Informacje o uzyskaniu pracy

Jeśli chcielibyście Państwo u nas pracować, prosimy o nadsyłanie ofert pracy pocztą na adres:

KRAUSE Sp. z o.o.

ul. Stalowa 10

58-100 Świdnica

z dopiskiem na kopercie "PRACA"

Można wysłać E- mail: kadry(at)krause-systems.pl

lub dzwonić pod numer (074) 851 88 20

Państwa oferty zostaną rozpatrzone z uwzględnieniem istniejących warunków pracy.

Jobs bei KRAUSE