Gdzie KRAUSE, tam bezpieczeństwo – nowa norma dla drabin EN 131- 1

Najważniejsze fakty

Z dniem 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie obszerne zmiany normy dotyczącej wszystkich drabin, które mogą być używane jako drabiny przystawne, a których długość wynosi więcej niż 3 m. Zmiany normy EN 131-1 dotyczą zatem wszystkich przedsiębiorstw, w których ww. drabiny stosowane są jako środki pracy. Nadrzędnym celem wprowadzenia zmian, które w istocie odnoszą się do szerokości rozstawu drabin, jest zwiększenie bezpieczeństwa prac wykonywanych przy ich użyciu.

KRAUSE już od 1 marca 2017 r. dostarcza profesjonalne drabiny STABILO wykonane zgodnie z nową normą. Dzięki temu przedsiębiorcy, osoby odpowiedzialne za produkcję w zakładach pracy oraz specjaliści ds. BHP mogą bez obaw podejmować decyzje inwestycyjne dotyczące dalszego rozwoju parku maszynowego zgodnego z normami. Firma KRAUSE udostępnia ponadto obszerny pakiet bezpłatnych informacji dotyczących zmian w normie.


Prosimy wybrać swój obszar zainteresowań:

Ogólne informacje dotyczące norm i reguł prawnych oraz informacje dotyczące nowej normy zostały specjalnie dla Państwa przejrzyście podzielone.

Państwa ekspert

Infolinia – ekspert

Marek Banach
Tel.: 74 / 640 94 77
marek.banach@krause-systems.pl

Nowa norma dla drabin EN 131-1 – Dla użytkowników przemysłowych
Wszystkie ważne informacje są do pobrania w naszej białej księdze.

Drogie Czytelniczki i Czytelnicy,

Dziękujemy Państwu za zainteresowanie przygotowanymi przez nas informacjami dotyczącymi nowej normy dla drabin DIN EN 131-1.

Z dniem 1 stycznia 2018 wchodzą w życie obszerne zmiany normy dotyczącej drabin, które mogą być używane jako drabiny przystawne, a których długość wynosi więcej niż 3 m.

Die Zmiany w części 131-1 odnoszą się w istocie do szerokości rozstawu drabin i mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa prac wykonywanych przy ich wykorzystaniu. Niezwykle istotne jest więc, by użytkownicy przemysłowi poddali kontroli dotychczas wykorzystywane drabiny pod kątem oceny ich bezpieczeństwa.

Już od 1 marca 2017 dostarczamy profesjonalne drabiny STABILO wykonane zgodnie z nową normą. Chętnie udzielamy także szerokiego wsparcia podczas oceny ryzyka drabin, które posiadacie Państwo w swojej ewidencji.

Podczas zakupów należy zwracać uwagę na ten znak:

                        DIN Norm - Produktzeichen

Der Część 131-2 powołuje się na nowe badania, jakim muszą być poddawane produkty. Drabiny zostają także podzielone na dwie grupy pod kątem ich użytkowników - część ta wchodzi w życie także od 1 stycznia 2018 r. Dalsze zmiany tej części normy będą wprowadzane w życie w terminie późniejszym. Poprzez nasz serwis aktualizacyjny będziemy Państwa o nich na bieżąco informować.

Dzięki temu, możecie Państwo bez obaw i zgodnie z obowiązującymi normami nie tylko pracować, ale również inwestować w dalszy rozwój parku maszynowego. Udostępniamy ponadto obszerny pakiet bezpłatnych informacji dotyczących zmian w normie.

Gdzie KRAUSE, tam bezpieczeństwo

Przedsiębiorcy, usługodawcy oraz użytkownicy drabin zadają sobie szereg pytań związanych z wprowadzanymi zmianami. Są to np.:

 • Co dokładnie ulegnie zmianie, np. które wymiary?
 • Czy zmiany dotyczą drabin w moim przedsiębiorstwie?
 • Jak mogę dokonać oceny ryzyka posiadanych drabin?
 • Co muszę zrobić, aby uniknąć ryzyka odpowiedzialności?
 • Jak mogę skontrolować drabiny, które mam na stanie i ewentualnie wyposażyć je w rozwiązania, które zapewnią zgodność z nową normą?

Obowiązujący wzór obliczeniowy

Dla przypomnienia:
Zmiany w normie DIN EN 131-1 oznaczają, że wszystkie drabiny, które mogą być stosowane jako drabiny przystawne, a których długość przekracza 3 m, powinny być użytkowane tylko z zamontowanym na stałe poszerzeniem podstawy. W praktyce są to na przykład drabiny przystawne, rozsuwane, dwuczęściowe drabiny rozsuwane z linką oraz drabiny wielofunkcyjnych. Poszerzenie podstawy może mieć postać stabilizatora.

Wszystkie stabilizatory, które były dotychczas wykorzystywane w przypadku ww. drabin, a obecnie nie spełniają wymagań nowej normy, powinny być do nich dostosowane.

Zestawienie terminów | Nowe normy

* Dokładne terminy będą podane po oficjalnej publikacji przez PKN.

"Rozwiązanie proponowane przez firmę KRAUSE "

1. Nowe drabiny profesjonalne STABILO:
Firma KRAUSE już od 1 marca 2017 r. dostarcza drabiny profesjonalne STABILO wykonane zgodnie z nową normą. Wszystkie drabiny objęte zmianami prawnymi: drabiny przystawne, rozsuwane, dwuczęściowe rozsuwane z linką, wyposażone są w stabilizatory, które spełniają, a niejednokrotnie przewyższają, minimalne wymagania.

2. Dostosowanie posiadanych drabin do nowych wymagań:
Oferujemy różne rozwiązania dodatkowego wyposażenia drabin, by mogli Państwo z nich korzystać zgodnie z obowiązującą, nową normą.

3. Specjalny stabilizator „Trigon“:
Opracowaliśmy specjalny stabilizator dedykowany wąskim elementom drabin rozsuwanych i wielofunkcyjnych, którego zastosowanie pozwala na zachowanie funkcji tych drabin we wszystkich zakresach.

4. Wszechstronny serwis indywidualny oraz infolinia/kontakt z ekspertem:
Niezależnie od tego, czy planujecie Państwo nową inwestycję, czy macie pytania dotyczące posiadanych już drabin, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Oferujemy szeroki wachlarz porad: od doradztwa inwestycyjnego, poprzez ocenę ryzyka, aż do prawidłowego dostosowania Państwa drabin oraz szkolenie w tym zakresie wytypowanych pracowników, które może odbyć się w Państwa zakładzie.

Informacje
dla użytkowników przemysłowych

Państwa ekspert

Infolinia – ekspert

Marek Banach
Tel.: 74 / 640-94-77
marek.banach@krause-systems.pl

Download Lista kontrolna - neue Norm 2017
Serwis aktualizacyjny
Nowa norma dla specjalistów ds. BHP
Wszystkie ważne informacje są do pobrania w naszej białej księdze.

Drodzy specjaliści ds. BHP,

Dziękujemy Państwu za zainteresowanie przygotowanymi przez nas informacjami dotyczącymi nowej normy dla drabin DIN EN 131-1.

Wszyscy, którzy w tych dniach dyskutują na temat „prac na wysokości“ oraz bezpieczeństwa ich wykonywania, powinni wiedzieć, że z dniem 1 stycznia 2018 r. na szczeblu europejskim wejdzie w życie kilka ważnych zmian dotyczących użytkowania drabin. W sposób zasadniczy dotyczą one wszystkich drabin stosowanych profesjonalnie, które mogą być używane jako drabiny przystawne, a których długość wynosi więcej niż 3 m.

Zmiany w części 131-1 odnoszą się w istocie do szerokości rozstawu drabin i mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa prac wykonywanych przy ich wykorzystaniu. Niezwykle istotne jest więc, by użytkownicy przemysłowi poddali kontroli dotychczas wykorzystywane drabiny pod kątem oceny ich bezpieczeństwa.

Już od 1 marca 2017 dostarczamy profesjonalne drabiny STABILO wykonane zgodnie z nową normą. Chętnie udzielamy także szerokiego wsparcia podczas oceny ryzyka drabin, które posiadacie Państwo w swojej ewidencji.

Podczas zakupów należy zwracać uwagę na ten znak:

                        DIN Norm - Zeichen

Część 131-2 powołuje się na nowe badania, jakim muszą być poddawane produkty. Drabiny zostają także podzielone na dwie grupy pod kątem ich użytkowników - część ta wchodzi w życie także od 1 stycznia 2018 r. Dalsze zmiany tej części normy będą wprowadzane w życie w terminie późniejszym. Poprzez nasz serwis sktualizacyjny będziemy Państwa o nich na bieżąco informować.

Dzięki temu, możecie Państwo bez obaw i zgodnie z obowiązującymi normami nie tylko pracować, ale również inwestować w dalszy rozwój parku maszynowego. Udostępniamy ponadto obszerny pakiet bezpłatnych informacji dotyczących zmian w normie.

Gdzie KRAUSE, tam bezpieczeństwo

Przedsiębiorcy, usługodawcy oraz użytkownicy drabin zadają sobie szereg pytań związanych z wprowadzanymi zmianami. Są to np.:

 • Co dokładnie ulegnie zmianie, np. które wymiary?
 • Czy zmiany dotyczą drabin w moim przedsiębiorstwie?
 • Jak mogę dokonać oceny ryzyka posiadanych drabin?
 • Co muszę zrobić, aby uniknąć ryzyka odpowiedzialności?
 • Jak mogę skontrolować drabiny, które mam na stanie i ewentualnie wyposażyć je w rozwiązania, które zapewnią zgodność z nową normą?

Obowiązujący wzór obliczeniowy

Dla przypomnienia:
Zmiany w normie DIN EN 131-1 oznaczają, że wszystkie drabiny, które mogą być stosowane jako drabiny przystawne, a których długość przekracza 3 m, powinny być użytkowane tylko z zamontowanym na stałe poszerzeniem podstawy. W praktyce są to na przykład drabiny przystawne, rozsuwane, dwuczęściowe drabiny rozsuwane z linką oraz drabiny wielofunkcyjnych. Poszerzenie podstawy może mieć postać stabilizatora.

Wszystkie stabilizatory, które były dotychczas wykorzystywane w przypadku ww. drabin, a obecnie nie spełniają wymagań nowej normy, powinny być do nich dostosowane.

Zestawienie terminów | Nowe normy

* Dokładne terminy będą podane po oficjalnej publikacji przez PKN.

"Rozwiązanie proponowane przez firmę KRAUSE "

1.  Nowe drabiny profesjonalne STABILO:
Firma KRAUSE już od 1 marca 2017 r. dostarcza drabiny profesjonalne STABILO wykonane zgodnie z nową normą. Wszystkie drabiny objęte zmianami prawnymi: drabiny przystawne, rozsuwane, dwuczęściowe rozsuwane z linką, wyposażone są w stabilizatory, które spełniają, a niejednokrotnie przewyższają, minimalne wymagania.

2.  Dostosowanie posiadanych drabin do nowych wymagań:
Oferujemy różne rozwiązania dodatkowego wyposażenia drabin, by mogli Państwo z nich korzystać zgodnie z obowiązującą, nową normą.

3.  Specjalny stabilizator „Trigon“:
Opracowaliśmy specjalny stabilizator dedykowany wąskim elementom drabin rozsuwanych i wielofunkcyjnych, którego zastosowanie pozwala na zachowanie funkcji tych drabin we wszystkich zakresach.

4.  Wszechstronny serwis indywidualny oraz infolinia/kontakt z ekspertem:
Niezależnie od tego, czy planujecie Państwo nową inwestycję, czy macie pytania dotyczące posiadanych już drabin, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Oferujemy szeroki wachlarz porad: od doradztwa inwestycyjnego, poprzez ocenę ryzyka, aż do prawidłowego dostosowania Państwa drabin oraz szkolenie w tym zakresie wytypowanych pracowników, które może odbyć się w Państwa zakładzie.

Informacje dla
Specjalistów ds. BHP

Państwa Ekspert

Infolinia – ekspert

Marek Banach
Tel.: 74 / 640-94-77
marek.banach@krause-systems.pl

Download Lista kontrolna - Nowa norma 2017
Serwis aktualizacyjny
Normy, reguły prawne i przepisy dotyczące drabin i rusztowań

Normy, reguły prawne, przepisy – w ich gąszczu łatwo można się zgubić. Dzięki nam będziecie Państwo zawsze na bieżąco informowani w sprawach, które dotyczą Waszego bezpieczeństwa. Poniżej przedstawiamy krótkie zestawienie ważnych norm, zmian norm oraz postanowień dotyczących drabin i rusztowań.

Normy

Normy to zbiór ustalonych i ogólnie przyjętych zasad techniki, których stosowanie zapewnia bezpieczeństwo produktów i usług. Wszystkie obowiązujące normy, za odpowiednią opłatą można pobrać ze strony: www.pkn.pl

DIN EN 131 - Drabiny, jest to sześcioczęściowa norma, która zajmuje się następującymi zagadnieniami: nazewnictwo, rodzaje konstrukcji, wymiary konstrukcyjne, wymagania, kontrola, oznaczanie drabin, wskazówki bezpieczeństwa, informacja dla użytkowników, drabiny przegubowe i podesty magazynowe przejezdne.

 • DIN EN 131-1: Nazewnictwo, rodzaje konstrukcji, wymiary konstrukcyjne
 • DIN EN 131-2: Wymagania, kontrola, oznaczanie
 • DIN EN 131-3: Informacja dla użytkowników
 • DIN EN 131-4: Drabiny jedno- i wieloprzegubowe
 • DIN EN 131-6: Drabiny teleskopowe
 • DIN EN 131-7: Podesty magazynowe przejezdne

DIN EN 14183 – Schodki – Ta jednoczęściowa norma określa wymagania dotyczące stopni (schodów). Obejmują one cechy konstrukcyjne, wymiary, materiały, wymagania dotyczące przydatności do stosowania, metody badania oraz informacje dotyczące zakresu użytkowania (eksploatacji).

DIN EN 1004 – Dotyczy ruchomych rusztowań roboczych, które zostały wykonane z prefabrykownych elementów konstrukcyjnych.

DIN EN ISO 14122 – Bezpieczeństwo maszyn, stałe środki dostępu do obiektów maszynowych: Norma czteroczęściowa, która zajmuje się wyborem stałych środków dostępu między dwiema płaszczyznami oraz pomostami roboczymi i mostkami do chodzenia, schodami, drabinami schodkowymi i poręczami oraz drabinkami przymocowanymi na stałe.

DIN 14094-1 – Dotyczy ochrony przeciwpożarowej i drabin ewakuacyjnych na obiektach budowlanych, za pośrednictwem których możliwe jest ratowanie ludzi w przypadku zagrożenia.

DIN 18799-1 – Drabiny mocowane na stałe na obiektach budowlanych, przeznaczone do wykonywania prac związanych z konserwacją i czyszczeniem budynków.

Podstawy prawne, rozporządzenia

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 ze zmianami oraz z 2009 r. Nr 219, poz. 1704
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz 1650 ze zmianami oraz z 2008 r. Nr 108, poz. 690).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz.1956 ze zmianami z 2003 r. Nr 178, poz. 1745)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Informacje
Normy przepisy, rozporządzenia

Państwa Ekspert

Infolinia – ekspert

Marek Banach
Tel.: 74 / 640-94-77
marek.banach@krause-systems.pl

Download Whitepaper und Checkliste
Anwender Update-Service

[Translate to Polish:] Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir bieten Ihnen hier:

[Translate to Polish:] Ihren Download zur Norm DIN EN 131 für: Das aktuelle Whitepaper inklusive der Checkliste für Ihren Bestand und den umfangreichen Prospekt. Ihre Möglichkeit unseren kostenlosen und unverbindlichen Update-Service zu abonnieren.

Bitte senden Sie uns Ihre Kontaktdaten zu. Sie erhalten dann umgehend an die angegebene Mailadresse eine Nachricht mit Ihren persönlichen Downloadlinks. Falls gewünscht tragen wir Sie außerdem in unseren Update-Service ein und informieren Sie über künftige Änderungen.

Anmeldung Whitepaper - Allgemein

Anmeldung Whitepaper - Allgemein
Anrede*
Norm-Updates

[Translate to Polish:] Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir bieten Ihnen hier:

[Translate to Polish:] Ihren Download zur Norm DIN EN 131 für: Das aktuelle Whitepaper inklusive der Checkliste für Ihren Bestand und den umfangreichen Prospekt. Ihre Möglichkeit unseren kostenlosen und unverbindlichen Update-Service zu abonnieren.

Bitte senden Sie uns Ihre Kontaktdaten zu. Sie erhalten dann umgehend an die angegebene Mailadresse eine Nachricht mit Ihren persönlichen Downloadlinks. Falls gewünscht tragen wir Sie außerdem in unseren Update-Service ein und informieren Sie über künftige Änderungen.

Anmeldung Whitepaper - Unternehmen

Anmeldung Whitepaper - Unternehmen
Anrede*
Norm-Updates

[Translate to Polish:] Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir bieten Ihnen hier:

[Translate to Polish:] Ihren Download zur Norm DIN EN 131 für: Das aktuelle Whitepaper inklusive der Checkliste für Ihren Bestand und den umfangreichen Prospekt. Ihre Möglichkeit unseren kostenlosen und unverbindlichen Update-Service zu abonnieren.

Bitte senden Sie uns Ihre Kontaktdaten zu. Sie erhalten dann umgehend an die angegebene Mailadresse eine Nachricht mit Ihren persönlichen Downloadlinks. Falls gewünscht tragen wir Sie außerdem in unseren Update-Service ein und informieren Sie über künftige Änderungen.

Anmeldung Whitepaper - Sicherheitsbeauftragte

Anmeldung Whitepaper - Sicherheitsbeauftragte
Anrede*
Norm-Updates

[Translate to Polish:] Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir bieten Ihnen hier:

[Translate to Polish:] Ihren Download zur Norm DIN EN 131 für: Das aktuelle Whitepaper inklusive der Checkliste für Ihren Bestand und den umfangreichen Prospekt. Ihre Möglichkeit unseren kostenlosen und unverbindlichen Update-Service zu abonnieren.

Bitte senden Sie uns Ihre Kontaktdaten zu. Sie erhalten dann umgehend an die angegebene Mailadresse eine Nachricht mit Ihren persönlichen Downloadlinks. Falls gewünscht tragen wir Sie außerdem in unseren Update-Service ein und informieren Sie über künftige Änderungen.

Anmeldung Whitepaper - Produktionsverantwortliche

Anmeldung Whitepaper - Produktionsverantwortliche
Anrede*
Norm-Updates