Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa w zakresie obsługi produktów KRAUSE

 Uwagi ogólne:

 1. Drabiny przeznaczone są tylko do prac o niewielkim zakresie, do robót o szerszym zakresie polecamy użycie rusztowań.
 2. Nie wolno stawać na dwóch najwyższych szczeblach / stopniach drabiny wolnostojącej, jeżeli brak jest elementu do przytrzymania się.
 3. Nie wolno w sposób prowizoryczny przedłużać drabiny.
 4. Drabina powinna mieć długość dostosowaną do rodzaju wykonywanej pracy. Dodatkowo, w przypadku drabin przystawnych – odcinek drabiny powyżej punktu oparcia, powinien wynosić minimum 1 metr.
 5. Nie należy zastawiać drabiną wejść, zejść i drzwi.
 6. Należy używać tylko oryginalnych części zamiennych producenta.
 7. Na podłożu miękkim koniecznie używać szpiców do drabin.
 8. Na schodach i innych nierównych powierzchniach należy zastosować wyrównanie poziomów, np. za pomocą elementów przedłużających podłużnice lub użyć drabiny specjalnej. 

Przed użyciem:

 1. Sprawdzić, czy drabina nie jest uszkodzona. Nie używać uszkodzonej drabiny.
 2. Przeprowadzić kontrolę funkcjonowania elementów (np. przegubów w drabinach przegubowych).
 3. Obchodzić się z drabiną w sposób nie powodujący uszkodzenia jej.
 4. Drabiny drewniane nie powinny być pokryte nieprzezroczystą farbą.
 5. Naprawy drabiny powinny być przeprowadzane przez osoby przeszkolone i według instrukcji producenta.
 6. Drabiny i schodki należy przechowywać w sposób chroniący je przed uszkodzeniami mechanicznymi, zabrudzeniami oraz powyginaniem.
 7. Drabin nie należy naprawiać oraz przedłużać w sposób prowizoryczny.
 8. Uszkodzone drabiny i schodki należy wycofać z użycia.
 9. Przed rozpoczęciem pracy należy starannie wybrać rodzaj i długość drabiny.
 10. Drabina nie powinna być zanieczyszczona (resztkami farb, olejów itp.).

Podczas użytkowania:

 1. Przestrzegać dopuszczalnego maksymalnego obciążenia drabiny.
 2. Zwracać uwagę na właściwe wyprofilowanie stopek, w celu zagwarantowania stabilności drabiny.
 3. Nie stosować drabin wolnostojących jako przystawnych.
 4. Drabinę ustawiać zawsze w stabilnej pozycji, na podłożu poziomym, nieśliskim i wystarczająco nośnym.
 5. Drabiny nie ustawiać na skrzynkach, kamieniach i luźnym podłożu typu dywany i folie.
 6. Przy korzystaniu z drabiny używać mocnego obuwia o nieśliskich podeszwach.
 7. Podczas pracy na drabinie nie używać narzędzi mogących stanowić niebezpieczeństwo (aparaty działające na podciśnienie, spawarki itp.).
 8. Stojąc na drabinie nie wychylać się na boki, gdyż grozi to przewróceniem drabiny.
 9. Zachować odstęp od sieci elektrycznych.
 10. Zachować odpowiedni kąt nachylenia drabiny do ściany (65-75°).
 11. Drabiny opierać jedynie o podpory wystarczająco stabilne (o okna i maszty tylko przy użyciu odpowiednich akcesoriów).
 12. Przed wejściem na drabinę napiąć pasy zabezpieczające przed rozsunięciem się części drabiny i, w zależności od rodzaju drabiny, zamocować listwy rozpychające.
 13. Nie stawiać żadnych przedmiotów w miejscu wejścia i zejścia z drabiny.
 14. W razie potrzeby skorzystać z pomocy drugiej osoby.
 15. Drabiny używane w ciągach komunikacyjnych odpowiednio oznakować i dodatkowo odgrodzić słupkami.
 16. Podeszwy butów utrzymywać w czystości (niebezpieczeństwo poślizgnięcia się).
 17. Wchodzić i schodzić należy twarzą do drabiny, przytrzymując się przynajmniej jedną ręką.
 18. Narzędzia potrzebne do pracy powinny być  przenoszone w odpowiedniej torbie.

 

 

Mają Państwo pytania? Chętnie doradzimy!