Zmienia się norma PN-EN 1004 dla rusztowań jezdnych

Będziemy pracować bezpieczniej!

1-go grudnia br. wchodzi w życie obszerna aktualizacja normy PN-EN 1004 dotyczącej rusztowań jezdnych. Podstawowym celem wprowadzenia zmian jest poprawa bezpieczeństwa pracy na tego typu konstrukcjach, w szczególności podczas ich montażu oraz demontażu. Z czym w praktyce wiążą się zmiany? Jakich modeli rusztowań dotyczą? Jak nowe wytyczne wpłyną na bezpieczeństwo?

 

6-punktowe mocowanie GuardMatic-System
Oznaczenie nowej normy

Przyczyny zmian w normie PN-EN 1004 dla rusztowań jezdnych

Upadki z wysokości są jedną z najczęstszych przyczyn ciężkich oraz śmiertelnych wypadków przy pracy. Mogą być spowodowane przez nieuwagę pracownika, nieprawidłowe korzystanie z maszyn i narzędzi pracy lub ich zły stan techniczny. W kontekście upadków z wysokości mówimy przede wszystkim o stanie technicznym drabin, podestów roboczych czy rusztowań jezdnych, które są podstawą wielu prac na wysokości. Eksperci od bezpieczeństwa zauważyli, że zapisy w dotychczasowej normie PN-EN 1004 z 2005 r., nie gwarantują pełnego bezpieczeństwa podczas montażu rusztowań. Chodzi przede wszystkim o dotychczasowe dopuszczalne odległości pomiędzy kolejnymi pomostami roboczymi oraz o kolejność, w jakiej montowane są poszczególne elementy rusztowań – najpierw składa się ramy, następnie wiesza pomost, a dopiero po wejściu na niego montażysta zamocowuje poręcz ochronną, przez co przez krótką chwilę pozostaje na wysokości niezabezpieczony. Oczywiście na czas montażu rusztowania, powinno się korzystać z środków ochrony indywidualnej np. w postaci szelek, lecz to rozwiązanie w praktyce nie jest niestety powszechnie stosowane.

Bezpieczniejszy montaż rusztowań

Wnioski te stały się podstawą do wprowadzenia zmian, które dotyczą sposobu budowy rusztowań, ze szczególnym uwzględnieniem montażu barierek zabezpieczających, które od teraz mają jeszcze poprawić bezpieczeństwo. Nowe wytyczne mówią, że poręcze i stężenia na kolejnym pomoście powinny być mocowane zawsze z pomostu poniżej. Oznacza to, że użytkownik wchodzący na kolejny pomost przez jego uchylną klapę, będzie już w momencie wejścia chroniony przed upadkiem przez zamontowaną na nim wcześniej tzw. poręcz wyprzedzającą. Sytuacja odnosi się także do demontażu rusztowania, które – tak jak montaż – wiąże się z podwyższonym ryzykiem prac – najpierw schodzimy na pomost poniżej, zdejmujemy pomost nad głową i dopiero na końcu demontujemy wyżej zainstalowane zabezpieczenia.

Nowe wymaganie sprawiło, że dokonaliśmy rewizji wszystkich naszych rusztowań jezdnych, w tym wykorzystywanych barierek ochronnych, z uwzględnieniem sposobu ich montażu. Aby spełniały nowe wymagania normy PN-EN 1004, nasi konstruktorzy opracowali innowacyjną ramę zabezpieczającą GuardMatic-System z 6-unktowym systemem mocowań, w którą wyposażone zostały nowe modele wszystkich serii rusztowań KRAUSE: ClimTec, ProTec oraz STABILO. Jest to połączenie stężenia poziomego, ukośnego oraz listwy kolanowej, które tworzą łatwą w montażu całość. Zaprojektowany przez nas system jest jednocześnie odpowiedzią na rosnące wymagania normy i pozwala na znacznie szybszy i łatwiejszy niż dotychczas montaż konstrukcji – zmniejszyła się bowiem liczba pojedynczych elementów systemowych. Warto zwrócić uwagę na czas montażu nowych rusztowań jezdnych KRAUSE, który jest o ok. 45% krótszy w porównaniu z poprzednim systemem.

Odległości pomiędzy pomostami roboczymi

Drugą bardzo istotną kwestią, jaką regulują nowe zapisy normy PN-EN 1004 dla rusztowań jezdnych, jest dopuszczalna odległość między pomostami roboczymi. Norma z 2005 r. dopuszczała ich montaż nawet w odstępie 4 metrów, a maksymalną wysokość, na jakiej można zawiesić pierwszy pomost od podłoża, określała na 4,6 m. Zapisy te zostały jednak usunięte. Jak te odległości wyglądają teraz? Nowe wymagania mówią, że odstępy pomiędzy pomostami może wynosić maksymalnie 2,25 m, a pierwszy pomost może być zamontowany co najwyżej na wysokości 3,4 m. W związku z prowadzoną zmianą okazuje się, że do użytkowania rusztowania jezdnego potrzebna będzie teraz większa ilość zarówno pomostów, jak i zabezpieczeń w postaci poręczy oraz stężeń. My jeszcze dodatkowo zredukowaliśmywymaganą odległość między pomostami do 2 m. Wszystko po to, by ich montaż był jeszcze bardziej komfortowy i bezpieczny. Zobacz porównanie dotychczasowych rusztowań z nową ofertę: https://www.krause-systems.pl/porownanie-rusztowania-jezdnego-krause.html.

Rozszerzenie zakresu normy – jakie modele rusztowań teraz obejmuje?

Dotychczasowa norma dla rusztowań obejmowała swoim zakresem rusztowania przejezdne od wysokości 2,5 m do 8 m – jeśli użytkowane były na zewnątrz, oraz od wysokości 2,5 m do 12 m jeśli korzystaliśmy z nich wewnątrz pomieszczeń. Teraz zakres normy został rozszerzony i swoimi przepisami obejmuje także wszystkie konstrukcje poniżej 2,5 m. W praktyce oznacza to dużo większą grupę rozwiązań.

Kiedy nowe rusztowania KRAUSE będę w sprzedaży?

Choć nowe zapisy w normie wchodzą w życie 1. grudnia 2021 r., nie oznacza to, że rusztowania wykonane wg. nowych wytycznych od razu będą dostępne w punktach sprzedaży. Wymiana modeli na nowe nie odbędzie się z dnia na dzień - markety budowlane, hurtownie sprzętu budowlanego oraz inni dystrybutorzy, którzy mają na stanie rusztowania jezdne wykonane według starej normy, wciąż mogą je sprzedawać. Początek grudnia ważny jest z punktu widzenia nas - producentów, którzy od tego dnia mogą oferować dystrybutorom wyłącznie rusztowania spełniające wymagania zapisane w nowej normie.

Namawiamy jednak wszystkich, którzy w najbliższym czasie planują zakup rusztowania przejezdnego, by – jeśli tylko w punkcie sprzedaży mają taką możliwość – kupowali modele zgodne z wprowadzoną nową normą PN-EN 1004. Dla przykładu, rusztowania ClimTec z naszej nowej oferty będą oznaczone specjalną naklejką.

Mają Państwo pytania? Chętnie doradzimy!