanych w Google Tag Manager.

Te operacje przetwarzania są wykonywane tylko wtedy, gdy udzielono wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Więcej informacji na temat usługi Google Tag Manager i polityki prywatności Google można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy

14.3 Google WebFonts

Nasza strona internetowa wykorzystuje tak zwane czcionki internetowe do jednolitego wyświetlania czcionek. Czcionki Google WebFonts są dostarczane przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Google Ireland Limited jest częścią grupy firm Google z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Te operacje przetwarzania są wykonywane tylko wtedy, gdy udzielono wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Więcej informacji na temat usługi Google WebFonts i polityki prywatności Google można znaleźć pod adresem: developers.google.com/fonts/faq ;

https://policies.google.com/privacy

14.4 Microsoft Teams

Używamy narzędzia "Microsoft Teams" ("MS-Teams") do prowadzenia komunikacji w formie pisemnej (czat), a także w formie konferencji telefonicznych, spotkań online i wideokonferencji. Spółką operacyjną Usługi jest Microsoft Ireland Operations ("Microsoft"), Ltd, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Irlandia. Microsoft Ireland Operations, Ltd. jest częścią grupy firm Microsoft z siedzibą pod adresem One Microsoft Way, Redmond, Waszyngton, USA.

Podczas korzystania z MS-Teams przetwarzane są następujące dane osobowe:

Spotkania, czaty, wiadomości głosowe, udostępnione pliki, nagrania i transkrypcje.

Dane, które zostały udostępnione na temat twojej osoby. Przykłady na powyższe obejmują adres e-mail, zdjęcie profilowe i numer telefonu.

Szczegółowa historia połączeń telefonicznych.

Dane dotyczące jakości połączeń.

Dane dotyczące pomocy technicznej/informacji zwrotnych Informacje związane ze zgłoszeniami dotyczącymi rozwiązywania problemów lub informacjami zwrotnymi przesłanymi do firmy Microsoft.

Dane diagnostyczne i serwisowe, dane diagnostyczne związane z korzystaniem z usług.

Aby umożliwić wyświetlanie obrazu i odtwarzanie dźwięku, podczas spotkania przetwarzane są dane z mikrofonu terminala i kamery wideo na terminalu. Użytkownik może wyłączyć lub wyciszyć kamerę lub mikrofon w dowolnym momencie za pośrednictwem aplikacji "Microsoft Teams".

Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) DS-GVO. W kontekście stosunku pracy odpowiednie przetwarzanie danych odbywa się na podstawie § 26 BDSG oraz art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podstawą prawną korzystania z "MS-Teams" w kontekście stosunków umownych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. We wszystkich innych przypadkach podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Tutaj interesujemy się skutecznym prowadzeniem spotkań online.

Jeśli będziemy nagrywać spotkania online, poinformujemy o tym użytkownika przed ich rozpoczęciem i, w razie potrzeby, poprosimy go o wyrażenie zgody na nagrywanie. Jeśli użytkownik nie chce tego robić, może opuścić spotkanie online.

Jako usługa oparta na chmurze, "MS-Teams" przetwarza wyżej wymienione dane w ramach świadczenia usługi. W zakresie, w jakim "MS-Teams" przetwarza dane osobowe w związku z uzasadnionymi operacjami biznesowymi Microsoft, Microsoft jest niezależnym administratorem danych dla takiego wykorzystania i jako taki jest odpowiedzialny za zgodność z obowiązującymi przepisami prawa i obowiązkami administratora danych. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do witryny MS-Teams, firma Microsoft jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych. Do pobrania oprogramowania MS-Teams wymagane jest połączenie ze stroną internetową.

Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych w firmie Microsoft w związku z usługą "MS-Teams" można znaleźć pod adresem: https://docs.microsoft.com/de-de/microsoftteams/teams-privacy

14.5 YouTube (Video)

Na tej stronie internetowej zintegrowaliśmy komponenty YouTube. Spółką operacyjną YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Jeśli użytkownik jest jednocześnie zalogowany do YouTube, YouTube rozpoznaje, którą konkretnie podstronę naszej witryny odwiedza, gdy wywołuje podstronę zawierającą film z YouTube. Informacje te są gromadzone przez YouTube i Google i przypisywane do konta YouTube użytkownika.

YouTube i Google zawsze otrzymują informacje za pośrednictwem komponentu YouTube, że użytkownik odwiedził naszą stronę internetową, jeśli jest zalogowany do YouTube w tym samym czasie, gdy wywołuje naszą stronę internetową; dzieje się tak niezależnie od tego, czy użytkownik kliknie film YouTube, czy nie. Jeśli użytkownik nie chce, aby te informacje były przesyłane do YouTube i Google, może zapobiec ich przesyłaniu, wylogowując się z konta YouTube przed wejściem na naszą stronę internetową.

Te operacje przetwarzania są wykonywane tylko wtedy, gdy udzielono wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Politykę prywatności YouTube można wyświetlić pod adresem policies.google.com/privacy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mają Państwo pytania? Chętnie doradzimy!