Drabiny mocowane na stałe (pionowe, szybowe, ewakuacyjne)

Kontakt

Kacper Drozd

Tel.: +48 (74) 640 64 61
Fax: +48 (74) 851 88 22

kacper.drozd(at)krause-systems.pl

Zakres zastosowania drabin pionowych:

  • wejście w celach kontrolnych i/lub konserwacyjnych na budynki, maszyny i urządzenia
  • droga ewakuacyjna z budynków

Normy i zalecenia:

Drabiny pionowe według normy DIN 18799-1 - Drabiny pionowe mocowane na stałe do budynków w celu prowadzenia prac konserwacyjnych i porządkowych

Drabiny pionowe według normy EN ISO 14122-4 - Drabiny pionowe mocowane na stałe do maszyn i urządzeń

Drabiny pionowe według normy DIN 14094-1 - Drabiny ewakuacyjne mocowane na stałe do budynków

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Ważne wytyczne:

  • Przy drabinach ewakuacyjnych nie dopuszcza się stosowania systemu ochrony przed upadkiem np. w postaci szelek zabezpieczających

Zakres zastosowań drabin szybowych

  • bezpieczne zejście przy pracach inspekcyjnych, konserwacyjnych i porządkowych w oczyszczalniach ścieków, instalacjach doprowadzających wodę pitną, wysypiskach, zbiornikach retencyjnych i innych obiektach z szybami

Normy i przepisy:

Ważne wytyczne:

  • drabiny o długości powyżej 5 m wymagają dodatkowego wyposażenia w system ochrony przed upadkiem lub kosz zabezpieczający
  • w razie zagrożenia gazami lub oparami, względnie niedoborem tlenu, wymagane jest wyposażenie zabezpieczające przed upadkiem
  • podesty spoczynkowe powinny być rozmieszczone w odstępach co 10 m

Innowacyjny system IsoMont

System mocowań ściennych IsoMont wykonany został z tworzywa sztucznego, wzmacnianego włóknem szklanym (GFK). Rozwiązanie to pozwoliło do minimum ograniczyć zdolność przewodnictwa ciepła – na powierzchni izolacji nie tworzy się para wodna, co w dłuższej zapobiega rozwojowi pleśni. Nasze mieszkania i domy pozostają więc ciepłe i zdrowe.

Wykorzystany w konstrukcji systemu IsoMont materiał jest równie wytrzymały jak kotwy stalowe, zatem bez problemu poradzi sobie z dźwiganiem nawet największych przewidywanych obciążeń.

Więcej informacji o innowacyjnym systemie mocowania...

Downloads

Download Ortsfeste Leitern Katalog

Katalog...

...drabin pionowych zawiera naszą kompleksową ofertę