Nowość w ofercie drabin KRAUSE. Poznaj modele zgodne z regulacją TRBS

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy ciągle rosną. Ustawodawcy systematycznie zaostrzają przepisy dotyczące różnego rodzaju prac, w tych wykonywanych na wysokości, oraz wprowadzają zmiany w obowiązujących dotychczas przepisach. Wszystko po to, by jeszcze lepiej chronić zdrowie użytkowników drabin, pomostów czy rusztowań. Zmiany mogą mieć charakter ogólnoeuropejski albo lokalny – w wybranym kraju, tak jak ma to miejsce w przypadku najnowszych uregulowań TRBS (czyli przepisów technicznych dla bezpieczeństwa w przemyśle), obowiązujących w tym momencie w Niemczech. Firma KRAUSE wprowadza właśnie na tamtejszy rynek nowe modele drabin zgodne z surowszymi wymaganiami. Dlaczego zdecydowała się je sprzedawać także w Polsce?

Zapisy normy dla drabin PN-EN 131 systematycznie się zmieniają, obejmując swoim zasięgiem wszystkie kraje Unii Europejskiej. Niemal co roku wprowadzane są nowe, ostrzejsze wymagania dotyczące zarówno konstrukcji wybranych rodzajów urządzeń, jak i sposobów ich wykorzystania. W 2018 roku zmiany obejmowały drabiny przystawne i dotyczyły obowiązku wyposażenia modeli dłuższych niż 3 metry w odpowiedni stabilizator, w ubiegłym – drabiny przegubowe w wersji 4x3 szczeble, które można wykorzystywać jak pomost roboczy.

Teraz przyszła kolej na drabiny wielofunkcyjne, rozstawno-przystawne, rozsuwane oraz przystawne – czyli modele wyposażone w szczeble. Nowe regulacje nie są jednak wprowadzone do ogólnoeuropejskiej normy, a określone przez Urząd Ochrony Pracy w Niemczech. Są to jednak zmiany bardzo korzystne z punktu widzenia użytkowników drabin – zwiększają zarówno komfort, jak i bezpieczeństwo wykonywanych przez nich prac na wysokości. Dlatego opracowane przez zespół projektowy KRAUSE nowe konstrukcje drabin, zgodne z regulacją TRBS, wprowadzane są nie tylko na niemiecki rynek, ale także w Polsce, dając polskiemu odbiorcy taki sam dostęp do tego unikalnego produktu. Doskonalenie oferty i oferowanie użytkownikom coraz bardziej funkcjonalnych i bezpiecznych rozwiązań jest dla KRAUSE priorytetem.

Z czego wynikają zmiany?

Każdy pracodawca zobowiązany jest zapewnić zatrudnionym pracownikom komfortowe i bezpieczne warunki pracy, zgodne z obowiązującymi przepisami BHP w danym kraju. Zadanie jest szczególnie trudne w przypadku organizacji pracy na wysokości z wykorzystaniem drabin, które są bardzo chętnie wykorzystywane w celach zawodowych w branży przemysłowej. Z jednej strony mogą stanowić drogę komunikacyjną, np. umożliwiając osobom uprawnionym dostanie się na dach lub na platformę roboczą usytuowaną nad podłożem, z drugiej natomiast – są często wykorzystywane do krótkotrwałych prac na wysokości. I właśnie tego przypadku dotyczą nowe regulacje TRBS w Niemczech.  Do tej pory użytkownicy drabin mogli w wielu zawodowych sytuacjach korzystać z drabin wyposażonych w szczeble – były to modele wielofunkcyjne, rozstawno-przystawne, rozsuwane czy przystawne. Od teraz do wykonania krótkotrwałych prac na wysokości będą potrzebowali drabin ze stopniami.

Drabiny TRBS – czym się wyróżniają?

Zmiany dotyczą wszystkich drabin wyposażonych w szczeble, a to duża grupa urządzeń. W ofercie KRAUSE w szczeble wyposażone są trzyelementowe drabiny wielofunkcyjne oraz dwuelementowe drabiny rozstawno-przystawne i rozsuwane. Aby mogły być wykorzystywane zgodnie z wytycznymi regulacji TRBS, wytypowano po jednym modelu z każdej grupy i zaprojektowano go zgodnie z nowymi wymaganiami. Oznacza to wyposażenie wysuwanych elementów tych drabin w profilowane, głębokie na 80 mm stopnie, które w porównaniu ze szczeblami gwarantują bardziej komfortową, a przez i bezpieczniejszą pracę. Warto także zwrócić uwagę na dolny niebieski szczebel, który sprawia, że przejście ze szczebli w dolnym elemencie na stopnie w górnych wysuwanym jest płynne i bardziej komfortowe.


Więcej o nowych modelach drabin KRAUSE można przeczytać

 

Mają Państwo pytania? Chętnie doradzimy!