KRAUSE ponownie z Izbą Gospodarczą Komunikacji Miejskiej

Pod koniec września w Rytrze koło Nowego Sącza odbyła się dwudniowa Komisja BHP i Nadzoru Ruchu Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. Jednym z omawianych podczas wydarzenia tematów były podesty nowej generacji w obsłudze technicznej pojazdów transportu miejskiego. A skoro o takich rozwiązaniach była mowa, to nie mogło nas tam zabraknąć!

KRAUSE na Komisji  BHP i Nadzoru Ruchu IGKM
KRAUSE na Komisji  BHP i Nadzoru Ruchu IGKM
KRAUSE na Komisji  BHP i Nadzoru Ruchu IGKM

Zielona transformacja transportu publicznego

Transport publiczny się zmienia, a miejskie zakłady komunikacyjne stają dziś przed dużym wyzwaniem, jakim jest wymiana floty autobusów miejskich z tradycyjnym napędem spalinowym na modele zasilane akumulatorami elektrycznymi lub wodorem. Taki kierunek rozwoju z jednej strony pociąga za sobą konieczność przeszkolenia kierowców i mechaników, z drugiej natomiast wymaga od samorządów przygotowania odpowiedniej infrastruktury w postaci stacji ładowania pojazdów oraz punktów ich bieżącej obsługi i serwisowania. Zajezdnie stają się więc coraz bardziej nowoczesne, a zaplecze techniczne projektuje się w taki sposób, by usprawniało obsługę serwisową zeroemisyjnych pojazdów. Kluczową rolę odgrywają tu stacjonarne i jezdne platformy robocze.

Wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa

Nasza współpraca z Izbą Gospodarczą Komunikacji Miejskiej trwa od kilku lat. Członkostwo daje nam szerokie spektrum działań, pośród których najcenniejsza jest dla nas możliwość uczestnictwa w konferencjach, szkoleniach czy spotkaniach branżowych organizowanych przez Izbę, a co za tym idzie możliwość poznania przedstawicieli środowiska komunikacji miejskiej, wymiana doświadczeń oraz niezwykle cenne merytorycznie dyskusje. I właśnie w jednym z takich wydarzeń mieliśmy przyjemność uczestniczyć pod koniec września br. Na zaproszenie dyrekcji Izby, do przepięknie położonego Rytra udali się nasi eksperci. Pierwszego dnia konferencji omówili temat wymagań konstrukcyjnych podestów do obsługi technicznej tramwajów i autobusów, zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2021r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej.

Prezentacja profesjonalnej platformy roboczej KRAUSE

Drugiego dnia, wraz z grupą około stu uczestników, gościliśmy w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Nowym Sączu. Tam, w zajezdni mieliśmy okazję na żywo zaprezentować naszą pokazową konstrukcję do bieżącej obsługi technicznej pojazdów.

Zwróciliśmy uwagę na:
- możliwość regulacji wysokości platformy roboczej
- indywidualnie regulowane występy, dzięki którym platformę dopasujemy do kształtu obsługiwanego pojazdu
- barierki ochronne dostosowane do polskich wymagań BHP

Warto przypomnieć, że nasza konstrukcja została nagrodzona Medalem targów TRANSEXPO 2022. Więcej informacji:
 https://www.krause-systems.pl/firma/aktualnosci/detail/konstrukcja-specjalna-krause-z-medalem-targow-transexpo-2022.html

Adrianna Ochman, nasza ekspertka od szkoleń, poruszyła także temat obowiązku wykonywania okresowych kontroli technicznych sprzętu do prac na wysokości, prezentując przy okazji innowacyjną aplikację wosatec, która znacząco usprawnia proces kontroli drabin, pozwalając prowadzić ewidencję w formie elektronicznej.

Było to dla nas kolejne, bardzo ważne pod kątem merytorycznym spotkanie z członkami Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, a także współorganizatorami tego wydarzenia - przedstawicielami MPK Nowy Sącz.

Mają Państwo pytania? Chętnie doradzimy!