Gdzie KRAUSE, tam bezpieczeństwo – nowa norma dla drabin EN 131

Najważniejsze fakty

Z dniem 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie obszerne zmiany normy dotyczącej wszystkich drabin, które mogą być używane jako drabiny przystawne, a których długość wynosi więcej niż 3 m. Zmiany normy EN 131-1 dotyczą zatem wszystkich przedsiębiorstw, w których ww. drabiny stosowane są jako środki pracy. Nadrzędnym celem wprowadzenia zmian, które w istocie odnoszą się do szerokości rozstawu drabin, jest zwiększenie bezpieczeństwa prac wykonywanych przy ich użyciu.

KRAUSE już od 1 marca 2017 r. dostarcza profesjonalne drabiny STABILO wykonane zgodnie z nową normą. Dzięki temu przedsiębiorcy, osoby odpowiedzialne za produkcję w zakładach pracy oraz specjaliści ds. BHP mogą bez obaw podejmować decyzje inwestycyjne dotyczące dalszego rozwoju parku maszynowego zgodnego z normami. Firma KRAUSE udostępnia ponadto obszerny pakiet bezpłatnych informacji dotyczących zmian w normie.


Prosimy wybrać swój obszar zainteresowań:

Ogólne informacje dotyczące norm i reguł prawnych oraz informacje dotyczące nowej normy zostały specjalnie dla Państwa przejrzyście podzielone.

Państwa ekspert

Infolinia – ekspert

Marek Banach
Tel.: 74 / 640 94 77
marek.banach(at)krause-systems.pl

Państwa ekspert

Infolinia – ekspert

Marek Banach
Tel.: 74 / 640 94 77
marek.banach(at)krause-systems.pl

Nowa norma dla drabin EN 131-1 – Dla użytkowników przemysłowych

"Rozwiązanie proponowane przez firmę KRAUSE "

1. Nowe drabiny profesjonalne STABILO:
Firma KRAUSE już od 1 marca 2017 r. dostarcza drabiny profesjonalne STABILO wykonane zgodnie z nową normą. Wszystkie drabiny objęte zmianami prawnymi: drabiny przystawne, rozsuwane, dwuczęściowe rozsuwane z linką, wyposażone są w stabilizatory, które spełniają, a niejednokrotnie przewyższają, minimalne wymagania.

2. Dostosowanie posiadanych drabin do nowych wymagań:
Oferujemy różne rozwiązania dodatkowego wyposażenia drabin, by mogli Państwo z nich korzystać zgodnie z obowiązującą, nową normą.

3. Specjalny stabilizator „Trigon“:
Opracowaliśmy specjalny stabilizator dedykowany wąskim elementom drabin rozsuwanych i wielofunkcyjnych, którego zastosowanie pozwala na zachowanie funkcji tych drabin we wszystkich zakresach.

4. Wszechstronny serwis indywidualny oraz infolinia/kontakt z ekspertem:
Niezależnie od tego, czy planujecie Państwo nową inwestycję, czy macie pytania dotyczące posiadanych już drabin, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Oferujemy szeroki wachlarz porad: od doradztwa inwestycyjnego, poprzez ocenę ryzyka, aż do prawidłowego dostosowania Państwa drabin oraz szkolenie w tym zakresie wytypowanych pracowników, które może odbyć się w Państwa zakładzie.

Wszystkie ważne informacje są do pobrania w naszej białej księdze.

Drogie Czytelniczki i Czytelnicy,

Dziękujemy Państwu za zainteresowanie przygotowanymi przez nas informacjami dotyczącymi nowej normy dla drabin DIN EN 131-1.

Z dniem 1 stycznia 2018 wchodzą w życie obszerne zmiany normy dotyczącej drabin, które mogą być używane jako drabiny przystawne, a których długość wynosi więcej niż 3 m.

Die Zmiany w części 131-1 odnoszą się w istocie do szerokości rozstawu drabin i mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa prac wykonywanych przy ich wykorzystaniu. Niezwykle istotne jest więc, by użytkownicy przemysłowi poddali kontroli dotychczas wykorzystywane drabiny pod kątem oceny ich bezpieczeństwa.

Już od 1 marca 2017 dostarczamy profesjonalne drabiny STABILO wykonane zgodnie z nową normą. Chętnie udzielamy także szerokiego wsparcia podczas oceny ryzyka drabin, które posiadacie Państwo w swojej ewidencji.

Podczas zakupów należy zwracać uwagę na ten znak:

                        DIN Norm - Produktzeichen

Der Część 131-2 powołuje się na nowe badania, jakim muszą być poddawane produkty. Drabiny zostają także podzielone na dwie grupy pod kątem ich użytkowników - część ta wchodzi w życie także od 1 stycznia 2018 r. Dalsze zmiany tej części normy będą wprowadzane w życie w terminie późniejszym. Poprzez nasz serwis aktualizacyjny będziemy Państwa o nich na bieżąco informować.

Trzecia część normy PN EN 131-3 reguluje kwestie związane z informacją dla użytkowników w postaci instrukcji użytkowania oraz obsługi, jaka musi być przygotowana i dołączona do określonego rodzaju drabiny.

Wraz z wejściem w życie tej części normy, zwiększają się wymagania dotyczące dodatkowego oznaczania drabin w postaci piktogramów poprawiających bezpieczeństwo użytkowania. Piktogramy te, są odpowiednio dostosowane do poszczególnych typów drabin, np. rozsuwanych, rozstawno-przystawnych, wolnostojących itp.

Obok przypisanych drabinie piktogramów, każdy model wymaga także dołączenia do niego specjalnie przygotowanej instrukcji użytkowania oraz obsługi. Musi ona być sporządzona w językach wszystkich krajów, w których dany model będzie dystrybuowany.

Dzięki temu, możecie Państwo bez obaw i zgodnie z obowiązującymi normami nie tylko pracować, ale również inwestować w dalszy rozwój parku maszynowego. Udostępniamy ponadto obszerny pakiet bezpłatnych informacji dotyczących zmian w normie.

Gdzie KRAUSE, tam bezpieczeństwo

Przedsiębiorcy, usługodawcy oraz użytkownicy drabin zadają sobie szereg pytań związanych z wprowadzanymi zmianami. Są to np.:

 • Co dokładnie ulegnie zmianie, np. które wymiary?
 • Czy zmiany dotyczą drabin w moim przedsiębiorstwie?
 • Jak mogę dokonać oceny ryzyka posiadanych drabin?
 • Co muszę zrobić, aby uniknąć ryzyka odpowiedzialności?
 • Jak mogę skontrolować drabiny, które mam na stanie i ewentualnie wyposażyć je w rozwiązania, które zapewnią zgodność z nową normą?

Obowiązujący wzór obliczeniowy

Dla przypomnienia:
Zmiany w normie DIN EN 131-1 oznaczają, że wszystkie drabiny, które mogą być stosowane jako drabiny przystawne, a których długość przekracza 3 m, powinny być użytkowane tylko z zamontowanym na stałe poszerzeniem podstawy. W praktyce są to na przykład drabiny przystawne, rozsuwane, dwuczęściowe drabiny rozsuwane z linką oraz drabiny wielofunkcyjnych. Poszerzenie podstawy może mieć postać stabilizatora.

Wszystkie stabilizatory, które były dotychczas wykorzystywane w przypadku ww. drabin, a obecnie nie spełniają wymagań nowej normy, powinny być do nich dostosowane.

Zestawienie terminów | Nowe normy

* Dokładne terminy będą podane po oficjalnej publikacji przez PKN.

"Rozwiązanie proponowane przez firmę KRAUSE "

1. Nowe drabiny profesjonalne STABILO:
Firma KRAUSE już od 1 marca 2017 r. dostarcza drabiny profesjonalne STABILO wykonane zgodnie z nową normą. Wszystkie drabiny objęte zmianami prawnymi: drabiny przystawne, rozsuwane, dwuczęściowe rozsuwane z linką, wyposażone są w stabilizatory, które spełniają, a niejednokrotnie przewyższają, minimalne wymagania.

2. Dostosowanie posiadanych drabin do nowych wymagań:
Oferujemy różne rozwiązania dodatkowego wyposażenia drabin, by mogli Państwo z nich korzystać zgodnie z obowiązującą, nową normą.

3. Specjalny stabilizator „Trigon“:
Opracowaliśmy specjalny stabilizator dedykowany wąskim elementom drabin rozsuwanych i wielofunkcyjnych, którego zastosowanie pozwala na zachowanie funkcji tych drabin we wszystkich zakresach.

4. Wszechstronny serwis indywidualny oraz infolinia/kontakt z ekspertem:
Niezależnie od tego, czy planujecie Państwo nową inwestycję, czy macie pytania dotyczące posiadanych już drabin, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Oferujemy szeroki wachlarz porad: od doradztwa inwestycyjnego, poprzez ocenę ryzyka, aż do prawidłowego dostosowania Państwa drabin oraz szkolenie w tym zakresie wytypowanych pracowników, które może odbyć się w Państwa zakładzie.

Informacje
dla użytkowników przemysłowych

Państwa ekspert

Infolinia – ekspert

Marek Banach
Tel.: 74 / 640-94-77
marek.banach(at)krause-systems.pl

Download Lista kontrolna - neue Norm 2017
Serwis aktualizacyjny
Nowa norma dla specjalistów ds. BHP
Wszystkie ważne informacje są do pobrania w naszej białej księdze.

Drodzy specjaliści ds. BHP,

Dziękujemy Państwu za zainteresowanie przygotowanymi przez nas informacjami dotyczącymi nowej normy dla drabin DIN EN 131-1.

Wszyscy, którzy w tych dniach dyskutują na temat „prac na wysokości“ oraz bezpieczeństwa ich wykonywania, powinni wiedzieć, że z dniem 1 stycznia 2018 r. na szczeblu europejskim wejdzie w życie kilka ważnych zmian dotyczących użytkowania drabin. W sposób zasadniczy dotyczą one wszystkich drabin stosowanych profesjonalnie, które mogą być używane jako drabiny przystawne, a których długość wynosi więcej niż 3 m.

Zmiany w części 131-1 odnoszą się w istocie do szerokości rozstawu drabin i mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa prac wykonywanych przy ich wykorzystaniu. Niezwykle istotne jest więc, by użytkownicy przemysłowi poddali kontroli dotychczas wykorzystywane drabiny pod kątem oceny ich bezpieczeństwa.

Już od 1 marca 2017 dostarczamy profesjonalne drabiny STABILO wykonane zgodnie z nową normą. Chętnie udzielamy także szerokiego wsparcia podczas oceny ryzyka drabin, które posiadacie Państwo w swojej ewidencji.

Podczas zakupów należy zwracać uwagę na ten znak:

                        DIN Norm - Zeichen

Część 131-2 powołuje się na nowe badania, jakim muszą być poddawane produkty. Drabiny zostają także podzielone na dwie grupy pod kątem ich użytkowników - część ta wchodzi w życie także od 1 stycznia 2018 r. Dalsze zmiany tej części normy będą wprowadzane w życie w terminie późniejszym. Poprzez nasz serwis sktualizacyjny będziemy Państwa o nich na bieżąco informować.

Trzecia część normy PN EN 131-3 reguluje kwestie związane z informacją dla użytkowników w postaci instrukcji użytkowania oraz obsługi, jaka musi być przygotowana i dołączona do określonego rodzaju drabiny.

Wraz z wejściem w życie tej części normy, zwiększają się wymagania dotyczące dodatkowego oznaczania drabin w postaci piktogramów poprawiających bezpieczeństwo użytkowania. Piktogramy te, są odpowiednio dostosowane do poszczególnych typów drabin, np. rozsuwanych, rozstawno-przystawnych, wolnostojących itp.

Obok przypisanych drabinie piktogramów, każdy model wymaga także dołączenia do niego specjalnie przygotowanej instrukcji użytkowania oraz obsługi. Musi ona być sporządzona w językach wszystkich krajów, w których dany model będzie dystrybuowany.

Dzięki temu, możecie Państwo bez obaw i zgodnie z obowiązującymi normami nie tylko pracować, ale również inwestować w dalszy rozwój parku maszynowego. Udostępniamy ponadto obszerny pakiet bezpłatnych informacji dotyczących zmian w normie.

Gdzie KRAUSE, tam bezpieczeństwo

Przedsiębiorcy, usługodawcy oraz użytkownicy drabin zadają sobie szereg pytań związanych z wprowadzanymi zmianami. Są to np.:

 • Co dokładnie ulegnie zmianie, np. które wymiary?
 • Czy zmiany dotyczą drabin w moim przedsiębiorstwie?
 • Jak mogę dokonać oceny ryzyka posiadanych drabin?
 • Co muszę zrobić, aby uniknąć ryzyka odpowiedzialności?
 • Jak mogę skontrolować drabiny, które mam na stanie i ewentualnie wyposażyć je w rozwiązania, które zapewnią zgodność z nową normą?

Obowiązujący wzór obliczeniowy

Dla przypomnienia:
Zmiany w normie DIN EN 131-1 oznaczają, że wszystkie drabiny, które mogą być stosowane jako drabiny przystawne, a których długość przekracza 3 m, powinny być użytkowane tylko z zamontowanym na stałe poszerzeniem podstawy. W praktyce są to na przykład drabiny przystawne, rozsuwane, dwuczęściowe drabiny rozsuwane z linką oraz drabiny wielofunkcyjnych. Poszerzenie podstawy może mieć postać stabilizatora.

Wszystkie stabilizatory, które były dotychczas wykorzystywane w przypadku ww. drabin, a obecnie nie spełniają wymagań nowej normy, powinny być do nich dostosowane.

Zestawienie terminów | Nowe normy

* Dokładne terminy będą podane po oficjalnej publikacji przez PKN.

"Rozwiązanie proponowane przez firmę KRAUSE "

1.  Nowe drabiny profesjonalne STABILO:
Firma KRAUSE już od 1 marca 2017 r. dostarcza drabiny profesjonalne STABILO wykonane zgodnie z nową normą. Wszystkie drabiny objęte zmianami prawnymi: drabiny przystawne, rozsuwane, dwuczęściowe rozsuwane z linką, wyposażone są w stabilizatory, które spełniają, a niejednokrotnie przewyższają, minimalne wymagania.

2.  Dostosowanie posiadanych drabin do nowych wymagań:
Oferujemy różne rozwiązania dodatkowego wyposażenia drabin, by mogli Państwo z nich korzystać zgodnie z obowiązującą, nową normą.

3.  Specjalny stabilizator „Trigon“:
Opracowaliśmy specjalny stabilizator dedykowany wąskim elementom drabin rozsuwanych i wielofunkcyjnych, którego zastosowanie pozwala na zachowanie funkcji tych drabin we wszystkich zakresach.

4.  Wszechstronny serwis indywidualny oraz infolinia/kontakt z ekspertem:
Niezależnie od tego, czy planujecie Państwo nową inwestycję, czy macie pytania dotyczące posiadanych już drabin, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Oferujemy szeroki wachlarz porad: od doradztwa inwestycyjnego, poprzez ocenę ryzyka, aż do prawidłowego dostosowania Państwa drabin oraz szkolenie w tym zakresie wytypowanych pracowników, które może odbyć się w Państwa zakładzie.

Informacje dla
Specjalistów ds. BHP

Państwa Ekspert

Infolinia – ekspert

Marek Banach
Tel.: 74 / 640-94-77
marek.banach(at)krause-systems.pl

Download Lista kontrolna - Nowa norma 2017
Serwis aktualizacyjny
Nowa Norma do drabin PN EN 131. Informacje dla firm handlowych i dystrybutorów.
Wszystkie ważne informacje otrzymacie Państwo w przygotowanej przez nas księdze standardów.

Drodzy Partnerzy Handlowi,

z dniem 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie obszerne zmiany normy dotyczącej drabin, które mogą być używane jako przystawne, a których długość wynosi więcej niż 3 m.

DIN PN EN 131-1
Norma PN EN 131 dla drabin – to na nią zwracamy Państwa uwagę. Wchodzące w życie zmiany (punkt 1.) w istocie odnoszą się do obowiązku wyposażenia drabin w poszerzenia szerokości podstawy (stabilizator) i mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa prac prowadzonych przy ich wykorzystaniu. Niezwykle istotne jest więc, aby wszyscy użytkownicy przemysłowi poddali kontroli dotychczas wykorzystywane drabiny, pod kątem oceny ich bezpieczeństwa i zgodności z nowymi wymaganiami.

Prośbę naszą kierujemy także do wszystkich naszych klientów, którzy wykorzystują na co dzień drabiny przystawne – zwróćcie Państwo uwagę na ich zgodność z nowymi wymaganiami.

Tutaj może pojawi się problem związany z praktycznym użytkowaniem drabin dwu- oraz trzyelementowych. Zmianom normatywnym podlegają bowiem wszystkie drabiny rozsuwane oraz wielofunkcyjne, których poszczególne elementy mogą być wykorzystywane osobno – jako drabiny przystawne. Zgodnie z nowymi wytycznymi, także te części muszą być na stałe wyposażone w odpowiedni stabilizator.

Z myślą o rozwiązaniu tego problemu, zespół projektowy KRAUSE opracował stabilizator Trigon, którego konstrukcja pozwala Państwa klientom bez żadnych przeszkód użytkować wszystkie drabiny dwu- i trzyczęściowe w pełnym zakresie. Proponowane przez nas narzędzie nie tylko odpowiada najwyższym standardom projektowym, ale jest w pełni zgodne z wytycznymi nowej normy PN EN 131. Chętnie będziemy wspierać Państwa niezbędnymi materiałami informacyjnymi oraz indywidualnym doradztwem, byście nadal mogli świadczyć Waszym klientom usługi na najwyższym poziomie.

KRAUSE: PN EN 131 – nasze usługi serwisowe

 • wszystkie ważne informacje oraz niezbędne materiału dostarczamy nieodpłatnie poprzez nasz serwis aktualizacyjny
 • prowadzimy aktywne doradztwo sprzedażowe

Norma PN EN 131-2
Wchodzące w życie zmiany w punkcie drugim tej normy wprowadzają ścisły podział drabin na dwie grupy, uzależnione od rodzaju użytkownika. I tak, pierwszą grupę stanowią profesjonaliści, którzy korzystają z drabin w ramach wykonywanego zawodu, drugą zaś członkowie gospodarstw domowych. Nowe przepisy nakładają także na nas - producentów - szereg nowych, ostrzejszych wymagań, dotyczących prowadzonych na produktach badań wytrzymałościowych. Zgodnie z nimi, drabiny użytkowane przemysłowo (profesjonalnie) muszą zostać poddane testom na poziomie 50.000 cykli kontrolnych, zaś te wykorzystywane przez indywidualnych odbiorców - 15.000. Test taki drabiny muszą zdać bez najmniejszej szkody. Pragniemy zaznaczyć, że wszystkie oferowane przez nas drabiny spełniają surowe wymagania dla użytkowania przemysłowego. Dalsze zmiany w obrębie tej normy będą sukcesywnie wprowadzane w życie w terminie późniejszym. Zachęcamy Państwa do rejestracji w naszym serwisie aktualizacyjnym, poprzez który będziemy na bieżąco informować o wszystkich istotnych zmianach normatywnych. Szczegółowe informacje dotyczące tych zmian znajdą Państwo w specjalnej broszurze dostępnej na naszej stronie internetowej lub gotowej do pobrania w serwisie aktualizacyjnym. Wierzymy, że dzięki przygotowanym przez nas materiałom, będziecie Państwo służyli swoim klientom radom, oferując im bezpieczny i zgodny z obowiązującymi normami sprzęt do pracy na wysokości.

Norma PN EN 131-3
Trzecia część normy PN EN 131-3 reguluje kwestie związane z informacją dla użytkowników w postaci instrukcji użytkowania oraz obsługi, jaka musi być przygotowana i dołączona do określonego rodzaju drabiny.

Wraz z wejściem w życie tej części normy, zwiększają się wymagania dotyczące dodatkowego oznaczania drabin w postaci piktogramów poprawiających bezpieczeństwo użytkowania. Piktogramy te, są odpowiednio dostosowane do poszczególnych typów drabin, np. rozsuwanych, rozstawno-przystawnych, wolnostojących itp.

Obok przypisanych drabinie piktogramów, każdy model wymaga także dołączenia do niego specjalnie przygotowanej instrukcji użytkowania oraz obsługi. Musi ona być sporządzona w językach wszystkich krajów, w których dany model będzie dystrybuowany.

PN EN NORMNowa wersjaDefinicjaIstotne zmianyObowiązuje od
PN EN 131-1Luty 2016Nazewnictwo, rodzaje , wymiary konstrukcjiPoszerzenie podstawy (stabiliztor) dla drabin przystawnych o długości powyżej 3 m01.01.2018
PN EN 131-2Kwiecień 2017Wymagania kontolne, klasyfikacjaNowe wymagania kontrolne, klasyfikacja01.01.2018
PN EN 131-3Marzec 2018Informacje dla użytkownikówNowe informacje dla użytkowników oraz nowe instrukcje obsługi01.09.2018

Wszystkie ważne informacje oraz dokumenty do bezpłatnego pobrania bezpłatnie do pobrania.
Zmiany wprowadzane w normie PN EN 131 są dość zawiłe i stawiają przed użytkownikami drabim szereg pytań. Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa kompletny pakiet informacyjny, a także będziemy informować Was na bieżąco o kolejnych zmianach. Chętnie przeprowadzimy stosowne szkolenia dla wytypowanych przez Państwa pracowników oraz służyć będziemy doradztwem podczas współpracy z Państwa klientami.

Chcemy także zwrócić uwagę, że zapas magazynowy drabin, jaki posiadacie Państwo obecnie w Waszych marketach, wyprodukowanych zgodnie z normą obowiązującą do 31 grudnia 2017 r. może być w dalszym ciągu sprzedawany.

Już od 1 grudnia 2017 r. dostarczamy wyłącznie drabiny spełniające wymagania nowej normy. Zgodnie z rozumieniem przez nas słowa ‘partnerstwo’ chcemy oferować rozwiązania, które w jak najlepszy sposób odpowiedzą na Państwa indywidualne potrzeby oraz wymagania.

Zestawienie terminów | Nowe normy

* Termin zostanie podany po oficjalnej publikacji.

Rozwiązania proponowane przez firmę KRAUSE:

1.  Nowe drabiny:
Firma KRAUSE już od 1 marca 2017 r. dostarcza drabiny profesjonalne STABILO wykonane zgodnie z nową normą. Wszystkie drabiny objęte zmianami normatywnymi: drabiny przystawne, rozsuwane, dwuczęściowe rozsuwane z linką – wyposażone są w stabilizatory, które spełniają, a niejednokrotnie przewyższają, minimalne wymagania.

2.  Dostosowywanie posiadanych drabin do nowych wymagań:
Oferujemy różne rozwiązania dodatkowego wyposażenia drabin, by mogli Państwo w pełni korzystać z nich zgodnie z obowiązującą normą.

3.  Specjalny stabilizator „Trigon“
Opracowaliśmy specjalny stabilizator dedykowany wąskim elementom drabin rozsuwanych i wielofunkcyjnych, którego zastosowanie pozwala na zachowanie funkcji tych drabin we wszystkich zakresach.

4.  Wszechstronny serwis indywidualny oraz infolinia/kontakt z ekspertem
Niezależnie od tego, czy planujecie Państwo inwestycję, czy macie pytania dotyczące posiadanych już drabin, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Oferujemy szeroki wachlarz porad: od doradztwa inwestycyjnego, poprzez ocenę ryzyka aż do prawidłowego dostosowania Państwa drabin oraz szkolenia w tym zakresie wytypowanych pracowników, które może odbyć się w Państwa zakładzie.

Bądź zawsze dobrze poinformowany

Bądź zawsze dobrze poinformowany

W związku z częstymi zmianami dotyczącymi obowiązujących norm, uruchomiliśmy bezpłatny serwis aktualizacyjny. To w naszym interesie leży informowanie Państwa na bieżąco o wszystkich zmianach normatywnych, które pomogą stale podnosić poziom bezpieczeństwa pracy z wykorzystaniem drabin.

 • Bezpłatna informacja o zmianach normatywnych w zakresie urządzeń do pokonywania wysokości . Dzięki naszej współpracy z komitetem normalizacyjnym możecie być Państwo zawsze na bieżąco informowani.
 • Zapewniamy jakość w zakresie doradztwa, zwiększając tym samym poziom bezpieczeństwa i higieny pracy w Państwa obszarze działania.
 • Informacje wysyłamy tylko wtedy, gdy zachodzą istotne zmiany w normach, przepisach i ustawach.
 • Dbamy o know-how w waszym przedsiębiorstwie.

Informacje dla
firm handlowych i dystrybutorów

Państwa ekspert

Infolinia – ekspert

Marek Banach
Tel.: 74 / 640 94 77
marek.banach(at)krause-systems.pl

Download Whitepaper und Checkliste
Anwender Update-Service
Normy, reguły prawne i przepisy dotyczące drabin i rusztowań

Normy, reguły prawne, przepisy – w ich gąszczu łatwo można się zgubić. Dzięki nam będziecie Państwo zawsze na bieżąco informowani w sprawach, które dotyczą Waszego bezpieczeństwa. Poniżej przedstawiamy krótkie zestawienie ważnych norm, zmian norm oraz postanowień dotyczących drabin i rusztowań.

Normy

Normy to zbiór ustalonych i ogólnie przyjętych zasad techniki, których stosowanie zapewnia bezpieczeństwo produktów i usług. Wszystkie obowiązujące normy, za odpowiednią opłatą można pobrać ze strony: www.pkn.pl

DIN EN 131 - Drabiny, jest to sześcioczęściowa norma, która zajmuje się następującymi zagadnieniami: nazewnictwo, rodzaje konstrukcji, wymiary konstrukcyjne, wymagania, kontrola, oznaczanie drabin, wskazówki bezpieczeństwa, informacja dla użytkowników, drabiny przegubowe i podesty magazynowe przejezdne.

 • DIN EN 131-1: Nazewnictwo, rodzaje konstrukcji, wymiary konstrukcyjne
 • DIN EN 131-2: Wymagania, kontrola, oznaczanie
 • DIN EN 131-3: Informacja dla użytkowników
 • DIN EN 131-4: Drabiny jedno- i wieloprzegubowe
 • DIN EN 131-6: Drabiny teleskopowe
 • DIN EN 131-7: Podesty magazynowe przejezdne

DIN EN 14183 – Schodki – Ta jednoczęściowa norma określa wymagania dotyczące stopni (schodów). Obejmują one cechy konstrukcyjne, wymiary, materiały, wymagania dotyczące przydatności do stosowania, metody badania oraz informacje dotyczące zakresu użytkowania (eksploatacji).

DIN EN 1004 – Dotyczy ruchomych rusztowań roboczych, które zostały wykonane z prefabrykownych elementów konstrukcyjnych.

DIN EN ISO 14122 – Bezpieczeństwo maszyn, stałe środki dostępu do obiektów maszynowych: Norma czteroczęściowa, która zajmuje się wyborem stałych środków dostępu między dwiema płaszczyznami oraz pomostami roboczymi i mostkami do chodzenia, schodami, drabinami schodkowymi i poręczami oraz drabinkami przymocowanymi na stałe.

DIN 14094-1 – Dotyczy ochrony przeciwpożarowej i drabin ewakuacyjnych na obiektach budowlanych, za pośrednictwem których możliwe jest ratowanie ludzi w przypadku zagrożenia.

DIN 18799-1 – Drabiny mocowane na stałe na obiektach budowlanych, przeznaczone do wykonywania prac związanych z konserwacją i czyszczeniem budynków.

Podstawy prawne, rozporządzenia

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 ze zmianami oraz z 2009 r. Nr 219, poz. 1704
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz 1650 ze zmianami oraz z 2008 r. Nr 108, poz. 690).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz.1956 ze zmianami z 2003 r. Nr 178, poz. 1745)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Informacje
Normy przepisy, rozporządzenia

Państwa Ekspert

Infolinia – ekspert

Marek Banach
Tel.: 74 / 640-94-77
marek.banach(at)krause-systems.pl

Download Whitepaper und Checkliste
Anwender Update-Service

Dziękujemy Państwu za zainteresowanie. Tutaj możecie Państwo pobrać:

Dokumenty poświęcone nowej normie EN 131: aktualna księga standardów, której towarzyszy lista pytań kontrolnych oraz obszerny prospekt informacyjny. Materiały te pomogą Państwu przeprowadzić precyzyjną weryfikację posiadanego w ewidencji sprzętu pod kątem nowych wymagań normy. Oferujemy Państwu także możliwość bezpłatnej subskrypcji naszego serwisu aktualizacyjnego poświęconego nowej normie.

Wystarczy, że prześlecie nam swoje dane kontaktowe, a niezwłocznie na podany przez Państwa adres e-mail otrzymacie link do pobrania ww. dokumentów. Jeśli wyrazicie Państwo zgodę na subskrypcję naszego serwisu aktualizacyjnego, będziecie na bieżąco informowani o wszystkich ważnych zamianach normatywnych.

Anmeldung Whitepaper - Fachhändler PL

Anmeldung Whitepaper - Fachhändler PL
Zwrot*
Norm-Updates

Dziękujemy Państwu za zainteresowanie. Tutaj możecie Państwo pobrać:

Dokumenty poświęcone nowej normie EN 131: aktualna księga standardów, której towarzyszy lista pytań kontrolnych oraz obszerny prospekt informacyjny. Materiały te pomogą Państwu przeprowadzić precyzyjną weryfikację posiadanego w ewidencji sprzętu pod kątem nowych wymagań normy. Oferujemy Państwu także możliwość bezpłatnej subskrypcji naszego serwisu aktualizacyjnego poświęconego nowej normie.

Wystarczy, że prześlecie nam swoje dane kontaktowe, a niezwłocznie na podany przez Państwa adres e-mail otrzymacie link do pobrania ww. dokumentów. Jeśli wyrazicie Państwo zgodę na subskrypcję naszego serwisu aktualizacyjnego, będziecie na bieżąco informowani o wszystkich ważnych zamianach normatywnych.

Anmeldung Whitepaper - Unternehmen PL

Anmeldung Whitepaper - Unternehmen PL
Zwrot*
Norm-Updates

Dziękujemy Państwu za zainteresowanie. Tutaj możecie Państwo pobrać:

Dokumenty poświęcone nowej normie EN 131: aktualna księga standardów, której towarzyszy lista pytań kontrolnych oraz obszerny prospekt informacyjny. Materiały te pomogą Państwu przeprowadzić precyzyjną weryfikację posiadanego w ewidencji sprzętu pod kątem nowych wymagań normy. Oferujemy Państwu także możliwość bezpłatnej subskrypcji naszego serwisu aktualizacyjnego poświęconego nowej normie.

Wystarczy, że prześlecie nam swoje dane kontaktowe, a niezwłocznie na podany przez Państwa adres e-mail otrzymacie link do pobrania ww. dokumentów. Jeśli wyrazicie Państwo zgodę na subskrypcję naszego serwisu aktualizacyjnego, będziecie na bieżąco informowani o wszystkich ważnych zamianach normatywnych.

Anmeldung Whitepaper - Sicherheitsbeauftragte PL

Anmeldung Whitepaper - Sicherheitsbeauftragte PL
Zwrot*
Norm-Updates

Dziękujemy Państwu za zainteresowanie. Tutaj możecie Państwo pobrać:

Dokumenty poświęcone nowej normie EN 131: aktualna księga standardów, której towarzyszy lista pytań kontrolnych oraz obszerny prospekt informacyjny. Materiały te pomogą Państwu przeprowadzić precyzyjną weryfikację posiadanego w ewidencji sprzętu pod kątem nowych wymagań normy. Oferujemy Państwu także możliwość bezpłatnej subskrypcji naszego serwisu aktualizacyjnego poświęconego nowej normie.

Wystarczy, że prześlecie nam swoje dane kontaktowe, a niezwłocznie na podany przez Państwa adres e-mail otrzymacie link do pobrania ww. dokumentów. Jeśli wyrazicie Państwo zgodę na subskrypcję naszego serwisu aktualizacyjnego, będziecie na bieżąco informowani o wszystkich ważnych zamianach normatywnych.

Anmeldung Whitepaper - Produktionsverantwortliche PL

Anmeldung Whitepaper - Produktionsverantwortliche PL
Zwrot*
Norm-Updates

Dziękujemy Państwu za zainteresowanie. Tutaj możecie Państwo pobrać:

Dokumenty poświęcone nowej normie EN 131: aktualna księga standardów, której towarzyszy lista pytań kontrolnych oraz obszerny prospekt informacyjny. Materiały te pomogą Państwu przeprowadzić precyzyjną weryfikację posiadanego w ewidencji sprzętu pod kątem nowych wymagań normy. Oferujemy Państwu także możliwość bezpłatnej subskrypcji naszego serwisu aktualizacyjnego poświęconego nowej normie.

Wystarczy, że prześlecie nam swoje dane kontaktowe, a niezwłocznie na podany przez Państwa adres e-mail otrzymacie link do pobrania ww. dokumentów. Jeśli wyrazicie Państwo zgodę na subskrypcję naszego serwisu aktualizacyjnego, będziecie na bieżąco informowani o wszystkich ważnych zamianach normatywnych.

Anmeldung Whitepaper - Fachhändler PL

Anmeldung Whitepaper - Fachhändler PL
Zwrot*
Norm-Updates