Nowa norma dla drabin EN 131 część 4

Podsumowanie aktualnych innowacji w zakresie drabin jedno- i wieloprzegubowych

PN-EN 131 to obowiązująca w Europie norma dotycząca drabin. Reguluje rodzaje i wersje drabin, badania obciążeniowe, oznaczenie drabin
oraz instrukcje obsługi, w celu zapewnienia jednolitych standardów bezpieczeństwa.

Podzielona została na sześć standardowych części i jest regularnie aktualizowana w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy.

W styczniu 2018 r. weszły w życie obszerne poprawki do normy PN-EN 131-1. Dotyczą one wszystkich drabin mogących służyć jako drabiny przystawne, których długość wynosi ponad 3 metry. Od tego czasu muszą one być na stałe wyposażone w odpowiedni stabilizator dostosowany do długości drabiny.

W tym samym czasie poprawkami została objęta także cześć 131-2. Wprowadzono ścisły podział drabin na dwie grupy uzależnione od rodzaju użytkownika oraz nowe, ostrzejsze wymagania dotyczące prowadzonych na produktach badań wytrzymałościowych.

W trzeciej części PN-EN 131 zostały uregulowane wymagania dotyczące informacji o użytkowaniu drabin oraz instrukcji ich obsługi i eksploatacji. Wraz z wejściem w życie tych zmian, rozszerzono obowiązek oznakowania drabin o dodatkowe piktogramy bezpieczeństwa. Oprócz nowych piktogramów, drabina przeznaczona do sprzedaży powinna zawierać także instrukcję obsługi odpowiadającą określonemu rodzajowi urządzenia.

Zmiany w normie PN-EN 131-4 dotyczącej uniwersalnych drabin przegubowych, które mogą być wykorzystywane jako pomosty robocze

Niebawem wejdą w życie zmiany czwartej cześci normy PN-EN 131, która obejmuje wszystkie drabiny przegubowe. Od stycznia 2018 r., zgodnie z wymaganiami normatywnymi, przegubowe drabiny uniwersalne dłuższe niż 3 m i mogące służyć jako drabiny przystawne, muszą posiadać nie tylko odpowiednie stabilizatory, ale także oznaczenie o możliwości profesjonalnego wykorzystania oraz instrukcję obsługi i użytkowania. Teraz, z uwagi na kolejne zmiany, drabiny przegubowe w wersji 4x3 szczeble, które mogą być używane jako podest roboczy, muszą być dostarczane przez producenta wraz z odpowiednim podestem umożliwiającym tego rodzaju ustawienie. Obowiązek dotyczy wszystkich uniwersalnych drabin przegubowych KRAUSE z naszych trzech linii produktowych: STABILO, MONTO oraz CORDA.

Wyposażenie dodatkowe drabin

Do wszystkich oferowanych przez nas drabin przegubowych, które mogą być wykorzystywane jako platformy robocze, dołączamy dodatkowy element. W ramach wyposażenia dodoatkowego otrzymacie Państwo platformę roboczą dopasowaną do konkretnej linii produktowej: STABILO, MONTO und CORDA.

Sprzedaż drabin będących na stanie magazynowym

Po wejściu w życie nowej normy PN-EN 131-4, drabiny wyprodukowane według starej normy, będące na stanach magazynowych, będą mogły być wciąż sprzedawane. Ponieważ zmiany w normie dokonane zostały na podstawie regularnych przegladów, a nie z uwagi na zwiększone ryzyko wypadku z udziałem użytkownika, ustawodawca wychodzi z założenia, ze produkt zgodny ze starą normą nie jest automatycznie niebezpieczny i można go udostępnić do sprzedaży.
Od 1 października 2020 r. producenci drabin muszą przestrzegać nowej normy i dostarczać do sprzedaży tylko drabiny zgodne z przedstawionymi wymaganiami.

FAQ - najczęściej zadawane pytania do normy DIN EN 131-4

Zmiany w części normatywnej DIN EN 131-1 mają wpływ na pojedyncze drabiny o długości 3000 mm lub większej. Nawet wieloczęściowe drabiny, które mogą być używane jako drabiny pojedyncze lub drabiny z wyjmowanym elementem od 3000 mm, podlegają zmianom. Zgodnie z nową normą drabiny te muszą być  wyposażone w stabilizator o  określonej długości.

Wymagania dotyczące kontroli wszystkich drabin są uregulowane w części normatywnej DIN EN 131-2.Niektóre testy zostały tutaj zmienione lub dodane. W przyszłości egzaminy będą podzielone na dwie grupy –drabiny professionalne i drabiny do użytku domowego. Dalsze informacje na temat badań można znaleźć w pliku o nazwie: Najczęściej zadawane pytania KRAUSE FAQ.


Trzecia część normy reguluje wymagania dotyczące informacji o użytkowaniu drabin oraz instrukcji ich obsługi i eksploatacji. Wraz z wejściem w życie tych zmian, rozszerzono obowiązek oznakowania drabin o dodatkowe piktogramy bezpieczeństwa. Oprócz nich, drabina przeznaczona do sprzedaży powinna zawierać także instrukcję obsługi odpowiadającą określonemu rodzajowi urządzenia.

Część czwarta z kolei reguluje wymagania dla drabin przegubowych. Tutaj również uwzględniono klasyfikację "Zastosowanie profesjonalne" i "Zastosowanie domowe" i zmieniono niektóre wymagania dotyczące kontroli. Nałożono także obowiązek wyposażenia takich drabin w odpowiednio dopasowany podest roboczy, który tarfia do sprzedaży w pakiecie wraz z drabin.

Użytkownicy przemysłowi  muszą przeprowadzić ocenę ryzyka posiadanych drabin. Jeśli nie mają one odpowiedniego podestu spełniającego nowe wymagania lub posiadany podest nie spełnia norm użytkowych, konieczne jest odpowiednie doposażenie takiej drabiny.

W przypadku drabin przegubowych, zakupionych przed wprowadzeniem nowych wymagań, które mogą być użytkowane jako pomosty robocze, możemy dostarczyć Państwu odpowiedni podest jako element wyposażenia dodatkowego. Zestawy doposażające są dostępne dla drabin uniwersalnych z danej linii produktów STABILO, MONTO i CORDA.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.krause-systems.pl/nowa­­_norma

 

Zmiany w części normatywnej EN 131-2 weszły w życie z dniem 01. 01. 2018 r. i dotyczą głównie badań wytrzymałościowych. Wykonane badania miały na celu podział produktów na drabiny szczeblowe oraz stopniowe. Te pierwsze mają zastosowanie w obszarze Professional a te drugie z kolei przeznaczone są odbiorcom do użytku domowego.

  • Zastosowanie profesjonalne: drabiny stosowane w sektorze Professional oraz prywatnym.
  • Zastosowanie domowe: drabiny stosowane tylko w sektorze prywatnym.

Nawet po wejściu w życie nowej normy DIN EN 131-4, drabiny wykonane według dotychczasowych wymagań będą nadal mogły być sprzedawane. Ponieważ wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim poprawy komfortu pracy, ustawodawca wychodzi z założenia, że produkt niespełniający tych wymagań nie jest automatycznie niebezpieczny i drabiny będące na stanie magazynowym mogą trafić do sprzedaży. Graniczna data 1 października 2020 r. tyczy się producentów, którzy od tego dnia nie będą już mogli oferować swoim dystrybutorom i punktom sprzedaży drabin przegubowych 4x3 szczeble bez dodatkowej platformy.

Mają Państwo pytania? Chętnie doradzimy!