Kraków – Szkolenie otwarte z zakresu wykonywania przeglądów okresowych

12.12.2023 jednodniowe

Szkolenie dotyczy tematyki przeglądów technicznych schodków, drabin oraz rusztowań jezdnych. Szkolenie jest jednodniowe i trwa około 4-5 godzin zegarowych. Na zakończenie szkolenia uczestnicy zdają test wiedzy i po uzyskaniu pozytywnego wyniku otrzymują certyfikat ważny 2 lata od dnia przeszkolenia.

Zakres szkolenia:

  • Przepisy: normy (PN EN 131, PN EN 14183, PN EN 1004) i rozporządzenia;
  • Osoba uprawniona;
  • Etapy przeglądu schodków, drabin i rusztowań jezdnych - teoria i praktyka;
  • Obsługa aplikacji wosatec do wykonywania przeglądów;
  • Dokumentacja, etykiety, naklejki, oznakowanie;
  • Test i wręczenie certyfikatów.

 

Zgłoszenie na szkolenie z zakresu wykonywania przeglądów okres...

Lokalizacja:
Miejsce: Kraków

Mają Państwo pytania? Chętnie doradzimy!