Gdzie KRAUSE, tam bezpieczeństwo – nowa norma dla drabin EN 131

Najważniejsze fakty

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszły w życie obszerne zmiany normy dotyczącej wszystkich drabin, które mogą być używane jako drabiny przystawne, a których długość wynosi więcej niż 3 m. Zmiany normy EN 131-1 dotyczą zatem wszystkich przedsiębiorstw, w których ww. drabiny stosowane są jako środki pracy. Nadrzędnym celem wprowadzonych zmian, które w istocie odnoszą się do szerokości rozstawu drabin, jest zwiększenie bezpieczeństwa prac wykonywanych przy ich użyciu

KRAUSE już od 1 marca 2017 r. dostarcza profesjonalne drabiny STABILO wykonane zgodnie z nową normą. Dzięki temu przedsiębiorcy, osoby odpowiedzialne za produkcję w zakładach pracy oraz specjaliści ds. BHP mogą bez obaw podejmować decyzje inwestycyjne dotyczące dalszego rozwoju parku maszynowego zgodnego z normami. Firma KRAUSE udostępnia ponadto obszerny pakiet bezpłatnych informacji dotyczących zmian w normie.

Prosimy wybrać swój obszar zainteresowań:

Nowa norma dla drabin EN 131 – dla użytkowników przemysłowych

Drogie Czytelniczki i Czytelnicy,

dziękujemy Państwu za zainteresowanie przygotowanymi przez nas informacjami dotyczącymi nowej normy dla drabin DIN EN 131.

Z dniem 1 stycznia 2018 weszły w życie obszerne zmiany normy dotyczącej drabin, które mogą być używane jako drabiny przystawne, a których długość wynosi więcej niż 3 m.

Zmiany w części 131-1 odnoszą się w istocie do szerokości rozstawu drabin i mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa prac wykonywanych przy ich wykorzystaniu. Niezwykle istotne jest więc, by użytkownicy przemysłowi poddali kontroli dotychczas wykorzystywane drabiny pod kątem oceny ich bezpieczeństwa.

Od 01.12.2017 dostarczamy wszystkie drabiny zgodnie z nową normą i zapewniamy kompleksowe wsparcie w ocenie ryzyka posiadanych przez Państwa drabin. 

Część 131-2 powołuje się na nowe badania, jakim muszą być poddawane produkty. Drabiny zostają także podzielone na dwie grupy pod kątem ich użytkowników - część ta wchodzi w życie także od 1 stycznia 2018 r. Dalsze zmiany tej części normy będą wprowadzane w życie w terminie późniejszym. Poprzez nasz serwis aktualizacyjny będziemy Państwa o nich na bieżąco informować.

Trzecia część normy PN EN 131-3 reguluje kwestie związane z informacją dla użytkowników w postaci instrukcji użytkowania oraz obsługi, jaka musi być przygotowana i dołączona do określonego rodzaju drabiny.

Wraz z wejściem w życie tej części normy, zwiększają się wymagania dotyczące dodatkowego oznaczania drabin w postaci piktogramów poprawiających bezpieczeństwo użytkowania. Piktogramy te, są odpowiednio dostosowane do poszczególnych typów drabin, np. rozsuwanych, rozstawno-przystawnych, wolnostojących itp.

Obok przypisanych drabinie piktogramów, każdy model wymaga także dołączenia do niego specjalnie przygotowanej instrukcji użytkowania oraz obsługi. Musi ona być sporządzona w językach wszystkich krajów, w których dany model będzie dystrybuowany.

Dzięki temu, możecie Państwo bez obaw i zgodnie z obowiązującymi normami nie tylko pracować, ale również inwestować w dalszy rozwój parku maszynowego. Udostępniamy ponadto obszerny pakiet bezpłatnych informacji dotyczących zmian w normie.

Gdzie KRAUSE, tam bezpieczeństwo

Przedsiębiorcy, usługodawcy oraz użytkownicy drabin zadają sobie szereg pytań związanych z wprowadzonymi zmianami. Są to np.:

 • Co dokładnie uległo zmianie, np. które wymiary?
 • Czy zmiany dotyczą drabin w moim przedsiębiorstwie?
 • Jak mogę dokonać oceny ryzyka posiadanych drabin?
 • Co muszę zrobić, aby uniknąć ryzyka odpowiedzialności?
 • Jak mogę skontrolować drabiny, które mam na stanie i ewentualnie wyposażyć je w rozwiązania, które zapewnią zgodność z nową normą?

Obowiązujący wzór obliczeniowy

Dla przypomnienia:
Zmiany w normie DIN EN 131-1 oznaczają, że wszystkie drabiny, które mogą być stosowane jako drabiny przystawne, a których długość przekracza 3 m, powinny być użytkowane tylko z zamontowanym na stałe poszerzeniem podstawy. W praktyce są to na przykład drabiny przystawne, rozsuwane, dwuczęściowe drabiny rozsuwane z linką oraz drabiny wielofunkcyjne. Poszerzenie podstawy może mieć postać stabilizatora.

Wszystkie stabilizatory, które były dotychczas wykorzystywane w przypadku ww. drabin, a obecnie nie spełniają wymagań nowej normy, powinny być do nich dostosowane.

"Rozwiązanie proponowane przez firmę KRAUSE "

1. Nowe drabiny profesjonalne STABILO + MONTO:

Firma KRAUSE już od 1 marca 2017 r. dostarcza drabiny profesjonalne STABILO wykonane zgodnie z nową normą. Wszystkie drabiny objęte zmianami prawnymi: drabiny przystawne, rozsuwane, dwuczęściowe rozsuwane z linką, wyposażone są w stabilizatory, które spełniają, a niejednokrotnie przewyższają, minimalne wymagania.

2. Dostosowanie posiadanych drabin do nowych wymagań:
Oferujemy różne rozwiązania dodatkowego wyposażenia drabin, by mogli Państwo z nich korzystać zgodnie z obowiązującą, nową normą.

3. Specjalny stabilizator „Trigon“:
Opracowaliśmy specjalny stabilizator dedykowany wąskim elementom drabin rozsuwanych i wielofunkcyjnych, którego zastosowanie pozwala na zachowanie funkcji tych drabin we wszystkich zakresach.

4. Wszechstronny serwis indywidualny oraz infolinia/kontakt z ekspertem:
Niezależnie od tego, czy planujecie Państwo nową inwestycję, czy macie pytania dotyczące posiadanych już drabin, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Oferujemy szeroki wachlarz porad: od doradztwa inwestycyjnego, poprzez ocenę ryzyka, aż do prawidłowego dostosowania Państwa drabin oraz szkolenie w tym zakresie wytypowanych pracowników, które może odbyć się w Państwa zakładzie.

 

 

Nowa norma dla specjalistów ds. BHP

Drodzy specjaliści ds. BHP,

dziękujemy Państwu za zainteresowanie przygotowanymi przez nas informacjami dotyczącymi nowej normy dla drabin DIN EN 131-1.

Wszyscy, którzy dyskutowali na temat „prac na wysokości“ oraz bezpieczeństwa ich wykonywania, powinni wiedzieć, że z dniem 1 stycznia 2018 r. na szczeblu europejskim weszło w życie kilka ważnych zmian dotyczących użytkowania drabin. W sposób zasadniczy dotyczą one wszystkich drabin stosowanych profesjonalnie, które mogą być używane jako drabiny przystawne, a których długość wynosi więcej niż 3 m.

Zmiany w części 131-1 odnoszą się w istocie do szerokości rozstawu drabin i mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa prac wykonywanych przy ich wykorzystaniu. Niezwykle istotne jest więc, by użytkownicy przemysłowi poddali kontroli dotychczas wykorzystywane drabiny pod kątem oceny ich bezpieczeństwa.

Już od 1 marca 2017 dostarczamy profesjonalne drabiny STABILO wykonane zgodnie z nową normą. Chętnie udzielamy także szerokiego wsparcia podczas oceny ryzyka drabin, które posiadacie Państwo w swojej ewidencji.

Część 131-2 powołuje się na nowe badania, jakim muszą być poddawane produkty. Drabiny zostają także podzielone na dwie grupy pod kątem ich użytkowników - część ta weszła w życie także od 1 stycznia 2018 r. Dalsze zmiany tej części normy będą wprowadzane w życie w terminie późniejszym. Poprzez nasz serwis aktualizacyjny będziemy Państwa o nich na bieżąco informować.

Trzecia część normy PN EN 131-3 reguluje kwestie związane z informacją dla użytkowników w postaci instrukcji użytkowania oraz obsługi, jaka musi być przygotowana i dołączona do określonego rodzaju drabiny.

Wraz z wejściem w życie tej części normy, zwiększają się wymagania dotyczące dodatkowego oznaczania drabin w postaci piktogramów poprawiających bezpieczeństwo użytkowania. Piktogramy te, są odpowiednio dostosowane do poszczególnych typów drabin, np. rozsuwanych, rozstawno-przystawnych, wolnostojących itp. Obok przypisanych drabinie piktogramów, każdy model wymaga także dołączenia do niego specjalnie przygotowanej instrukcji użytkowania oraz obsługi. Musi ona być sporządzona w językach wszystkich krajów, w których dany model będzie dystrybuowany.

Dzięki temu, możecie Państwo bez obaw i zgodnie z obowiązującymi normami nie tylko pracować, ale również inwestować w dalszy rozwój parku maszynowego. Udostępniamy ponadto obszerny pakiet bezpłatnych informacji dotyczących zmian w normie.

Gdzie KRAUSE, tam bezpieczeństwo

Przedsiębiorcy, usługodawcy oraz użytkownicy drabin zadają sobie szereg pytań związanych z wprowadzonymi zmianami. Są to np.:

 • Co dokładnie uległo zmianie, np. które wymiary?
 • Czy zmiany dotyczą drabin w moim przedsiębiorstwie?
 • Jak mogę dokonać oceny ryzyka posiadanych drabin?
 • Co muszę zrobić, aby uniknąć ryzyka odpowiedzialności?
 • Jak mogę skontrolować drabiny, które mam na stanie i ewentualnie wyposażyć je w rozwiązania, które zapewnią zgodność z nową normą?

Obowiązujący wzór obliczeniowy

Dla przypomnienia:
Zmiany w normie DIN EN 131-1 oznaczają, że wszystkie drabiny, które mogą być stosowane jako drabiny przystawne, a których długość przekracza 3 m, powinny być użytkowane tylko z zamontowanym na stałe poszerzeniem podstawy. W praktyce są to na przykład drabiny przystawne, rozsuwane, dwuczęściowe drabiny rozsuwane z linką oraz drabiny wielofunkcyjnych. Poszerzenie podstawy może mieć postać stabilizatora.

Obliczenia zgodności z normą DIN EN 131-1 znajdziecie Państwo tutaj Whitepaper Download

Wszystkie stabilizatory, które były dotychczas wykorzystywane w przypadku ww. drabin, a obecnie nie spełniają wymagań nowej normy, powinny być do nich dostosowane.

"Rozwiązanie proponowane przez firmę KRAUSE "

1.  Nowe drabiny profesjonalne STABILO + MONTO:
Firma KRAUSE już od 1 marca 2017 r. dostarcza drabiny profesjonalne STABILO wykonane zgodnie z nową normą. Wszystkie drabiny objęte zmianami prawnymi: drabiny przystawne, rozsuwane, dwuczęściowe rozsuwane z linką, wyposażone są w stabilizatory, które spełniają, a niejednokrotnie przewyższają, minimalne wymagania.

2.  Dostosowanie posiadanych drabin do nowych wymagań:
Oferujemy różne rozwiązania dodatkowego wyposażenia drabin, by mogli Państwo z nich korzystać zgodnie z obowiązującą, nową normą.

3.  Specjalny stabilizator „Trigon“:
Opracowaliśmy specjalny stabilizator dedykowany wąskim elementom drabin rozsuwanych i wielofunkcyjnych, którego zastosowanie pozwala na zachowanie funkcji tych drabin we wszystkich zakresach.

4.  Wszechstronny serwis indywidualny oraz infolinia/kontakt z ekspertem:
Niezależnie od tego, czy planujecie Państwo nową inwestycję, czy macie pytania dotyczące posiadanych już drabin, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Oferujemy szeroki wachlarz porad: od doradztwa inwestycyjnego, poprzez ocenę ryzyka, aż do prawidłowego dostosowania Państwa drabin oraz szkolenie w tym zakresie wytypowanych pracowników, które może odbyć się w Państwa zakładzie.

Nowa Norma do drabin PN EN 131. Informacje dla firm handlowych i dystrybutorów

Drodzy Partnerzy Handlowi,

z dniem 1 stycznia 2018 r. weszły w życie obszerne zmiany normy dotyczącej drabin, które mogą być używane jako przystawne, a których długość wynosi więcej niż 3 m.

DIN PN EN 131-1
Norma PN EN 131 dla drabin – to na nią zwracamy Państwa uwagę. Zmiany (punkt 1), które weszły w życie w istocie odnoszą się do obowiązku wyposażenia drabin w poszerzenie szerokości podstawy (stabilizator) i mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa prac prowadzonych przy ich wykorzystaniu. Niezwykle istotne jest więc, aby wszyscy użytkownicy przemysłowi poddali kontroli dotychczas wykorzystywane drabiny, pod kątem oceny ich bezpieczeństwa i zgodności z nowymi wymaganiami.

Prośbę naszą kierujemy także do wszystkich naszych klientów, którzy wykorzystują na co dzień drabiny przystawne – zwróćcie Państwo uwagę na ich zgodność z nowymi wymaganiami.

Tutaj może pojawić się problem związany z praktycznym użytkowaniem drabin dwu- oraz trzyelementowych. Zmianom normatywnym zostały objęte bowiem wszystkie drabiny rozsuwane oraz wielofunkcyjne, których poszczególne elementy mogą być wykorzystywane osobno – jako drabiny przystawne. Zgodnie z nowymi wytycznymi, także te części muszą być na stałe wyposażone w odpowiedni stabilizator.

KRAUSE: PN EN 131 – nasze usługi serwisowe

 • wszystkie ważne informacje oraz niezbędne materiały dostarczamy nieodpłatnie poprzez nasz serwis aktualizacyjny
 • prowadzimy aktywne doradztwo sprzedażowe

Z myślą o rozwiązaniu tego problemu, zespół projektowy KRAUSE opracował stabilizator Trigon, którego konstrukcja pozwala Państwa klientom bez żadnych przeszkód użytkować wszystkie drabiny dwu- i trzyczęściowe w pełnym zakresie. Proponowane przez nas narzędzie nie tylko odpowiada najwyższym standardom projektowym, ale jest w pełni zgodne z wytycznymi nowej normy PN EN 131.

Chętnie będziemy wspierać Państwa niezbędnymi materiałami informacyjnymi oraz indywidualnym doradztwem, byście nadal mogli świadczyć Waszym klientom usługi na najwyższym poziomie.

Norma PN EN 131-2
Opisane w punkcie drugim zmiany tej normy, które weszły w życie, wprowadzają ścisły podział drabin na dwie grupy, uzależnione od rodzaju użytkownika. I tak, pierwszą grupę stanowią profesjonaliści, którzy korzystają z drabin w ramach wykonywanego zawodu, drugą zaś członkowie gospodarstw domowych. Nowe przepisy nakładają także na nas - producentów - szereg nowych, ostrzejszych wymagań, dotyczących prowadzonych na produktach badań wytrzymałościowych. Zgodnie z nimi, drabiny użytkowane przemysłowo (profesjonalnie) muszą zostać poddane testom na poziomie 50.000 cykli kontrolnych, zaś te wykorzystywane przez indywidualnych odbiorców - 15.000. Test taki drabiny muszą zdać bez najmniejszej szkody. Pragniemy zaznaczyć, że wszystkie oferowane przez nas drabiny spełniają surowe wymagania dla użytkowania przemysłowego. Dalsze zmiany w obrębie tej normy będą sukcesywnie wprowadzane w życie w terminie późniejszym. Zachęcamy Państwa do rejestracji w naszym serwisie aktualizacyjnym, poprzez który będziemy na bieżąco informować o wszystkich istotnych zmianach normatywnych. Szczegółowe informacje dotyczące tych zmian znajdą Państwo w specjalnej broszurze dostępnej na naszej stronie internetowej lub gotowej do pobrania w serwisie aktualizacyjnym. Wierzymy, że dzięki przygotowanym przez nas materiałom, będziecie Państwo służyli swoim klientom radom, oferując im bezpieczny i zgodny z obowiązującymi normami sprzęt do pracy na wysokości.

Norma PN EN 131-3
Trzecia część normy PN EN 131-3 reguluje kwestie związane z informacją dla użytkowników w postaci instrukcji użytkowania oraz obsługi, jaka musi być przygotowana i dołączona do określonego rodzaju drabiny.

Wraz z wejściem w życie tej części normy, zwiększyły się wymagania dotyczące dodatkowego oznaczania drabin w postaci piktogramów poprawiających bezpieczeństwo użytkowania. Piktogramy te, są odpowiednio dostosowane do poszczególnych typów drabin, np. rozsuwanych, rozstawno-przystawnych, wolnostojących itp.

Obok przypisanych drabinie piktogramów, każdy model wymaga także dołączenia do niego specjalnie przygotowanej instrukcji użytkowania oraz obsługi. Musi ona być sporządzona w językach wszystkich krajów, w których dany model będzie dystrybuowany.

 

PN EN NORMNowa wersjaDefinicja Istotne zmianyObowiązuje od

PN EN
131-1

Luty 2016Nazewnictwo, rodzaje, wymiary konstrukcji Poszerzenie podstawy (stabilizator) dla drabin przystawnych o długości powyżej 3 m01.01.2018

PN EN
131-2

Kwiecień 2017Wymagania kontolne, klasyfikacja Nowe wymagania kontrolne, klasyfikacja01.01.2018

PN EN
131-3

Marzec 2018Informacje dla użytkowników Nowe informacje dla użytkowników oraz nowe instrukcje obsługi01.09.2018

Wszystkie ważne informacje oraz dokumenty do bezpłatnego pobrania.
Zmiany wprowadzone w normie PN EN 131 są dość zawiłe i stawiają przed użytkownikami drabim szereg pytań. Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa kompletny pakiet informacyjny, a także będziemy informować Was na bieżąco o kolejnych zmianach. Chętnie przeprowadzimy stosowne szkolenia dla wytypowanych przez Państwa pracowników oraz służyć będziemy doradztwem podczas współpracy z Państwa klientami.

Chcemy także zwrócić uwagę, że zapas magazynowy drabin, jaki posiadacie Państwo obecnie w Waszych marketach, wyprodukowanych zgodnie z normą obowiązującą do 31 grudnia 2017 r. może być w dalszym ciągu sprzedawany.

Już od 1 grudnia 2017 r. dostarczamy wyłącznie drabiny spełniające wymagania nowej normy. Zgodnie z rozumieniem przez nas słowa ‘partnerstwo’ chcemy oferować rozwiązania, które w jak najlepszy sposób odpowiedzą na Państwa indywidualne potrzeby oraz wymagania.

"Rozwiązania proponowane przez firmę KRAUSE":

1.  Nowe drabiny:
Firma KRAUSE już od 1 marca 2017 r. dostarcza drabiny profesjonalne STABILO wykonane zgodnie z nową normą. Wszystkie drabiny objęte zmianami normatywnymi: drabiny przystawne, rozsuwane, dwuczęściowe rozsuwane z linką – wyposażone są w stabilizatory, które spełniają, a niejednokrotnie przewyższają, minimalne wymagania.

2.  Dostosowywanie posiadanych drabin do nowych wymagań:
Oferujemy różne rozwiązania dodatkowego wyposażenia drabin, by mogli Państwo w pełni korzystać z nich zgodnie z obowiązującą normą.

3.  Specjalny stabilizator „Trigon“
Opracowaliśmy specjalny stabilizator dedykowany wąskim elementom drabin rozsuwanych i wielofunkcyjnych, którego zastosowanie pozwala na zachowanie funkcji tych drabin we wszystkich zakresach.

4.  Wszechstronny serwis indywidualny oraz infolinia/kontakt z ekspertem
Niezależnie od tego, czy planujecie Państwo inwestycję, czy macie pytania dotyczące posiadanych już drabin, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Oferujemy szeroki wachlarz porad: od doradztwa inwestycyjnego, poprzez ocenę ryzyka aż do prawidłowego dostosowania Państwa drabin oraz szkolenia w tym zakresie wytypowanych pracowników, które może odbyć się w Państwa zakładzie.

Normy, reguły prawne i przepisy dotyczące drabin i rusztowań

Normy, reguły prawne, przepisy – w ich gąszczu łatwo można się zgubić. Dzięki nam będziecie Państwo zawsze na bieżąco informowani w sprawach, które dotyczą Waszego bezpieczeństwa. Poniżej przedstawiamy krótkie zestawienie ważnych norm, zmian norm oraz postanowień dotyczących drabin i rusztowań.

Normy

Normy to zbiór ustalonych i ogólnie przyjętych zasad techniki, których stosowanie zapewnia bezpieczeństwo produktów i usług. Wszystkie obowiązujące normy, za odpowiednią opłatą można pobrać ze strony: www.pkn.pl

DIN EN 131 - Drabiny, jest to sześcioczęściowa norma, która zajmuje się następującymi zagadnieniami: nazewnictwo, rodzaje konstrukcji, wymiary konstrukcyjne, wymagania, kontrola, oznaczanie drabin, wskazówki bezpieczeństwa, informacja dla użytkowników, drabiny przegubowe i podesty magazynowe przejezdne.

 • DIN EN 131-1: Nazewnictwo, rodzaje konstrukcji, wymiary konstrukcyjne
 • DIN EN 131-2: Wymagania, kontrola, oznaczanie
 • DIN EN 131-3: Informacja dla użytkowników
 • DIN EN 131-4: Drabiny jedno- i wieloprzegubowe
 • DIN EN 131-6: Drabiny teleskopowe
 • DIN EN 131-7: Podesty magazynowe przejezdne

DIN EN 14183 – Schodki – ta jednoczęściowa norma określa wymagania dotyczące stopni (schodów). Obejmują one cechy konstrukcyjne, wymiary, materiały, wymagania dotyczące przydatności do stosowania, metody badania oraz informacje dotyczące zakresu użytkowania (eksploatacji).

DIN EN 1004 – Dotyczy ruchomych rusztowań roboczych, które zostały wykonane z prefabrykownych elementów konstrukcyjnych.

DIN EN ISO 14122 – Bezpieczeństwo maszyn, stałe środki dostępu do obiektów maszynowych: Norma czteroczęściowa, która zajmuje się wyborem stałych środków dostępu między dwiema płaszczyznami oraz pomostami roboczymi i mostkami do chodzenia, schodami, drabinami schodkowymi i poręczami oraz drabinkami przymocowanymi na stałe.

DIN 14094-1 – Dotyczy ochrony przeciwpożarowej i drabin ewakuacyjnych na obiektach budowlanych, za pośrednictwem których możliwe jest ratowanie ludzi w przypadku zagrożenia.

DIN 18799-1 – Drabiny mocowane na stałe na obiektach budowlanych, przeznaczone do wykonywania prac związanych z konserwacją i czyszczeniem budynków.

Podstawy prawne, rozporządzenia

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 ze zmianami oraz z 2009 r. Nr 219, poz. 1704
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz 1650 ze zmianami oraz z 2008 r. Nr 108, poz. 690).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz.1956 ze zmianami z 2003 r. Nr 178, poz. 1745)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

FAQ do normy DIN EN 131

DIN EN 131 - Drabiny. To sześcioczęściowa norma, która zajmuje się następującymi zagadnieniami: nazewnictwo, rodzaje konstrukcji, wymiary konstrukcyjne, wymagania, kontrola, oznaczanie drabin, wskazówki bezpieczeństwa, informacja dla użytkowników, drabiny przegubowe i podesty magazynowe przejezdne.

 • DIN EN 131-1: Nazewnictwo, rodzaje konstrukcji, wymiary konstrukcyjne
 • DIN EN 131-2: Wymagania, kontrola, oznaczanie
 • DIN EN 131-3: Informacja dla użytkowników
 • DIN EN 131-4: Drabiny jedno- i wieloprzegubowe
 • DIN EN 131-6: Drabiny teleskopowe
 • DIN EN 131-7: Podesty magazynowe przejezdne

 Celem normy jest zagwarantowanie jednolitych standardów jakości i bezpieczeństwa w całej Europie.

Zmiany w części normatywnej DIN EN 131-1 odnoszą się do drabin przystawnych o długości 3000 mm lub większej. Zmianom podlegają także wszystkie drabiny wieloczęściowe, w których wyjmowany element, mogący służyć jako drabia przystawna, ma długość powyżej 3000 mm. Zgodnie z nową normą drabiny te muszą być  wyposażone w stabilizator o  określonej długości.


Wymagania dotyczące kontroli wszystkich drabin są uregulowane w części normatywnej DIN EN 131-2. Niektóre testy zostały tutaj zmienione lub dodane. W przyszłości testy produktów będą podzielone na dwie grupy – drabiny profesjonalne oraz drabiny do użytku domowego. Dalsze informacje na temat obowiązkowych badań można znaleźć w pliku o nazwie ”Najczęściej zadawane  pytania EN 131-2 - Nowe badania. Jak testować?”.

Zmiany zostały naniesione przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) na wniosek organizacji ochrony konsumentów. Kolejni uczestnicy to instytuty badawcze, stowarzyszenia zawodowe i producenci. Zwiększenie wymaganej szerokości stabilizatora ma na celu podniesienie stabilności urządzenia, a co za tym idzie ograniczenie liczby wypadków i zwiększenie bezpieczeństwa pracy.


Co 5 lat istniejące normy są poddawane przeglądowi przez komitety normalizacyjne na podstawie aktualnego stanu techniki. Jeżeli  ulega on zmianie, wówczas norma zostaje odpowiednio dostosowana i zmieniona.

Organy normalizacyjne składają się z delegacji różnych państw członkowskich Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN Comité Européen de Normalisation). Państwa te konsultując się decydują o zmianach w poszczególnych standardach. Podejmowane decyzje obejmują członków agencji rządowych, stowarzyszeń handlowych, producentów i innych zainteresowanych stron. Członkami CEN są krajowe organy normalizacyjne Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Republiki Czeskiej, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Islandii, Irlandii, Włoch, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Malty, Niderlandów, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Turcji, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Zjednoczonego Królestwa i Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii.

Normy na ogół wchodzą w życie wraz z ich pierwszą publikacją. Z reguły najpierw pojawia się wersja angielska, a następnie wersja niemiecka i francuska. Wszystkie normy są początkowo publikowane w tych trzech językach.


Część normatywna DIN EN 131-1 obowiązuje od maja 2016 r., a DIN EN 131-2 od lipca 2017 r. Aby umożliwić producentom dostosowanie produktów do nowych wymagań, istnieją okresy przejściowe, w których obowiązują zarówno stara, jak i nowa wersja normy. W przypadku norm DIN EN 131-1 i EN 131-2 okres przejściowy zakończył się 31 grudnia 2017 r., dlatego też od 01 stycznia 2018 r. obowiązuje już tyko nowa wersja normy. 

Norma DIN EN 131 określa specyfikacje techniczne i zastosowania drabin przenośnych na poziomie europejskim. Drabiny do użytku profesjonalnego, takie jak drabiny dachowe, drabiny do czyszczenia okien itp. są regulowane w odrębnych normach. Norma EN 131-4 ma zastosowanie do drabin jedno- lub wieloprzegubowych, norma EN 131-6 do drabin teleskopowych oraz norma EN 131-7 do drabin pomostowych. Normy EN 131-1 i EN 131-2 nie mają zastosowania w odniesieniu do stopni. Te są regulowane odrębną normą EN 14183.

Normy te dotyczą wszystkich producentów, którzy wprowadzają na europejski rynek drabiny systemowe. Normy charakteryzują aktualny stan techniki - ustawodawstwo poszczególnych krajów europejskiego obszaru gospodarczego wymaga wprowadzania na rynek wyłącznie bezpiecznych produktów, a normy stanowią podstawę dla tych wymagań. Zatem producenci, chcąc spełnić wymagania dotyczące bezpieczeństwa, muszą przestrzegać wprowadzanych norm.

Użytkownicy zobowiązani są przeprowadzić ocenę ryzyka dla swoich drabin. W przypadku braku stabilizatora lub gdy ten zastosowany nie spełnia wymagań, należy zadbać o odpowiednie doposażenie drabiny.

Od 01.03.2017 r. dostarczamy do sprzedaży profesjonalne drabiny STABILO wykonane w zgodzie z nową normą a od 01.12.2017 r. już wszystkie produkowane przez nas drabiny odpowiadają nowym standardom. Chętnie udzielamy szerokiego wsparcia podczas oceny ryzyka drabin, które posiadacie Państwo w swojej ewidencji. Proszę zwrócić uwagę na ten znak przy zakupie nowych drabin:
 


Taka naklejka znajduję się bezpośrednio na produkcie.

Nie ma przepisów, które mówią, jak postępować z takimi drabinami. Dla działalności gospodarczych w Europie obowiązują jednak odpowiednie przepisy eksploatacyjne. Zostały  ustanowione w Niemczech w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa pracy: „Minimalne wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zapewnionych przez pracodawcę, oraz używania sprzętu roboczego przez pracowników w miejscu pracy". Ważnym elementem tego rozporządzenia jest obowiązek zapewnienia, że sprzęt roboczy jest zgodny z aktualnymi wymaganiami i na tej podstawie należy przeprowadzać ocenę ryzyka oraz regularne testy sprzętu roboczego.

Niezależnie od regularnych kontroli drabiny, doradzamy firmom sprawdzenie istniejących konstrukcji pod względem bezpieczeństwa oraz przeprowadzenie oceny ryzyka.

Prawidłowa  instrukcja dotycząca oceny ryzyka opisana jest w „Przepisach Technicznych dotyczących bezpieczeństwa eksploatacji (TRBS) 2121, część 2". Tylko sam użytkownik może ocenić i zdecydować, czy drabina może być ponownie użyta. Ma on również za zadanie udokumentowanie takiej oceny.  

Zgodnie z §4 Ustawy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy, zagrożenia muszą być zawsze eliminowane lub łagodzone bezpośrednio u źródła za pomocą technicznych środków ochronnych. Jeśli działanie takie nie przyniesie efektu, należy podjąć dodatkowe środki organizacyjne i personalne (osobiste) w kolejności: „Zasada T-O-P”.
T = Rozwiązanie Techniczne, w odpowiednim przypadku, np. montaż stabilizatora.
O = Rozwiązanie Organizacyjne, np. poinstruowanie pracowników o zwiększonym ryzyku.
P = Rozwiązanie Personalne (osobiste), np. zastosowanie środków ochrony osobistej.


Rozwiązanie Techniczne jest jednym z najważniejszych i stosowanym w pierwszej kolejności. Jeśli jest to niemożliwe, stosuje się kolejno rozwiązania Organizacyjne oraz Personalne.

Specyfikacje te nie ulegają zmianie. Tak jak to było do tej pory, przedsiębiorstwa mają za zadanie regularnie przeprowadzać i dokumentować badania kontrolne drabin pod kątem oferowanego bezpieczeństwa. Zasadniczo powinno się to odbywać co najmniej raz w roku. W przypadku większych obciążeń lub intensywnego użytkowania produktu, badanie takie należy wykonywać częściej. Drabiny użytkowe powinny odpowiadać aktualnym wymogom technicznym oraz prawnym. Wyklucza się użytkowanie uszkodzonych drabin. 

Sporą część drabin KRAUSE, można dostosować do aktualnych wymagań normatywnych za pomocą odpowiednich akcesoriów i rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo. Firma  KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG przedstawia Państwu obszerne portfolio produktów. Klasyfikacja drabiny na tę do „użytku domowego” lub „użytku profesjonalnego" może być przeprowadzona w późniejszym okresie, ponieważ każdy nasz produkt jest testowany i certyfikowany na podstawie najnowszych wytycznych.

Na naszej stronie, udostępniamy Państwu nieodpłatnie wszystkie informacje związane z nową normą: https://www.krause-systems.pl/nowa_norma.html

Po wejściu w życie nowej normy DIN EN 131 była dopuszczona sprzedaż drabin wyprodukowanych jeszcze zgodnie ze starą normą. Ponieważ zmiana normy opierała się na regularnej kontroli produktu, a nie na zwiększonym ryzyku dla użytkowników, prawodawca zakłada również, że produkt nie jest automatycznie niebezpieczny zgodnie ze starą normą i dlatego może być nadal w sprzedaży. Producenci musieli spełnić wymagania nowej normy od 01.01.2018 r. i od tej daty mogli produkować drabiny tylko zgodnie z nową normą.

Drabiny KRAUSE spełniają wymagania prawne i wszystkie odpowiadają klasie „Professional”;. Dzięki nowemu standardowi oraz wielu  przeprowadzonych testów, technologia produktowa firmy KRAUSE jest jeszcze bardziej wytrzymała i trwała niż dotychczas. Prowadzi to do zminimalizowania wypadków przy pracy a co za tym idzie ograniczenie liczby absencji pracowników.


Dzięki opracowanemu przez firmę KRAUSE specjalnego stabilizatora – tzw. TRIGONU, wszystkie drabiny STABILO i MONTO mogą być nadal użytkowane z pełną funkcjonalnością. Nie ma konieczności ograniczania użytku czy też  demontażu części użytkowych drabiny. Nie należy również lekceważyć ergonomicznego punktu widzenia, gdyż szczególnie w przypadku drabin 3-elementowych ciężar transportowy można znacznie zmniejszyć, poprzez możliwość demontażu drabiny wewnętrznej. Co jest dla wielu odbiorców istotnym aspektem przy zakupie.

Zmiany w części normatywnej EN 131-2 weszły w życie z dniem 01. 01. 2018 r. i dotyczą głównie badań wytrzymałościowych. Wykonane badania miały na celu podział produktów na drabiny szczeblowe oraz stopniowe. Te pierwsze mają zastosowanie w obszarze Professional a te drugie z kolei przeznaczone są odbiorcom do użytku domowego.

 

 •  Zastosowanie profesjonalne: drabiny stosowane w sektorze Professional oraz prywatnym.
 •  Zastosowanie domowe: drabiny stosowane tylko w sektorze prywatnym.

Test wytrzymałościowy

Stopień/szczebel obciążony jest mimośrodowo (50 mm od wewnętrznej strony szczebla) w pozycji użytkowej siłą: 2.700 N (ok. 275 kg) dla klasy Profesjonalnych użytkowników oraz 2.250 N (ca. 229 kg) do klasy Prywatnych użytkowników.

Obciążenie kontrolne umiejscowione jest w odległości 50 mm od wewnętrznej krawędzi podłużnicy. Kąt ustawienia wynosi 65° tak, aby siła obciążenia kontrolnego miała największą skuteczność.

Kiedy test zostanie zaliczony?

W momencie kiedy drabina nie została uszkodzona i wszystkie jej funkcje zostaną zachowane.

 

 

Test skręcania drabiny wolnostojącej

Stopa drabiny jest mocowana za pomocą zacisku. Podest lub górny stopień drabiny jest obciążony F1 = 736 N (ok. 75 kg). Drabina jest następnie ciągnięta na boki w odległości 0,5 m od osi środkowej przy obciążeniu F2 = 137 N (ok. 14 kg).

Kiedy test  zostanie zaliczony?

Jeżeli stopa drabiny podczas obciążenia  przesunie się maksymalnie o 25 mm w stosunku do poprzedniej pozycji.

 

Test skręcania drabiny przystawnej

Pierwszy krok to naprężenie centralne drabiny z siłą F1=491 i obciążeniem (ok. 50 kg), a po 30 sekundach jej odciążenie. Uzyskana wartość to wartość początkowa.   

Następnie centralne obciążenie (ok. 65 kg) jednej belki z siłą  F2=638 N oraz pomiar deformacji obu belek do określonej wartości początkowej.

Kiedy test zostanie zaliczony?

Jeżeli różnica między odkształceniem dwóch belek jest mniejsza ≤ 0,07 niż szerokość drabiny.

 

Badanie wytrzymałości drabin pionowych

Celem stymulowania nierówności, podstawa o wysokości 20 mm umieszczona jest pod prawą tylną belką. Następnie następuje naprzemienne obciążenie z siłą 1.500 N (ok. 153 kg) najwyższego  szczebla drabiny (F1) ze stopniem na środku drabiny (F2).

- Powtórzenia dla „użytku prywatnego”: 10 000 cykli.
- Powtórzenia dla „użytku odbiorców Professional”: 50 000 cykli.

Kiedy test zostanie zaliczony?

W przypadku kiedy nie występują żadne uszkodzenia na nośnych częściach drabiny. Badanie to służy jako wstęp do badania na rozpieranie (nie jest pokazane na rysunku).

 

Trzecia część normy, DIN EN 131-3, reguluje wymagania dotyczące informacji dla użytkownika oraz instrukcji obsługi i użytkowania.

Po wejściu w życie normy do oznaczenia drabiny zostały dołączone dodatkowe piktogramy bezpieczeństwa. Zależą one oczywiście od typu drabiny (np. drabiny wysuwane, drabiny wielofunkcyjne, drabiny pionowe itp.)


Oprócz nowych piktogramów do drabiny została także dołączona instrukcja obsługi i  użytkowania odpowiadająca danemu typowi drabiny. Jest ona tłumaczona na wszystkie języki krajów do których dedykowana jest drabina.  

Mają Państwo pytania? Chętnie doradzimy!